Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1827 Grijp de Sterren, 5 november 2005

HEMEL #1827 Grijp de Sterren, 5 november 2005

God zei:

Jij bent niet een kleine stip op de wereldbol. Dat is de een manier om naar het bestaan te kijken, en het is niet correct. Jij bent helemaal niet een stip. Kan het imago van God een stip zijn? Jij vergeet dat de wereld Eenheid is. Daarom, ben jij de bol. In feite, ben jij de bol en de melkwegstelsels samen. Begin om een flauw vermoeden te hebben van jouw betekenis.

Dit is niet gezegd vanwege jouw ego. Het is jouw verkleinend ego dat jou vertelt dat jij een stip bent, een meer vlekje, vrijwel onzichtbaar. Ik vertel jou dat wanneer jij je hand omhoog haalt, jij het universum beweegt. Wanneer jij praat, jij het laat vibreren. Wanneer jij je goed voelt, de wereld zal bloeien. Wanneer jij radslagen maakt, de wereld zal draaien. Wanneer jij je slecht voelt, de wereld zijn hoofd zal laten hangen.

Jij bent niet een tand aan een wiel. Jij bent het wiel.

Jij bent een openbaring van God op Aarde. Maakt dat jou bang? Waarom zou jij dit dan verborgen houden? Jij hebt jouw identiteit verborgen gehouden van jezelf en van de wereld. Jij bent een hele goede danser, en jij hebt jezelf een muurbloem gemaakt. Voel je niet minder vanwege dit. Sta op en ga nu dansen. Dit is wat jij moet gaan doen.

Er was eens een tijd, dat jij niet wist Wie jij was. Maar nu weet jij het.
Jij hebt het in ieder geval gehoord. Of jij nu gelooft in wat jij waard bent of niet, sta op en dans. Misschien wanneer jij op de dansvloer bent, zal jij het geloven.

Jij hebt gekeken naar een klein onderdeel van de wereld en een klein onderdeel van jezelf. Jij hebt geloofd in kleinheid. Jij bent verliefd geraakt met kleinheid. Jij hebt heel klein over jezelf gedacht, en dus heb jij kleine dingen onderhouden. Begin om te denken over jezelf als Grootheid, en hoe snel jij zult ontwikkelen. Hoe snel zul jij de kleine bezigheden van jouw ego laten gaan. Jij zult jouw sigaret uitmaken en jij zult een reis van verwondering maken. Jij zult rondwandelen op deze planeet, en jij zult je verwonderen over jezelf. Jij zult goddelijke licht schijnen op de wereld omdat jij begint te zien wat Ik de wereld heb gegeven toen Ik jou maakte.

Er zijn sterren op Aarde, en jij bent ere en. Van het licht van een star en de liefde van God, was jij gemaakt. Oh, ja, ook van het stof van de Aarde, maar dat was een oppervlakte stoffen. Stof is niet de essentie van jou. Licht wel. Liefde ook. Hoe kon jij dat vergeten?

Maar als van stof jij moet zien waarvan jij gemaakt ben, herken dan dat jij gemaakt bent van God’s sterrenstof die op Aarde is gestrooid.

Niet langer zal jouw wereld en jouw visie ervan rondom dansen over kleine dingen. Geen verwarring meer. Jij zult altijd herinneren dat jij een hoogwaardigheidsbekleder van de Hemel bent, gezonden naar de Aarde om Mij en Mijn liefde te representeren, en dat is wat jij zult doen. Waar kleinheid is, zal grootheid zijn. Jullie, Mijn geliefden, zullen kleinheid met Grootheid vervangen, en dus zal jij de wereld groot maken. De wereld van het lichamelijke leven zal een harmonische noot bereiken, niet gehoord van, maar toch nog niet eerder van gehoord. Jij zult een symfonie creëren op Aarde dat de Hemel waard is. Jij zult de sterren grijpen in de Hemel en de Aarde optrekken naar hun, en er zal niet langer duisternis zijn.

Er zal licht zijn. En alleen omdat jij omhoog keek en een ster zak en de Aarde er naar toe bracht. Jij bent gestopt met kleine details te knoeien. Jij bent gestopt om aanstoot te nemen. Jij bent de onthuller geworden van waar het in het leven werkelijk om gaat.

Zeker, leven is niet om de kleine dingen.