Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Прегърнете Живота

Райско писмо #2572, публикувано на 13 Декември 2007 г.

Бог каза:

Колко щастливи бихте били, ако никой не трябваше да се съгласява с вас! Какво е това, което ви кара да мислите, че се нуждаете от одобрение от другите? Съгласието може да ви кара да се чувствате силни, но кара ли ви да се чувствате прави? Целият свят може да е съгласен с вас, но как това доказва, че сте прави? Целият свят се е съгласявал за неща, които по-късно светът е признавал за неправилни и така всетът е отменял предишните си заключения. Днес е тук, а утре го няма.

Може да сте единсвеният в света, който мисли по начина, по който вие мислите и може да сте прави. Може да имате милион хулители и пак може да сте прави. Вие не изисквате подпиране с възглавници, възлюбени. Подпирането с възглавници е нестабилно. То има слаби крака. Разбира се, отразявайте идеите се в другите, но не се осланяйте на доборто мнение на другите. Най-добре е да се ръководите от принципите на собственето си сърце.

Потребността от одобрение е куха и тази кухина няма запълване, възлюбени. Одобрение е едно моментно повдигане на духá, и след това, объркани, вие търсите повече одобрение и повече, и по-голямо. Търсете Мен вместо това.

Колко голямо е значението дали сте прави или грешите, като се вземе предвид света? Животът продължава независимо. Днес сте по-мъдри от вчера. Днес вие сте незибежно по-опитни от вчера и това ви прави по-напреднали.

Когато не се нуждаете да сте прави, тогава няма да се нуждаете от одобрение.

Дори и грешката ви приближава до иситната. Всяка крачка, която правите, е напредък в живота. Приемете, че вече сте напреднали в живота.

Животът не зависи от това колко много знаете, нито от това колко малко знаете. Правотата не е движещата сила на живота.

Прегърнете житейския опит. Това е, което е в обсега ви за да го прегърнете сега.

Бъдете щастливи, когато учите. Това е голям напредък.

Не мислете толкова много в категориите на правилното и грешното. Вие сте един експериментатор в живота. Можем да мислим за вашия живот като за ветрило, което държите в ръката си. Развяването на ветрилото ви разхлажда. Независимо нали ветрилото е нагънато или плосо, върши работа.

Възлюбени, ако чакате съвършенството в относителния свят, няма да можете да се движите. По-добре да се страхувате от недопускането на грешки. Грешките са добри за вас. Грешките не трябва да са добри за вкус за да са добри за вас. Сладки, горчиви, кисели – всичките са добри за вас. Животът е благодат за вас.

Кой е казал, че е толкова ужасно да сгрешите? Когато объркате някоя дума, вие я поправяте. Какво толкова е станало? Когато сте поели по неправилна улица, вие се обръщате и поемате по правилната улица. Не са ли грешките ваш пътеводител? Оставете цялата идея за грешката и тогава ще бъдете перфектни. Определено ще съхраните енергията си.

Да, ние говорим за запазване на енергия, възлюбени. Влагайте енергията си, там където тя носи награда. Това е още една добра причина до оставите миналото зад себе си. Да мислите за миналото, дори за миналото от преди една минута е разхищение. Обърнете внимание, че не казвам разхищение на време, защото такова няма. Казвам разхищение на енергия, разхищение на мисъл. Не казквам разхищение на живот, защото никой живот не е пропилян, каквото и да си мислите.

И така, Аз утвърждавам живота ви. Обичам ви и обичам това, че имате живот и Ми е приятно да обичате живота си и дарът, който е той, дар за вас и дар за света. Ако мислите, че вашият живот не е дар за вас и за света, грешите.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева