Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1809 Het Leven zal Jou Verrassen, 18 oktober 2005

HEMEL #1809 Het Leven zal Jou Verrassen, 18 oktober 2005

God zei:

Te vaak gaat er iets niet goed, en je denkt dat er iets verkeerd is gegaan is. Wat er gebeurde stond niet in je plan. Misschien vond je het niet leuk wat er gebeurde. Misschien was het niet aangenaam. Dat is geen garantie dat het verkeerd was.

Beschouw dat leven zelf alles uitzoekt. Beschouw engergie. Beschouw geweten. Het leven speelt zelf en jij kent niet alle regels.

Jij kunt weten dat geweten aan het opkomen is.

Het is niet nodig om overstuur te zijn over een uitval. Beschouw geweten as een ding met veel hoogtes. Geweten is aan het opkomen, en soms is er een uitval. Energie is brandbaar. Soms is er een lucifer om het aan te steken. Soms is er een verbranding, en dan is het over.

Niet elke trein kan op hetzelfde spoor rijden. Er zijn hoge snelheid treinen die sneller moeten doorgaan. Andere treinen gaan op langzamere sporen. Er hoeft niet een of ander hartzeer of furore te zijn omdat sporen gesplitst zijn. Wat is daar zo vreselijk aan?

Wanneer iets is verlaten, of sneller voor jou uit is gegaan, of langzamer ging achter jou, laat het gaan. Niets is gebeurd. Het was allemaal een oefening in het leven.

Het leven is de hele tijd bezig! Wees geamuseerd. Beter dan overmand of verwilderd te zijn. Jij bent alleen verwilderd als jij het leven probeert uit te zoeken. Werkelijk, geliefden, jullie weten niet wat de werkelijke uitkomst was laat staan de oorzaak. We kunnen zeggen dat er geen uitkomst is, maar simpelweg een stap langs de weg.

Wat ook jou stoort, jij hoeft niet gestoord of verstoord te zijn. Laat het gaan.
Als het leven jou ergens gedropt heeft, is het allemaal goed. Het mag niet jouw plan zijn geweest. Het was niet de jouwe om te plannen, of, als het was, jouw plan hoefde niet gevolgd te worden. Er is geen overtreding gemaakt op jouw rechten. Plannen hoeven niet gemaakt te worden. Of hoeven ze gevolgd te worden. Jij kunt je gedachten veranderen. Ook kan iemand anders dat. In ieder geval, het leven zal jou verrassen.

Omdat jij verrast bent betekent het niet dat jij teleurgesteld hoeft te zijn. Vergeet teleurstelling. Jij bent juist bij een andere hoek langs de weg gekomen. Niets belangrijks. Niet meer proberen om oorzaak en effect te bepalen, of goed en verkeerd. Iets wat zo simpel is als het is.

Vaak is het concept van de oorzaak – om twee en twee samen te voegen – is niets meer dan mental het organiseren wat is. Jij laat een ballon vallen vanuit een raam op de derde verdieping. De ballon knapt. Was de oorzak dat het knapte omdat jij het liet vallen? Je zou het hebben kunnen laten vallen op een zakdoek, en het zou niet geknapt zijn. Was de oorzaak het gewicht van het water en de dunheid van de ballon of was het dat het zo uitgezet was? Was de oorzaak het trottoir beneden? Zie je wat ik bedoel? Een oorzaak is meer of minder jouw eigen keus.

Als je een lucifer aan de schuurkant van het doosje strijkt, zal het aangaan. Als je de lucifer niet aangestreken had, zou het dan aangegaan zijn? Was het aanstrijken van de lucifer de oorzaak? Was de oorzaak dat jij het aan wilde strijken? Was het de oorzaak waar de lucifer van gemaakt is? Zou de lucifer aangestreken zijn en toch niet vlam gevat hebben? Zou de lucifer misschien branden zonder dat het aangestreken is? Al wat je weet is dat de lucifer vlam vatte, of niet. In ieder geval, de oorzaak zoeken is niet de beste besteding van jouw tijd.

Geliefden, of de oorzaak gevestigd is in een dood was een embolie of een steekwond, er is een oorzaak op andere niveau’s waar niet rekening mee is gehouden. Zoeken voor oorzaak is eindeloos. De oorzaak van de dood van een lichaam is de dood van een lichaam. Begrepen? Jij kan blijven proberen om rond te gaan in cirkels. Maar het is wijzer om dat niet te doen. De antwoorden zijn eigenlijk niet belangrijk. De waarheid wel. Oorzaak en effect zijn intellectuele najagingen. Het leven is niet bedoelt om een intellectuele najaging te zijn. Al dat je kan weten is dat iets is gebeurd. En al dat je kan doen is om voorwaarts te blijven gaan van waar je ook nu bent.

Emmy, you are incredible!

Dear One,

I just have to thank you on this forum for your amazing translations. You are rolling them out like hotcakes! This is truly wonderful of you. I'm having a hard time keeping up with you!!!

God bless you.

With love, Gloria

HEMEL #1809 Het Leven zal Jou Verrassen, 18 oktober 2005

:lol: well since I have been in the US for 3 weeks it comes easier to me. I think talking English for 3 weeks makes that happen......

Emmy

Yes, but...

Dear Emmy,

I'm sure that's true!

Yet there is more going on that that, I think.

I think this may be beyond your own will, dear one.

With love and blessings,

Gloria