Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1867 Hemel en Aarde, 15 december 2005

HEMEL #1867 Hemel en Aarde, 15 december 2005

God zei:

De Hemel en de Aarde ontmoeten in jouw hart. Zij vermengen zich in jouw hart. Jouw hart is de cocktailmixer van de Hemel en de Aarde. Er is een grote vereniging van de Hemel en de Aarde in jouw hart. Bemerk hoe het woord hart zich opent voor jouw Wezen. Jouw hart is een grote opening van de Hemel.

De aarde heeft zijn hechtranken om jouw voeten terwijl de Hemel zijn hand zachtjes op jouw schouder legt. De Hemel sust de irritaties van de Aarde. De Hemel kalmeert jouw. Het loopt door jou als een rivier tussen zijn banken. Het Koninkrijk van de Hemel is er binnen in, en het is binnen in jouw gezegende hart.

Hou van je hart vanwaar de liefde komt. Jij hebt een prachtig hart. Jij denkt hier misschien anders over. Open vandaag je hart. Erken zijn kracht en zijn pracht. Er is niets anders om het te evenaren. Het is jouw hart van de harten waar Ik van spreek. Ik spreek liefelijk ervan. Ik offer mijn lierde aan in jouw hart. Ik kon niet al Mijn liefde vasthouden, dus ik liet het in jouw hart stromen. Jouw hart dronk Mijn liefde. Jouw hart slaat Mijn liefde. Wiens liefde het was, heb jij je het verbeeld? Mijn preciese liefde is in jouw hart. Laat het niet braak liggen.

Jij houdt niet een zaadje voor altijd in het donker. Diep gestoken in de aarde, zal een zaadje niettemin het licht van de zon voelen en er door aangetrokken worden. Jouw hart groeit naar de Hemel. Jouw hart is de gouden trap naar de Hemel. Het is een uitschuifbare trap. Het gaat hoger en hoger. In feite, is er geen grens aan hoe ver jouw hart kan groeien.

Jouw hart kan niet wedijveren met die van Mij. Jouw hart is de Mijne. Het is de slag van Mijn hart, en het is ook zijn inhoud. Al Mijn liefde is in jouw hart. Niet een klein beetje. Alles. Ik heb de liefde geplukt van Mijn hart en het in die van jouw gestopt. De warmte van jouw hart is de Mijne. Ik gaf jouw Mijn hart zodat het zich zou vereeuwigen op Aarde. Jij bent de houder van Mijn hart. Mijn hart blijft altijd bij jou, toch is het niet bedoeld om daar te stoppen.

Mijn liefde in jouw hart is bedoeld om over te lopen. Jij bent bedoeld om de planeet ermee te bedekken. Liefde is bedoeld om de Aarde en verder ermee te omringen. Het is niet bedoeld om de kwestie van de liefde te begrenzen. Open de sluisdeuren van Ons hart. Laat liefde na aan de Aarde, de inwoners van de Aarde, en al het zichtbare en onzichtbare koninkrijken die zich ontvouwen. Neem de verzachtende balsem van de liefde in jouw hart en breng het aan net als een zachte massage. Blijf het aanbrengen. Jouw geliefde armen, verlengstukken van ons geliefde hart, reiken ver. Zij omcirkelen het duidelijke en onduidelijke. Uit jouw hart wordt liefde geboren. Het is een voortdurend proces, dit proces van de liefde.

Het is moeiteloos in zijn treffen. Moeite om lief te hebben is geen liefde. Pogingen om lief te hebben is geen liefde. Moeite is moeite. Pogingen zijn pogingen. Jij kunt niet liefde beteugelen. Jij moet het onbeteugeld laten.

Er is geen kap over de Zon. Jij mag de jaloezieën naar beneden doen. Jij mag jouw ogen dichtdoen maar jij hebt totaal geen effect op de Zon.

Ook hebben jouw stoornissen geen effect op de liefde in jouw hart. Niets kan de liefde in jouw hart doen terugtrekken. Jij kunt dat niet. Misschien heb jij het geprobeerd. Jij hebt misschien geprobeerd om een liefdeloos hart te voor te doen maar jij houdt alleen jezelf voor de gek. Geen hart kan opdrogen. Harten kunnen alleen in liefde verdrinken. Zij zijn daarvoor bedoeld. Voel het vocht nu uit jouw hart stromen. Luister er naar. Liefde verkondigt zichzelf. Dit alles speelt zich af in jouw hart. Vorder de liefde terug in jouw hart, en laat het terugkomen vanwaar het ook was en dus laat het opnieuw herleven.