Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1884 Het Bestaan van Eeuwigheid, 1 januari 2006

HEMEL #1884 Het Bestaan van Eeuwigheid, 1 januari 2006

God zei:

Deze dag van nieuwheid is een dag net als elke andere dag behalve dat jullie het aangestreept hebben op jullie kalender als een dag voor vernieuwing voor het universum. Een Nieuw Jaar kan alleen betekenen een universum die nieuw is voor jullie ogen. Er is geen andere betekenis. De wedergeboorte van de wereld vandaag is ook jullie wedergeboorte. De wedergeboorte komt van jullie, geliefden.

Iedere dag op Aarde is bedoeld om een nieuw jaar te zijn waarin jullie fris vanuit het meer van Mijn hart verrijzen. Iedere dag is nieuw, alleen Mijn kinderen halen het niet snel genoeg in. Wat jullie niet snel genoeg inhalen is de Realiteit van het universum die gecreëerd is in de vroegere tijden. Jullie houden vast aan een vastgehecht einde van de creatie, een gescheurde zoom ervan, en jullie noemen dat realiteit wanneer het eigenlijk alleen maar bedrog is die jullie jezelf aandoen. Het is helemaal geen realiteit. Het is een verzonnen verhaal die jullie aannemen als zoete koek. Het is net als iets wat jullie kopen bij de winkel, en wanneer jullie thuis komen, werkt het niet. Misschien miste er een deel, of het was een slecht artikel wat jullie gekocht hadden.

Een klein gedeelte van het leven is alleen maar een klein gedeelte van het leven. Alleen het gehele leven is het gehele leven. Een deel van de taart is niet de gehele taart. Jullie hebhen kastelen gebouwd op een fragment of verdichtsel van het leven.

Het is een nieuwe dag wanneer jullie een nieuwe trein van gedachte halen. Het is een nieuwe dag wanneer jullie je ogen openen en zien wat voor jullie is en wat voorbij het eerste gezicht is.

Kijk weer. Haal jullie ogen weg van de donkere figuren van het leven en begin te focussen op de schoonheid van het leven. Dat is alles wat jullie moeten doen. Bemerk de schoonheid van sneeuw op bladeren. Dat is zijn eigen schoonheid. Bomen hoeven niet altijd bloemen te hebben om prachtig te zijn. Een winterboom houdt een grote belofte. Beschouw, geliefden, wanneer jullie voorbij de belangrijkheid van tijd in de wereld zijn, is een boom altijd in bloei, en zelfs de schaduwen van de wereld schijnen helder licht.

Jullie moet weggaan van de verwoestingen die een wereld van tijd op jullie heeft gebracht. Als er geen tijd was, wat zou het leven dan zijn? Het zou Eeuwigheid zijn wat de Waarheid is, geliefden. Jullie rijden in Eeuwigheid. Jullie hebben Eeuwigheid verdeeld in afgesneden delen, en jullie hebben deze delen in grote waarde vastgehouden. Deze delen verdelen jullie leven in kleine stukjes, de aandacht wegnemend van de Vastheid die jullie werkelijk zijn. En jullie zijn niet alleen de heelheid van jullie zelf. Jullie zijn de heelheid van het universum. Het universum is opgeslagen in jullie. Jullie zijn de eikel die de zaad is van de boom. Jullie zijn de eikel van het universum. Jullie, geliefden, zijn het lied dat Ik zing.

Ik gooide een eikel in het vuur, en daarvan barstte de wereld voort net als popcorn. Jullie werden geboren in het eerste moment van de creatie. Niets miste er van Onze creatie. Jullie kenden de Eenheid van het leven, en jullie zongen zijn lied, en zijn lied was liefde. Over ingebeelde tijd, jullie namen afstand van het Origine. Jullie zijn vergeten dat jullie werden geboren voor dat er aan tijd gedacht werd. Jullie dachten dat jullie personages waren meer van tijd dan van Bestaan van Eeuwigheid. Jullie lieten jullie oogleden wat zakken, en dachten dat alles wat jullie zagen alles was dat er te zien was. De Heiligheid van creatie is hier zodat jullie het mogen zien en in zijn geheel omarmen en niets er buiten laten.