Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1847 Laat Jouw Leven voor Jou Spreken, 25 november 20

HEMEL #1847 Laat Jouw Leven voor Jou Spreken, 25 november 2005

God zei:

Laat iedere dag een dag zijn van Danken.

Wees dankbaar dat jij het leven hebt, en jij zult er niet erover klagen.

Wees dankbaar dat je voedsel hebt, en jij zult niet erover klagen.

Wees dankbaar, en jij zult niet klagen.

Je hebt arrogantie nodig om te klagen!

Je hebt bewustzijn nodig om dankbaar te zijn.

Ik heb een groot bewustzijn en Ik ben dankbaar voor jou. Ik ben blij dat jij er bent. Ik ben blij dat jij bestaat, en dat jij bestaat om Mij aan de wereld te openbaren. In jouw simpele bestaan, openbaar jij Mij. Iedere keer dat jij dankt, openbaar jij Mij, the grootste gever van Dank in de wereld.

Openbaar Mij, geliefden. Openbaar Mijn zegeningen. Openbaar Mijn Wil.

Ik word zelfs gevonden in de kleinste mier. Denk jij niet dat Ik gevonden ben in jou?

Of je nou verdoemd bent of een heilige, jij woont in Mijn hart. In tegenstelling tot het populaire geloof, Ik veroordeel niet. Ten eerste, Ik zie meer dan de wereld ziet en wat jij laat zien. Elk Wezen op Aarde werkt overeenkomstig naar zijn waargenomen kunnen. Ik zal niet zeggen zijn kunnen, omdat jouw kunnen groter is dan jouw waarneming. Als alles in de wereld ging naar hun echte kunnen, zou er geen noodzaak zijn voor Mijn woorden. Jij zou ze niet nodig hebben. Daarom, zou Ik ze niet geven. We zouden daarvoor in de plaats simpelweg zingen.

Mijn woorden zijn een groot cadeau en, net als jij, dienen zij een groot doel. Mijn woorden vallen op oren die horen en hetzelfde op dove oren. Wanneer Mijn woorden naar de Aarde komen, komen zij naar de Aarde. Jij ontvangt ze, en jij filtert ze in jouw systeem van dingen. Geliefden, Mijn woorden hebben geen filter nodig. Laat ze gewoon binnenkomen zonder discretie. Laat ze jouw hart binnenkomen. Accepteer ze net als regen. Jij hoeft niet een regendruppel toe te laten en dan nog een. Regen is regen. Mijn woorden zijn Mijn woorden.

Mijn woorden zijn Mijn energie gefilterd door lagen van bewustheid, en zij verlichten jou, de toehoorder van ze. Wanneer jij Mijn woorden leest of niet, jij hoort ze. Zij zijn net als muziek die gaat door de luchtgolven. Wanneer jij de radio aanhebt of niet, de muziek is daar. Jij hebt Mij meer dan eens gehoord. Mijn liefde gaat door en over jou heen.

Vandaag is een gebeurtenis voor liefde. Jij hebt niet lief zonder dankbaarheid. Jij hebt niet lief wat jij niet waardeert. In zoverre jij allen moet liefhebben, waardeer dan alleen. Waardeer waar iemand vandaan komt of je het nou leuk vindt of niet. Waardeer het leven. Het leven is bedoeld voor iedereen op Aarde. Het is niet bedoeld voor de schijnheiligen. Het is bedoeld voor iedereen en zijn broeder, en eiders broeder.

Als Ik, God, dankbaar ben voor iedere ziel op Aarde, kan jij dan minder doen? Als al Mijn zonen en dochters zijn, wie is dan niet jouw broeder of zuster? Zijn jullie niet vogels die uit hetzelfde nest zijn gevallen?

Dus geef de hongerige iedere dag te eten. Wees dankbaar dat jij dat kan. Dus verwelkom iedere dag de hordes van menselijkheid. Wees dankbaar dat jij dat kan. Verwelkom hun lef om levend te zijn op Aarde. Verwelkom hun aanwezigheid. Verwelkom wat zij voor jou doen, en verwelkom wat jij voor hun doet.

Wanneer jij iedereen verwelkomt op het feest, geef jij dank. Jij geeft dank namens Mij. Jouw stem zal gehoord worden naast die van Mij. Jouw stilte zal gehoord worden naast die van Mij.

Geef de intentie in jouw hart een stem. Dat is genoeg. Mijn woorden zijn Waarheid, maar die van jou zijn vaak rekbaar. Ik weet dat jij dankbaar wilt zijn voor iedereen en alles. Druk jouw verlangen uit in de stilte van jouw hart. Wees dankbaar dat jij wenst om dankbaar te zijn. Laat jouw leven spreken voor jou. Het spreekt voor jou.