Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 1805 Een Gever van Liefde, 18 oktober 2005

HEMEL # 1805 Een Gever van Liefde, 18 oktober 2005

God zei:

Geliefden, in de tijd toen het leven soms verschrikkelijk was, toen, naar jouw mening, er geen twijfel bestond over de echtheid van ellende, toen was dit precies wanneer meer liefde nodig was, en meer liefde naar voren moest komen. Dit is dan wanneer je naar je hart grijpt. Geef altijd je liefde, maar in de tijden wanneer liefde het meest nodig is, geef dan meer. Liefde is het enige ding dat er is om te geven, dus geef het.

Berispingen helpen niet. Vermaningen zijn een verspilling. Het enige ding dat een einde kan maken aan de noodzaak voor liefde is liefde. Wanneer liefde nodig is, moet je het geven. Zelfs als je het vanuit je tenen moet halen, moet je het geven. Het is aan jou om te geven.

Te veel tijd is gebruikt om de beslissen om liefde te geven of om te weerhouden. Daar is geen beslissing voor. Vergeet om te beslissen. Maak een beslissing, en maak het eenmaal, en geef liefde. Je weet nu wel dat we niet praten over opstaan en liefde roepen. We praten over het geven van liefde vanuit je hart.

Sommigen zullen dit bidden noemen. Als je het idee van gebed aanstaat, bid dan in je hart dat Ik je help om jou een nieuwe weg te laten zien zodat liefde vanuit jouw hart natuurlijk kan stromen. Bid dat je wil zien of dit verdiend is of onverdiend. Bid dat je in staat zult zijn om liefde vanuit je hart te geven maakt niet uit wat voor omstandigheid.

Een roos bidet zijn zoetheid aan, het maakt niet uit wat voor weer. Als een roos bij het afval is gegooid, geeft het nog steeds zijn zoetheid af. En jij bent een Menselijk Wezen die liefde afgeeft. Zeg nooit dat er een situatie is dat je niet weet wat je er mee doen moet. Je weet wat je moet doen. Je doet wat er nodig voor is, en wat er nodig is dat je liefde geeft. Je moet een weg vinden om liefde te geven voor het doel van vrede op Aarde en goede wil voor mannen en vrouwen en kinderen en de gezegende dieren die over de aarde ronddwalen.

Er is nooit een doel voor jou om geen liefde te geven. Liefde is altijd nodig. Er is geen situatie die liefde vervangt.

Als je op het punt staat op opgehangen te worden, en je houdt van niemand op Aarde, hou dan van Mij. Als je niet van Mij kunt houden, houdt dan van het leven dat je op Aarde hebt geleefd. Doos is hetzelfde voor allen. Het maakt niet uit wat voor manier of tijd. Hou zelfs van dat je bent, zelfs als is het maar voor een moment, een gevoelhebbend Wezen op Aarde. Hou van dat je volle bewustzijn hebt van iets groter dan jezelf toegestaan hebt om te kennen. Hou van dat je meer bent dan je lichaam. Hou van die onschuldige handen die een touw maakten. Het zou gebruikt kunnen zijn voor bergbeklimmen, maar nu wordt het gebruikt voor jou. Als je jouw leven laat gaan, laat je harde gevoelens gaan. Geef wat van jouw liefde aan diegene die kiezen, niet om lief te hebben, maar om jouw leven te eindigen. Hou genoeg om aan Mij te vragen hun pijn weg te nemen.

Wat is de verdienste van vloeken? Wat is de verdienste van protesteren? Als de wolf jou in zijn klauwen heeft, ga liggen en hou van de wolf want hij is maar een wolf en weet niet beter. Jij, aan de andere kant, wel. Jij bent een Wezen die genoeg weet of lief te hebben. Jij weet de waarde daarvan.

Wees een gever van liefde in het leven en in de dood. Wees een gever van liefde omdat er simpelweg niets anders is voor jou om te doen.