Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1829 Kijk naar Jezelf, Geliefden, 7 november 2005

HEMEL #1829 Kijk naar Jezelf, Geliefden, 7 november 2005

God zei:

Beschouw meer hoe jij anderen behandelt dan hoe jij behandelt wordt. Dat is hoe jij uit de modder stapt. Je bent het toch eens om uit de modder te stoppen, nietwaar? Als je wenst om niet meer disharmonie te hebben, wat anders kan je doen dan er bovenuit stijgen?

Een ander kan de route van hun keuze maken. En jij kan die van jou gaan.

Om te proberen om iemand anders te veranderen is vergeefs. Het is niet aan jou om iemand te veranderen. Jij bent niet de waarheidzegger van iemand. Het is niet aan jou om aanklachten te maken. Het is niet aan jou om iemand tot correctie te veroordelen. Jij bent niet hier op Aarde om iemand te verbeteren. Jij bent om te wereld te verbeteren. En dat betekent jouw perceptie te verwijden. Dat betekent een nieuwe richting opgaan.

Fouten aanwezig is fouten aanwijzen. Het schijnt geen doel te dienen voorbij jouw klagen. Klaag niet. Klagen staat een spoor van ontevredenheid om uit jou te lekken toe. Je kunt denken dat jij beter bent dan iemand anders, maar Ik verzeker jou dat iedere fout die jij aanwijst in iemand anders, die van jou is of tenminste gelijk is aan die van jou, of overtreft.

Jij bent niet de Keizer van de Wereld. Jij bent een verlichter er van.
Heb jij dat vergeten? Heb jij vergeten dat jij een verspreider van licht bent? Licht verspreiden op iemand anders zijn foute Menselijkheid is niet licht verspreiden. Het is de schaduw voorschieten.

Het maakt niet uit hoe juist jij denkt dat jij bent in het aanwijzen van fouten in iemand anders zijn wegen, jij bent verkeerd. Het maakt niet uit hoe juist jouw beoordeling is, het is niet aan jou om die te maken. Jouw moeite is zo wie zo misplaatst. Eerst, niemand luistert. Wanneer was het de laatste keer dat iemand tegen jou zei: “Dank je wel voor het aanwijzen van mijn verkeerde wegen?

Kijk naar jezelf. Bind je eigen schoenveters vast. Wees meer een expert dan je richten op fouten. Beschouw dat wat de andere persoon mist, het aan jou is om het aan te vullen. Misschien. Misschien niet. In ieder geval, wees niet iemand die een ander zijn fouten aanwijst. Fouten vinders vind je tien in een dozijn. Doe meer met jouw toegevendheid naar anderen hun gebreken.

De meeste van jouw klachten circuleren rond hoe iemand jouw behandeld heeft. Jij voelt je slecht behandeld, niet genoeg behandeld, niet genoeg voor gezorgd. En jij zoekt een remedie voor de situatie. Het maakt niet uit hoe beledigend iemand is geweest, wat ook de buitenkant aangaat, jij heb iets van de situatie gemaakt die niet aan jou is om te maken. Jij heb conclusies getrokken die voorbij jouw jurisdictie zijn.

Jij bent niet een verbeteraar van iemands leven. Jij moet niet je leven besteden aan hoe jij denkt dat anderen moeten gedragen. Dat is niet jouw specialiteit.

De manier is om jouw visie op het leven en jouw visie van de mensen daarin te verbeteren.

Kijk naar jezelf, geliefden, voor alle dingen.

Steun niet op anderen om jouw behoeftes te vervullen. Jij en Ik vervullen jouw behoeftes, niemand anders. Jij en Ik geven jou geluk. Ik geef jou alle liefde in de wereld. Niemand anders kan jouw leven oplappen. Jij blijft niet altijd op de mallemolen van het leven.

Als het lijkt of liefde en goedkeuring aan jou geweigerd worden, vindt dan ergens iets om jouw liefde en goedkeuring aan te geven. Op zijn minst, geeft het aan jezelf.
Zoek geluk maar het ontstaat. Het hoeft niet in iemand anders te ontstaan.

Wat voor lessen jij ook in het leven denkt te hebben geleerd, er zit een diepere les onder. Een manier of de ander, jij heb je vastgehouden aan een illusie. Jij hebt jezelf blind gemaakt. Niemand anders ded dat. Niemand anders kan dat.

Jij bent je eigen held. En, als je jezelf meer ziet als een slachtoffer dan als een held, dan heb jij jezelf aangewezen als slachtoffer. Jij hebt de vinger naar jezelf gewezen. Jij hebteerder een verklaring van pijn gemaakt dan een verklaring van liefde. Draai het nu in een andere richting. Verlaat het verleden nu voorgoed. Herhaal niet jouw leven. Haal het omhoog.

Geliefde Lezers,

Hier is het verhaal van de Gooi maar wat in De Hoed:

Een verbazingwekkende boer op onze locale Boerenmarkt had mij gefascineerd.

Hij had een deken op de grond, gevuld met prachtige groentes, sommige in manden, sommige alleen op stapels.

Ik hield een enorme courgette omhoog, en ik vroeg hoeveel kost het?

De man glimlachte en zei, “Gooi maar wat in de hoed. Het is de hoed methode.”

Ik wist niet waar hij over aan het praten was.

Hij wees naar een grote oude type boerenhoed van stro, gevuld met dollars, die op de deken stond. “Je gooit er gewoon in wat je denkt dat het waard is, “ zei hij.

”Geef mij een idee,” zei ik.

“Oh nee,” zei hij, “Dan zou het niet vrijwillig in de hoed zijn.”

Hij bood echt zijn groentes te koop voor wat de mensen in hun hart wilden betalen. Hij was er niet aan gehecht. Hij was het echt niet. Hij bleef zelfs niet rondhangen. En hij was zo gul met het strijken van zijn hand dat Ik een ander gevoel had. Ik voelde dat Ik een groot cadeau gekregen had, en, met heel mijn hart, wilde Ik hem genoeg betalen. Het voelde als een vreugde om te ontvangen, en een vreugde om te geven. Hij hielp mij om te voelen dat deze groentes de vruchten waren van God en hij was simpelweg de brenger.

Hij was daar om beloond te worden voor zijn werken. Alleen was hij niet de prijs aan het dicteren. Hij liet het gaan. Hij wilde dat zijn groentes naar zo veel mogelijk goede huizen gingen en al de voeding te geven waar ze voor gemaakt waren.

Het is hetzelfde met de Hemelbrieven. De intentie van de Hemelbrieven is om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met God. Wij zijn blij dat jij hier bent, en wij willen die prachtige boer navolgen. Hemelbrieven zijn de vruchten van God, en Het Godschrijven van de Internationale Sociëteit van de Hemel Ministeries is simpelweg de brenger.

Dus, help jullie zelf aan Hemelbrieven. Voorbeeld. Neem je tijd. Probeer het eerst goed uit. Wij zouden graat jullie bijdrage zien, maar laat de Hemelbrieven eerst aan jou bijdragen.

Wanneer jij genoeg Hemelbrieven hebt gelezen en jouw hart voelt zich verrijkt, alsjeblieft help de Hemel bijdragen. Jouw gooi-maar-in-de-hoed donatie maakt al het verschil in de wereld. We wensen dat geld niet nodig was, maar, we weten gewoon niet hoe we zonder kunnen! Financiele hulp van God om de Hemelbrieven bij te dragen komt door een verplichting, respect, en gulheid van lezers zoals jij.

Contributies van elk bedrage kunnen overgemaakt worden door Paypal. De naam van de Paypal rekening is gloria [at] hevenletters [dot] org of gestuurd worden naar de Hemel, 703 E Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556.

We vinden het ook fijn dat Gooi maar in de Hoed (hart) waar jij de Hemel doorgeeft aan mensen of organisaties die jij waardeert. Het meest waarschijnlijke is dat jij werd geïntroduceerd aan de Hemelbrieven door een vriend. Wij bedanken hem, en wij bedanken jou. Alsjeblieft voel je aangemoedigd om de Hemelbrieven te verspreiden. Veel van jullie doen dat al. Het zou prachtig zijn als deze hoed ook zou overstromen.

Carolyn R. uit West Virginia drukte deze waarde heel goed uit: “Martha is de persoon die mij vertelde van Hemelbrieven. Het belangrijkste ding dat iemand mij een Hemelbrief zende als een zegen, en ik keek uit naar Hemelbrieven als continuerende zegeningen. Ik zal ze doorsturen naar anderen, en zij kunnen zich ook aanmelden.”

Veel zegeningen,

Gloria