HEAVEN #2666 Pel que Vas Néixer, 13 de Març del 2008