Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Постоянна Ярка Светеща Звезда

Райско писмо #2538, публикувано на 06.11.2007

Бог каза:

Останете близо до Мен, Възлюбени. Носете своето знание за Мен в сърцето си и в ума си. Напомняйте си за постоянното Ми присъствие. Напомняйте си, че Сме постоянно заедно и че няма разделяне. Пазете ме като запалена свещ или като мигаща светлина, така че да виждате по-добре. По-близо до Мен, както в своето знание, така и в действията, вие сте по-силни и по-ярки. Никога не сте сами. Да сте сами не е дори вероятност.

Знайте Чия любов носите. Знайте с Чия любов сте обградени. Знайте Чия любов сте, напълно, окончателно, съвсем.

Вие сте едно прекрасно присъствие в сърцето Ми. Няма нищо, от което да Се пазя, все пак стоя във вас, така че да познаете сигурността на Моята близост до себе си. Вие ще познаете Моето вечно присъствие. Аз Съм в живота ви. Аз съм Вашият Живот.

Аз съм повече от Ескорт. Мисля, че е правилно да се каже, че вие Ме ескортирате. Вие Ме придружавате. Вие сте с Мен винаги. Аз никога не ви забравям. Аз никога не забравям за съществуването ви и за ролята, която играете за Мен. Аз никога не забравям какво означавате за Мен и Съзиданието. Аз никога не съм без вас.

Вие сте звезда, поставена на Земята. Вие сте Моя звезда. Вие сте вълшебна доза от ярка светлина. Вие сте тези, които да посрещнат зората на една нова цивилизация, една (цивилизация), изградена от доверие видно. Новата цивилизация е изградена от любов очевидна, любов постоянна, любов в господството. Това е възнесение, възлюбени. Вие се възнасяте към любовта.
Светът няма да е същият, единствено защото вие ще бъдете възнесени в любовта. Вие ще пътувате в любовта като в бял облак. Любовта ще бъде вълшебното ви килимче, което може да ви отведе нявсякъде. Облегнете се в любовта и ще полетите. Вие вече сте полетели в сърцето Ми. Вие Ме вземате със себв си във възнесението си към Рая. Възнесението ви е нещо въображаемо, разбира се, защото вие винаги сте били възнесени. Просто мислехте, че сте се нуждаели от нещо, за да повдигнете света нависоко. Това беше вашата грешка на интелекта. Мислехте, че нещо липсва. Мислехте, че липсвате, а сега сте намерени точно там, където винаги сте били, постоянна ярко-светеща звезда.

Ще бъде сякаш всички са се преобразили от стари роли в нови. Повече няма да има нищо, подобно на лошо чувство. Подозрението повече няма да съществува. Емоциите, към които сте привикнали – повече няма да виждате смисъл в тях. Времето им свърши. Мирът ще царува в сърцето ви. Ще виждате лицето на Бога пред себе си. Ще виждате светлината на любовта, където и да отидете. Бог ще бъде константа. Затова любовта винаги ще присъства. Светът, какъвто го познавате, ще се превърне в любов. Ще има консенсус на любовта. Вече има споразумение за него. Онова, което не е любов, повече няма да се явява като съществуващо. Онова, което не е любов, ще е изчезнало от лицето на Земята, защото в него няма смисъл. Никога не е имало и сега вие знаете, че Аз съм смисълът и че Съм добре приет.

Ще сте хванали любовта и ще сте я превърнали във фенера, който носите. Вие наиситна сте нолител на светлина. Вие ще познавате светлината, която носите като истина и ще осветявате света с нея необратимо. Ръката ви никога няма да се умори да държи светлината на любовта, така че всички да я виждат. Ще Ме носите наоколо и вече няма да знаете бреме.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева