Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 1869 Moet jij je anders voordoen? 17 december 2005

HEMEL # 1869 Moet jij je anders voordoen? 17 december 2005

God zei:

Het is de liefde van God die jou steunt. Jij gelooft in energie. Jij gelooft in de energie van de zon. De energie van God is liefde. In waarheid, is liefde de enige energie die er is. De energie van de liefde is licht. De energie van licht is de liefde. Liefde is een energie die bestaat en onvergelijkelijk is, contrast voorbij. Toch zul jij meer boosheid en vijandigheid naast liefde vasthouden en ze gelijken beschouwen. Jij beschouwt negativiteit als de onderkant of de achterkant van liefde. Dat is als een 15 watt lampje naast de zon houden en zeggen dat het lampje, als het aan is, met de zon vergeleken kan worden.

Er is geen tegenstelling aan liefde. Negatieve emoties houden niet een kaars aan voor de liefde. Jij kunt net zo goed het universum vergelijken met een mug. Er is geen tegenstander van liefde omdat er geen een waardig is. In een bokswedstrijd, wordt niet een lichtgewicht tegen een zwaargewicht ingezet.

En toch is licht net zo licht als lucht. Licht is licht. Alles heeft een naam. De naam maakt niet uit, alles is wat het is.

Brood is brood, hoe het ook gevormd is, wat ook het ontwerp is, het is brood.

We kunnen zeggen dat Ik jou gekneed heb net als brood. Liefde was het deeg dat Ik uitrolde. Ik had een naam voor jou, en dat was liefde. Ik, de oorsprong van Liefde, heb een recept met een ingrediënt, en dat is liefde. Als je dat wilt, beschouw de Aarde als de oven waar Ik jou in bak. Ik weet, dat jij er uit komt net zoals jij was toen Ik jou in de oven zetten. Wat ook de temperatuur is waarop jij gebakken wordt, jij zult steeds liefde zijn. Liefde is het zuurdeeg van het leven. Er is geen ander.

De gewone noemer van het leven is liefde. Er is geen weg terug. Jij kunt aarzelen, proberen om op de stappen terug te gaan, ander namen voor jezelf te verzinnen, maar jij bent onherroepelijk liefde.

Jij denkt alleen dat jij liefde kunt prikkelen. Je kunt er spelden in steken, jij kunt er tomaten naar gooien, je kunt er naar schieten met een geweer, maar jij kunt niet een veer van de liefde door de war maken. Jij kunt er op stampen, ervan weg lopen, het begraven, maar jij kunt het niet afdanken. Jij kunt er tegen vechten – en heb jij dat niet gedaan? -– en toch kun jij het niet eruit slaan. Het is alsof liefde een stenen muur is, en jij bonkt je hoofd er steeds tegen aan.

Maar, natuurlijk, liefde is geen stenen muur. Liefde is liefde en niets anders dan liefde. Het was altijd zo.

Deze hele wereld die jij ziet, en alle woorden die jij gebruikt, komen op uit de liefde. Liefde is de Bron van Alles. Liefde is jouw Bron. Het is jouw Godheid. Jij denkt misschien dat booshoud jou voedt. Het is liefde dat jou voedt. Het is zelfs liefdei die jouw boosheid voedt. Boosheid is simpelweg een poging om liefde aan de kant te zetten. Jij denkt dat jij daar goed in bent, boosheid voor liefde vervangen maar jij bent alleen goed in de illusie ervan. Verlaat de illusie dat jij alles maar liefde kunt zijn. Stop te vechten tegen de liefde. Ga weg van een gevecht dat niet van jouw is en dat jij onmogelijk kunt winnen. Liefde heeft al gewonnen. Jij kunt het niet eens op armlengte houden. Nu, Mijn geliefde, hou de liefde hoog. Laat al het andere vallen, en claim de liefde die al van jou is. Moet jij het anders voordoen?

Jij kunt jezelf voor de gek houden. Jij kunt de hele wereld voor de gek houden, maar jij kunt niet Mij voor de gek houden. Om te winnen, moet jij geven, toch wat is er te winnen als jij al liefde bent? Dus er is niets anders te doen dan liefde te erkennen. En dus erken jezelf door liefde te geven.