Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2286 Je trilling bereikt anderen Februari 27, 2007

HEMEL # 2286 Je trilling bereikt anderen Februari 27, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zei:

Het kan, dat de moeilijkheden die je in je leven meemaakt, voor het goed van anderen is. In zeker zin, ben jij een model voor de anderen. Je bent een model, zelfs als je geen goed voorbeeld bent. Hoe je ook tegen over het leven staat, ben je een model voor iemand of meerderen. Ze kunnen kiezen om je te negeren of je te integreren. Gelijk hoe, ben je een focus punt voor hen geworden. Of ze je nu nadoen of in een andere richting gaan, jij hebt hen het leven voor getoond. Je bent hun leven binnengezwierd. Je hebt hen iets gegeven. Je was belangrijk voor hen. Je bevestigde of veranderde hun leven. Je hebt hen getoond hoe ze al dan niet moesten reageren. Ze leerden te handelen zoals jij of hoe ze het niet moesten doen. Ze waren niet onverschillig tegenover jou. In zekere zin, ben je in hun hart en geest gekomen. Zelfs als een voorbijgaande kennis, heb je dat.

Je kan dat zien, zelfs als een onwetende, je kan zelfs een weldoener geweest zijn. Beschouw hetzelfde ook voor jezelf. Degenen die je liever niet had ontmoet, hebben een invloed op jou en je visie over de wereld.

Zaak is, dat wat je overkomt, je het niet persoonlijk neemt. Zelfs al heb je een ziekte, kan het voor het goed van anderen zijn. Zelfs als je een ongeluk hebt, kan het voor het goed van anderen zijn. Op de één of andere manier, je leven en wat er gebeurt en je visie van wat gebeurde, heeft een invloed op anderen. Je hebt een grotere sfeer aan invloed rondom je dan je je rekenschap van geeft.

Geen enkele interactie is toevallig. Het kan, dat je hier geen keus hebt. De vrijheid komt, in datgene je ermee doet. Het is beter dat je niet gekant bent tegen tegenkantingen en dat je het niet persoonlijk opneemt. In zekere zin kan het waar zijn, dat je het misschien zelf hebt teweeggebracht, maar je kan evengoed niet weten waarom, en hoeveel en , wanneer alles gezegd en gedaan is, maakt het nog iets uit? Wat van belang is, is wat je nu doet en zegt.

Als je je teen stoot, hoe belangrijk is het dan waar je je aan hebt gestoten, hoe je het had kunnen vermijden enz. Wat ertoe doet, is je passage in dit leven, nu. Misschien zal je op de andere voet huppelen en verdergaan. Misschien ga je zitten en bewonder je het gebladerte.

Misschien zal je roepen en tieren en op de een of ander manier je frustratie uiten. Heel die tijd neemt iemand een foto van je. Zelfs als niemand in de buurt is, wordt een foto genomen, en je hebt geen enkele mogelijkheid om te weten wie het bereikt. Je kan alleen maar weten dat je vibraties anderen bereikt. Zend een hoge trilling, want dat is wat je wenst te zenden en te ontvangen.

Zelfs in knorrigheid, dien je het universum. Je bent je hele leven al een leraar geweest. Je hebt iets onderwezen.

Nu je ervan op de hoogte bent, dat je een leraar bent, zal je in het leven voorwaarts gaan, met een sterkere stap. Je hebt nooit je leven voor jezelf alleen geleefd, en nu weet je het. Je bent aanwezig in het leven op de aarde, als een hoofdrolspeler. Je bent niet anoniem, en je kan je niet aan de rand verschansen, hoe weinig je ook maar wenst gezien te worden. Je bent in de voorlinie van het leven, en je moet keuzes maken, en je maakt ze. Zelfs het uitstellen van een keuze is een keuze.

Je hebt gekozen om deze hemelbrieven te lezen. Er is geen enkele manier waarop je kan weten wat de vertakking hiervan kan zijn, even min als je kan weten wat de vertakkingen van het lezen van een krant of het naar school brengen van je kind kan inhouden. Wat je wel weet, is je belang voor het Universum en Mij.

Vertaald door Leen Joseph

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org

Leen

It's time that I let you know how much your translating is appreciated.
God bless you, angel.