Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1875 Allerhoogste Broeder, 23 december 2005

HEMEL #1875 Allerhoogste Broeder, 23 december 2005

God zei:

Ik deelde de bloemblaadjes van Mijzelf op Aarde uit. Jullie zijn die bloemblaadjes van Mijn hart. Jij zweefde naar beneden naar het leven op Aarde, en dus begon jouw opdracht om schoonheid te creëren.

Jij werd niet naar de Aarde gezonden om de fouten van de Aardse manieren aan te wijzen, om het een pak slaag te geven, om te zeggen hoe fout het is geweest. Jij werd niet gezonden om te specialiseren in fouten aan te wijzen. Als jij een fout ziet, heb jij je vinger er al genoeg naar gewezen.

De fout die jij ziet is misschien alleen gemaakt van minder dan volheid van het hart. Als het van egoïsme kwam, van noodzaak voor macht, wat trots van bezitsrecht, bezitsrecht van wat land misschien, of bezitschap van principes en manieren en bedoelingen, kwam het van minder dan liefde. Moet jij dat dan ook doen?

Als een fout resulteert in een of andere oorlog, is liefde aan de kant gezet. Binnen families die met elkaar ruzie maken, waar is de liefde dan verborgen? Alle oorlogen zijn burgeroorlogen, geliefden.

Geloven Mijn kinderen op Aarde echt dat macht dingen goed maakt en dat oorlog vrede maakt? Geloven Mijn kinderen op Aarde echt dat een argument winnen, iets winnen is?

Geliefden, wanneer jullie fouten zien, roep dan geen oorlog uit.

Scheld niet uit. Als kind heb je geleerd om niet iemand uit te schelden, en jij leert jouw kinderen hetzelfde, en toch scheld jij landen en mensen uit. Moet jij dit doen? Moet jij?

Heb je niets beter om over te praten dan de ziektes van de Aarde?

Een dokter kan zeker een ziekte herkennen, en dan focust hij zich op de genezing. Herhalen van de diagnose geneest niet de ziekte. Als er meer dokters bijkomen die de ziekte bevestigen geneest de ziekte niet.

Maar heb jij dit ook niet gedaan met je naaste buurman, landen ver weg, en met jouw eigen regering?

We discussiëren niet jouw diagnose. We analyseren hoe jij nu bent, of hoe verkeerd iemand anders is. We weten dat er een andere kijk op is dan die van jou. En jij kunt zeggen dat ieders kijk gerespecteerd moet worden, en toch respecteer jij alleen die van jou.

Geliefden, er kunnen grote onenigheden zijn, en toch oorlog hoeft niet verklaard te worden. Ik spreek nu over vechten waar jij in gelooft. Verschillende geloven hoeven geen vijandigheden aan de een of andere kant op te bouwen. Jouw gevecht voor goedheid op Aarde hoeft niet tegengestelde kanten te maken. Jij hoeft niet in verschillende kampen te splitsen. Jij hoeft niet jouw voeten in te graven voor een zaak. Laat jouw zaak vrede en goede wil zijn.

Snel zul jij de geboorte van iemand die vieren die alle mensen als broeders kende, en deze man liep op de Aarde als de Allerhoogste Broeder. En wat deed jij anders dan liefhebben? Hij noemde niemand een vijand. Hij zocht geen oorlog. Hij deelde de vrede uit. De binnenkant en de buitenkant van deze man waren hetzelfde. Wat hij onthulde was wat hij was. Zijn gedachten en zijn daden maakte geen oorlog met elkaar. Hij dacht niet een manier en deed een andere. Op elke manier waar jij naar de Prins op Aarde keek, hij was Eenheid.

Hij stapte naar voren. Nu zou hij van jou hetzelfde vragen. Hij zou jou zijn mantel geven. Hij zou van jouw vragen om iedereen een plezier te doen. Hij zou aan jou vragen om jouw buurman, jouw werkgever, jouw werknemer, jouw regeringsleiders, jouw ouders, jouw kinderen het voordeel van de liefde te geven, zelfs liefde onverdiend, onverdiend namens jouw, maar liefde die jij toch moet geven.