Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 1806 Jij Ben Zo’n Mix, 15 oktober 2005

HEMEL # 1806 Jij Ben Zo’n Mix, 15 oktober 2005

God zei:

Jij bent vaak zo’n mix van de wereld bezitten en toch er niet in thuis horen. Jij rijdt op een groot paard op dezelfde tijd als je je verlaten voelt. Jij bent erg zeker terwijl, op dezelfde tijd, jij erg onzeker bent. Jij weet precies hoe de dingen moeten zijn, en toch ben je verward. Je spreekt jezelf tegen. Jij straalt overmoed uit, en je draagt een gevoel van van hulpeloosheid uit.

Als jij niet zo zeker was van hoe het leven moet zijn, zou je veel sterker voelen. Jij wiebelt in je zekerheid.

Dat je zo zeker bent is een goede manier om obstakels te creëren. Als het leven niet aan jouw standaard voldoet, dan ben je afgewezen. Dan zwem je stroomopwaarts. Dan ben je omringd door Bramenstruiken. Jij vervaardigt onbevrediging.

Jij wordt kieskeurig. Er is een fijne lijn tussen samenwerken in het leven en de status quo accepteren. Er is een fijne lijn tussen bewustzijn en onbevrediging.

Je kunt de zwakke punten zien en toch niet door ze onder de voet gelopen worden. Fouten in het leven hoeven jou niet te vertrappen. Jij kunt boven ze uit stijgen. Jij kunt simpelweg van een ander voordeel komen.

Wanneer je op een derde verdieping bent, ben je niet op de eerste verdieping. Er is een ander uitzicht vanuit het raam. De plaatsing van gebeurtenissen is hetzelfde, maar jouw perspectief is anders. Je bent misschien minder beïnvloed, minder bevangen, minder slingerend, minder onafhankelijk.

Als je herrie ziet, zeg je niet dat het goed is , maar ook hoef je er iets aan toe te voegen. Er is geen voordeel om overstuur te zijn. Overstuur zijn en je stem verheffen jagen niet de onwetendheid weg.

We praten over onwetendheid. Dit moet zo zijn. Wie zou bewust verwoesting creëren? Wie zou de vrede verstoren tenzij hij geen andere keus had? Maar wat is onwetendheid? Een heel veld met bloemen ligt voor hem, en toch ziet hij geen alternatief maar kreupelhout en doet onbezonnen.

Het is geen deugd om onbevredigd te zijn. Het is geen deugd om te klagen. Het is geen deugd om angstig te zijn. In een overstroming, zoek je hoger water. In het leven, zoek je een hogere visie.
Kom uit het moeras. Klim op een ladder. Bijvoorbeeld, je zult anderen helpen om met jou te klimmen.

Jij bent Mijn afgezant. Representeer mij goed. Niet geveinsd, maar goed. Streef groter, en je zult groter verpersoonlijken. Zoals je ziet, zo ben je. Het is niet nodig dat je jouw aanzicht dimt.

Er zijn fouten in het leven. Oneerlijkheid rondom. Maar goedheid en barmhartigheid zijn ook rondom, en jij zal barmhartig zijn tegen diegene die jij verkeerd ziet. Jij zult hoger reageren. Jij weet dat je niet in een bokswedstrijd bent op Aarde. Jij weet dat jij niet een boxer bent. Liever dan vechten tegen zoveel disharmonie, creëer harmonie. Gooi geen vuurwerk in de strijd. Kijk naar de zon en bring wat licht in de arena. Open de deur en laat wat licht binnen.

Wees blij dat je diegene bent die een fout kan vinden en niet er over juicht. Het is niet de Waarheid ontkennen om te kijken naar een hogere weg en daarop te blijven. Anders, betreur je het verleden en het heden en je denkt ook niet goed over de toekomst.

Misschien heb je de stemming voor de wereld gezet. Wat voor soort stemming zou je willen zetten?
Begin nu.

Misschien ben je de leraar van een klas. Waarom zou je in een grimmige stemming zetten, elke afdwaling aanwijzend, elke streek van de pen of mond, of wil je de vibratie van waar je je bevindt doen oprijzen?

Jij bent de leraar waar je ook bent. Een leraar is meer dan een verbeteraar. Een leraar is een stemmingsverbeteraar. Wat heeft de wereld meer nodig, verbeteringen of een stemmingsverbetering?