Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1846 Als Jouw Tafel Vol Is, 24 november 2005

HEMEL #1846 Als Jouw Tafel Vol Is, 24 november 2005

God zei:

Als jouw tafel vol is, laat jouw hart dan ook vol zijn.

Als je meer eten hebt dan jij opkunt, en er is niemand in de buurt om eten te geven, laat dan jouw gedachten overvloedige gedachten gaan naar degene die honger hebben. Zend ze een beeld van jouw blijdschap.

Wanneer jij jouw eten zegent, zegen dan ook degenen die nog moeten eten. Deel de overvloed van jouw hart met hun. Jij kan misschien niet het eten op jouw tafel delen, maar jij kunt wel jouw gevoel van welzijn delen.

Jij moet je blijdschap houden, maar het niet bederven. Laat blijdschap overvloeien, niet te weinig zijn. Toast in jouw hart op degene die geen eten hebben vandaag of een andere dag.

Wees blij dat je eten hebt, en eet met smaak. Dat is het minste dat jij kunt doen voor degene die geen voedsel hebben om te eten.

Zend jouw dankbaarheid uit naar de wereld.

Degene die gezegend zijn, zenden zegeningen.

Al degene die Mijn woorden lezen zitten op de schoot van luxe. Hoe je honger bent ontsnapt, hoef je niet te weten, Waarom een mens veel te veel eten heeft en iemand anders heeft niets is meer dan jij kunt begrijpen, en het is meer dan jij kunt dragen.

Het is belangrijk om niet jouw blijdschap te verspillen. Beknibbel er niet op. Wees hartelijk. Wees blij om jouw liefde te delen met de wereld. Laat het voedsel op jouw tafel een symbool zijn van bewustzijn van overvloed van liefde, en deel die bewustzijn met blijdschap, alsof jij jouw voedsel zou delen als jij wist hoe.

Strek jouw armen uit naar iedereen in de wereld, en wees dankbaar voor ze. Dank zelfs de hongerige die jouw laten weten hoe gezegend jij bent. Breng hun zielen dichter naar jou. Nodig hun harten uit voor een feest van een overvloed van liefde. Er mag zelfs niet genoeg ruimte zijn jouw huis voor iedereen. Er is meer dan genoeg ruimte in jouw hart. Dat heb Ik zo gemaakt.

Als Mijn hart omarmt, mag die van jou ook. Mag liefde voor alle gevoelhebbende zielen alle harten omstrengelen.

Laat niemand hongerig zijn voor liefde. Laat niemand uit jouw hart zijn. Neem iedereen op. Laat niemand buiten. Het feest van Dankbaarheid is in jouw hart.

En dus laat jouw gedachten rondgaan door de wereld op de manier dat jij yams rond de tafel uitdeelt. Deel de warmte uit. Deel de variëteit uit. Vul harten op de manier dat jij borden vult.

Huil niet voor degene die alleen door jouw raam kan kijken naar jouw feest. Daarvoor in de plaats verwelkom hun harten. Huil niet voor wat jij hebt en een ander niet. Geef jouw blijdschap.

Verbeeld je daat er voedsel is op hun tafel. Verbeeld je een broederschap van mensen die op een bergtop ontmoeten of in een dal, en iedereen bid vanwege het voedsel dat zij gaan eten. Zie overvolle borden. Zie blijde gezichten. Zie overal voedsel.

Zie voedsel dat gekookt wordt. Zie voedsel groeiend aan de kant van de weg. Zie fruitbomen. Zie bessen die geplukt worden. Zie schepels met voedsel die aan iedereen die vraagt gegeven wordt.

Wees de boer diens plezier het is om voedesel te laten groeien. Neem het voedsel naar de markt. Lever het aan de huishoudingen. Laat jouw kar vol zijn. Geef het paard die de kar trekt tee ten. Hang een slinger om zijn nek.

Wees de tovenaar die een rijstekorrel omtovert in duizend rijstekorrels.

Biedt bescheiden giften aan de gehele wereld.

Als jij het voedsel zou geven dat op jouw bord is aan iemand die niets gegeten heeft, in jouw gedachten geeft het aan iemand in een ander land en zie ze het ontvangen. Gebruik gouden borden en bananenbladeren. Gooi kokosnoten uit de bomen en breek ze open. Geef aan iedereen melk te drinken.

Je weet niet wat jouw gedachten kunnen doen. Jij kunt andere landen vullen en jouw eigen land met overvloedig voedsel door het wonder van jouw gedachten. Laat geen kast leeg in jouw gedachten. Wanneer er dankbaarheid is in jouw hart, kan er alleen de wens zijn om te delen, en jij deelt wat jij kunt op dit moment. Zend bloemen. Zend voedsel. Vul de provisiekasten. Het voedsel van jouw gedachten dat van jou is, zal van hun zijn. Jij zult wijnranken geplant hebben. Jij zult bronnen gegraven hebben. Het verstand van de mens dat zoveel heeft gemaakt, gewild of ongewild, kan nu een overvloed maken en rijkdom voor iedereen. Gooi niet jouw handen in de lucht en zeg dat er niets is dat jij kunt doen. Ik heb jou net verteld wat jij kunt doen met jouw gedachten, dus zegen nu iedereen in Mijn naam.