Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 1881 Liefde in Overvloed, 29 december 2005

HEMEL # 1881 Liefde in Overvloed, 29 december 2005

God zei:

Een Nieuw Jaar komt niet, of een afgelopen jaar gaat niet weg. Dit is allemaal een tijdspel. Tijd kan alleen maar een spel zijn. Het kan niet echt zijn, want het is een verzonnen iets. Door overeenstemming, vormt tijd een patroon van dagen en nachten en willekeurige dingen zoals minuten en seconden. Tijd is kort of tijd is lang ongeacht de maten die jij vaststelt. Zelfs zo, op dit moment, heb de tijd van je leven.

De tijd van jouw leven betekent blijdschap, en blijdschap is echt.

Jij praat van goede tijden en slechte tijden. Tijd is neutraal. Wat niet bestaat moet neutraal zijn. Het heeft geen bestaan behalve in de gedachten van Mijn kinderen. Ik eer niet de tijd. Ik eer liefde wat niets te maken heeft met tijd. Liefde is ongeacht iets. Liefde alleen is. Ik heb jij dat al een honderd keer verteld.

Als tijd waar zou zijn, dat is het tijd voor jou om lief te hebben, om lief te hebben voorbij grenzen, om lief te hebben zoals jij ademhaalt, ongedwongen, zonder denken, om liefde te geven zoals jij gelooft dat jij liefde moet geven, als jij gelooft dat jij liefde bent, niet liefde aan de kant gooiend, maar liefde omhoog laten komen zoals de zon om twaalf uur.

Wanneer jij diep ademhaalt, zal jij net zo uitblazen. Wanneer jij zeer liefhebt, ben jij meer bewust van de liefde, net zoals jij soms meer bewust bent van jouw ademhaling. Liefde is net zo natuurlijk als dat. Liefde is de ademhaling van het leven, geliefden.

Laat Ons liefde voor even beschrijven als blijdschap. Wanneer jij blijdschap neemt, uit jij liefde. Des te meer blijdschap jij hebt, des te meer liefde jij hebt om te geven. Jij hoeft niet een wiskundige te zijn om dat je dat voor te stellen. Hoewel, tot nog toe, heb jij gedacht dat iets buiten jou verantwoordelijk is om voor jou blijdschap en daarom jouw liefde te veroorzaken. Natuurlijk, heb jij het tegengesteld. Jij hebt een bron van blijdschap en liefde diep binnen in jou. Haal een emmer op met blijdschap, en laat het over de liefde uitstromen.

Echte liefde is echte blijdschap. Wanneer jij van een prachtige bron gedronken hebt, zul je er altijd van willen drinken.

Kersttijd is als een tijd voor liefde weg gezet. Christus zette niet zekere dagen weg om lief te hebben. Hij had lief. Hij kende geen Kerstavond of een Kerstdag. Hij kende liefde. Hij kende liefde met elke slag van zijn hart. Hij kende niets anders dan liefde, en dat is ook de Waarheid van jou, alleen mis jij bewustzijn van de Waarheid die slaat in jouw hart die jou roept en jou zou leiden om diep te drinken. Er is een rivier van liefde. Er is een oceaan van liefde, er is een hele wereld van liefde, en dat alles is binnenin jou.

Laat niet de liefde in jouw hart roestig worden. Schrap nu elke ophoping. Roest in jouw hart komt niet van blootstelling aan de lucht maar van het tekort aan frisse lucht.

Verbeeld je nu dat, met twee handen, Ik jou hoog bij jouw hart optil. Ik til jouw hart op, en jij gaat mee omhoog, want jij kan nooit gescheiden worden van de liefde in jouw hart. Het maakt niet uit hoe goed jij het dicht gespijkerd hebt, die liefde in jouw hart zal er doorheen openbarsten. Jouw hart is machtiger dan alle spijkers, al het hout, alle touwen, alle buitenste dwanghandelingen die erop zijn. Ik til jou op door jouw hart.

Wat jij in jouw hart gekoesterd hebt hoort daar niet? Alles wat geen liefde is hoort daar niet. Verwijder elke slootwater uit jouw hart. Het heeft daar nooit gehoord, geliefden. Wacht nergens op. Wacht niet op het tikken van de klok. Keer nu terug naar jouw originele hart, en jij zult liefde in overvloed kennen. Overvloedige liefde is alles dat jij zult kennen, geliefden.