Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Познайте Единството Сега

Райско писмо #2433, публикувано на 24.07.2007

Бог каза:

Днес вие ще се научите да ходите по света с велики крачки. Стига вече ходене на пръсти в живота. Сега вие обхождате периферията на Земята. Вие не сте скромен пешеходец. Вие сте обходвач с големи крачки през Вселената.

Вие принадлежите тук. Вие не бихте били на Земята, ако тя не беше мястото за вас. Вие сте наречени да бъдете тук. Вие сте Регент на Земята.

Мислете си, че сте на ваканция тук и извлечете максимална полза от това. Прекарайте си приятно. Няма смисъл в нищо друго, възлюбени. Няма смисъл в страданието, няма смисъл в потъпкването, няма смисъл в гледането назад, няма смисъл в нищо, освен във великата радост, великото даване, великото живеене.

Вие не сте някакъв десперадо. Вие изпитвате велика наслада на Земята. Вие сте тук за да сеете и жънете доброта. А това е радост, възлюбени, това е радост, това е радостта, която търсихте.

Вие сте тук на Земята за не повече от минута. Нека тази минута е славен момент, миг за прелитане през вселената като комета, един изпълнен със слава момент, който си струва да бъде изживян и споделен. Излезте от скривалищата си, възлюбени.

Сега вие живеете обществен живот, не живот на показ, а живот на Истина. Вие сте корабът на живота, изпратен през моретата за да открие новото имение на Рая на Земята. Вие сте избрани да сте откривателят му. Всеки човек трябва да го открие за себе си. Ние започва с вас.

Вие копаете за злато, защото Раят е злато. Той е най-мощното злато на Земята. Знайте, че Раят е на Земята. Вие се нуждаете само от очи за да видите Рая. Търсете го. Всички знаци са точно пред вас.

Не гледайте повече зад себе си. Престъпете право в живота. Вие не вървите назад. Вие вървите напред с велики крачки. Сега мускулите ви са силни. Никога повече не се колебайте. Ако пътувате и паднете, е, изправете с радост, не с възражение, доволни, че не сте пропуснали стъпка в пътуването си. Вие сте само на един скок, подскок и скок разстояние от получаването на своя Рай.

Вашият ред беше въведен много отдавна и беше изпратен към вас. Той само чака да го вземете. Колко бележки трябва да получите, преди да приемете онова, което носи вашето име? Приемете го сега, възлюбени, приемете го сега.

Направете широки крачки напред. Има само една посока за да влезете и тя е напред. Нищо не трябва да вземате със себе си, освен себе си. Не е нужно да опаковате стари вещи. Просто трябва да тръгнете, кракът Ви сърби. Не изгаряте ли от желание да вървите?

Разбирате ли колко търпелив Съм бил? Търпението е от ваша гледна точка, разбира се, от Моя гледна точка няма време, така че търпелив или нетърпелив не съществува. Аз миролюбиво чакам да забележите къде Съм и да дойдете при Мен без повече церемонии. Няма нищо за приготвяне, или ако е имало, то е било приготвено много отдавна. Моите ръце отдавана са протегнати към вас. Те никога не се уморяват, и все пак ръцете Ми копнеят да ви приемат. Те искат да са изпълнени с вас. Ние се прегръщаме и повече няма ваши ръце или Мои ръце. Те са просто ръце от любов, предостатъчни да включат всичко и тогава вие наистина ще познаете Единството, както рядко е било познавано преди. Познайте Единството сега.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева