Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1821 Jouw leven, 30 oktober 2005

HEMEL #1821 Jouw leven, 30 oktober 2005

God zei:

Vandaag gradueer jij naar een nieuw niveau van bestaan. Gradueren is een term die uitdrukt was al gebeurt is. Jij bent over gegaan. En vandaag erkennen wij dat.

Je weet dat jij niet dezelfde persoon bent die jij vorig jaar of afgelopen maand was. Weet nu dat jij elke dag gradueert. Elke dag een stapje hoger. Maakt niet uit hoe het jou lijkt,k iedere dag dat jij op een nieuwe hoogte bent.

Het is net als dat je een pagina van een boek leest. Je leest het, en nu draai je de pagina om. Iedere dag van jouw leven is een omgedraaide pagina. We eindigen de vergelijkingen daar, omdat in het leven, anders dan een boek, moet je niet terugkeren naar een vorige pagina, niet eens naar de laatste. Jij bent nu simpelweg op een nieuwe pagina. Jij bent een nieuwe pagina.

Snel de pagina´s ontvouwen, en een heel leven is geschreven. Jouw leven is geschreven. En jouw leven is fascinerend, en het heeft zeker jou gefascineerd. Het is een van de meest interessante dingen die jij weet. Het leven heeft een manier er van, en er is altijd meer. Hoeveel mensen en hoeveel dagen, en iedere dag is nieuw voor allen. Vandaag is een nieuwe pagina in jouw boek.

Jij bent niet bedoeld om een verzamelaar van jouw leven te zijn. Jij bent niet bedoeld om notities erop te maken, om verwijzingen te maken of te onderstrepen. Jij bent simpelweg bedoeld om het ombelemmerd te leven vanaf de vorige pagina.

Beschouw jouw leven meer als een losbladig boek. Iedere dag vliegt de pagina waarop geschreven is weg. Alleen witte pagina´s verschijnen. Snel worden de pagina´s gevuld, en snel vliegen ze weg.

Het is niet bedoeld dat jij stenen op jouw pagina´s legt om ze te beletten weg te vliegen. Jij moet de pagina´s laten gaan. Ze hadden hun dag. Nu is het de beurt aan een nieuwe dag.

Of het leven is als een waterrad dat blijft ronddraaien. Het waterrad blijft draaien en het maakt niet uit waar het laatst spetterde. Het spettert nu. En nu ben je levend, en dit is het leven waar jij leeft.

Het leven is geleefd. Het is niet gedacht. Het is niet herinnerd. Het is niet voorspeld. Het is geleefd. Wees wakker vandaag.

Als jij op een boot op de Mississippi rivier bent, mag jij jouw boot elke avond aanleggen, maar,
‘s-morgens start jij weer opnieuw. Jij rekent niet uit hoeveel water er is onder je boot. Jij zeilt er alleen op. Wanneer je bij een bocht komt, ga je het over. De kust is jouw leidraad. En zo is het, jij rijdt op het leven alsof het een rivier was. En dus peddel je met jouw riemen.

Het leven kan niet vastgehouden worden. Het is niet om bevroren te worden. Het is niet bedoeld om stil te staan. Het is bedoeld om door te gaan.

Het is verdeeld in dagen, en toch stopt het nooit. Slaap lijkt een onderbreking. Als je rust, het leven zet opnieuw uit. Het leven erkent jou, maar het stopt niet voor jou. Meer, het trekt jou mee.

Je kunt het leven niet vangen, en toch heeft het jou in zijn macht. Het leven draagt jou voort. Jij bent niet de aanstichter ervan, maar meer dat jij ermee verbonden bent. Jij bent een marathon zwemmer in het leven. Jij gaat over het Engelse Kanaal. Jij gaat over het hele universum en springt van ster naar ster en maan naar maan. Het leven blijft niet stil staan voor jou. Het leven neemt jou mee.

En dus gradueer je elke dag. Iedere dag is maar een tijdelijk kenmerk. Jouw leven is een continuüm, en het is machtig. Jij bent aan het vliegen.