Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1795 Het Vertrouwen van de Liefde, 4 oktober 2005

HEMEL #1795 Het Vertrouwen van de Liefde, 4 oktober 2005

God zei:

Oh, ja, geliefden, je doet het goed. Heb je eerste gedachte van deze morgen hoe geliefd jij bent. Jij bent geliefd vanaf de bergtoppen. Jij bent geliefd vanuit de Hemel. Oh, en hoe jij geliefd bent vanuit de Hemel.

Hoe kan iemand zo geliefd zijn als jij en dan zo ongeliefd of ondergeliefd voelen? Dit is werkelijk een fout van het verstand. Jij hebt gekeken in de verkeerde richting, en je hebt jezelf tekort geschoten gevonden. Alles dat je mist is het besef van wat je waard bent. Weet wat je waard bent, en er is niets dat je kan missen.

Wanneer je een gouden staaf bezit, hoef je je niet ongerust meer te maken over een koperen cent.

Wat gebeurt er wanneer je weet hoeveel er van je gehouden wordt? Je staat rechtop, je schouders naar achteren, en je glimlacht. De is de manier om de wereld te begroeten. Wanneer je weet hoeveel er van je gehouden wordt, heb je zelfvertrouwen. We praten hier niet over het vertrouwen van het ego, maar meer het vertrouwen van de liefde. Dit zijn twee verschillende verhalen.

De ego moet gevoed worden, zoals monsters in oude verhalen. Het vertrouwen van de liefde is gemakkelijk voor jou. Het is een vastgestelde conditie die geen bevrediging nodig heeft. Het gaat met jouw mee net zoals een normaal verloop.

Vandaag zul je weten dat jij geliefd bent. Je zult het vertrouwen dragen dat samengaat met liefde. Er is geen keuze voor dat. Draag liefde, en je draagt vertrouwen.

Wat zal het voor jouw dag betekenen dat je vertrouwen draagt? In plaats van angst om post te openen, of tegen opzien wat vandaag zal gebeuren, je draagt het idee dat wondere dingen voor jou kunnen gebeuren vandaag. Je draagt het idee dat het leven makkelijk is, dat het is pasklaar is gemaakt, dat het verlangend is om deze giften aan jou te doen toekomen.

Zou dit niet een nieuwe denkwijze kunnen zijn? Liefde, vertrouwen, en een opbouwende denkwijze? Met deze, zet je jouw leven op een gunstige weg. Je zegt niet dat het leven jou moet behandelen zoals jij dat wenst. Je zegt dat jij de zekerheid hebt, dat je klaar en willig bent voor het leven om jou schatten te schenken, niet in een toekomst die ver weg is, maar nu. Is er een later een betere tijd? De goede dingen van het leven waar we van spreken zijn niet opgeborgen. Ze zijn niet bewaard voor een regenachtige dag. Zij komen nu over jou heen.

Dit is aanstaande. Dit is meteen. Vandaag zal je struikelen over schat na schat. Hoe je daarom zult lachen! Hoe je ervan zult genieten dat het vandaag is. Je wilt niet dat het eindigt, deze heerlijke dag, deze dag veranderde simpelweg omdat je ernaar keek als een vriend dan als naar een vijand die achter jou aan zit.

Je wordt de gastheer van de dag. Jij verwelkomt de dag. Jij groet het net zoals je een hoge ambassadeur zou groeten. Een ambassadeur kijkt naar wat hij kan doen om iedereen die hij ontmoet op te beuren. Hij is een verwachtende gastheer. Zelfs als hij reist naar een ver land, vergeet hij niet dat hij een ambassadeur is en daarom een gastheer is voor iedereen die voor hem komen.

En zo nodig jij jouw dag uit, en jij behandelt het goed. Jij komt vanaf een hoge plaats van intentie, dus natuurlijk verwelkom jij de dag die voor jou ligt. Je bent aardig ervoor. Je geeft het een ereplaats. Je weet dat deze dag onvervangbaar is. Er zal er geen een zijn zoals deze. Er zullen andere dagen zijn, maar iedere is op zichzelf.

Beschouw iedere dag als een prachtige bloem die zich voor jou opent. Als je er naar kijkt, opent het zijn bloemblaadjes, en jij waardeert het wonder dat je ziet. Elke dag een bloeiende bloem bloeit voor jouw eigen ogen. Zie je hoe jij een zegje hebt in jouw dag?