Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2247 Liefde houdt van liefde 19 Januari, 2007

HEMEL # 2247 Liefde houdt van liefde 19 Januari, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Het is niet zozeer dat je iemand moet liefhebben. Heb gewoon lief. Je moet liefhebben, niet omdat het een zegen is, maar omdat het je eigen natuur is.

Misschien heb je enkele mensen gekend, die enkel lief hebben. Het is niet alsof ze die liefde verpakken, voor één specifieke persoon en niemand anders. Het is gewoon zo, dat ze lief hebben. Het is zelfs niet eens zo dat ze van iedereen houden. Het is gewoon dat ze lief hebben, en ondertussen ontvangen allen die liefde in hun bijzijn. Iedereen ziet het. Iedereen weet het. Iedereen geniet van de liefde. Ieder is er zich van bewust. Het voelt heel goed, om te weten dat iemand leeft om lief te hebben. Iemand leeft, die ieder plaatsje op de Aarde liefheeft. Iemand die iedereen liefheeft, leeft. Het is niet eens zo, dat hij op de één of andere manier over hen denkt. Het is gewoon zo, dat hij liefheeft, zoals de zon schijnt. ze schijnt. Wat kan je er nog meer over zeggen?

Het is niet nodig om te documenteren waar en op wie de zon schijnt. Het is voldoende dat de zon schijnt, en ze schijnt voor iedereen. Zelfs, als de stralen van de zon ergens anders schijnen en de maan heeft overgenomen, weet je dat de zon schijnt, en je bent erdoor verwarmd.

De zon schijnt en de liefde heeft lief.

Wanneer je een kind was, hield je van een rode vrachtwagen, of je hield van een zeker pop. Er was, hoe dan ook, een abstract aspect, want liefde is liefde.

Liefde hoeft niet te bezitten. Het dient alleen lief te hebben. Liefde moet zichzelf zijn, niet beperkt door geloof en procedures. Liefde is een heer, die zijn hoed voor iedereen afneemt. Of liefde is als een dame die in een wagen voorbij gaat en glimlacht. liefde geeft altijd en neemt niet, niet veeleisend, niet aandringend, niet volhardend in het zaken eisen van anderen, want liefde heeft enkel lief, zonder voorbedachtheid, zonder een tekening voor iemand anders te tekenen, zonder iets terug te verwachten, want liefhebben op zichzelf is zijn eigen beloning.

Wanneer je alles loslaat, elk idee, elk geloof, alles waar je aan vasthoud, dan zal je liefhebben, en dan zal je weten dat er niks anders in de Hemel en op de Aarde is.
Oordelen staat liefde in de weg. Oordelen voorkomt liefde, houdt het tegen, veegt het weg. Hoeveel kan je liefhebben, als de ander goed genoeg voor je moet zijn om hem lief te kunnen hebben? Dan beperk je liefde. Is iedereen dan Mijn afstammeling niet?

Het is niet zo dat je op liefde zweert. Je hebt lief. Je zweert toch niet op ademen. Je ademt. Je ademt beter, als je er niet aan denkt. Je hebt beter lief, als je bij elke ademhaling lief hebt. Op dezelfde manier moet je je ogen niet trainen om te gaan zien, noch je oren om te horen, je tong om te proeven, enz., je hoeft jezelf niet te trainen om lief te hebben. Gooi al die gedachten uit je hoofd, die je tegenhouden om lief te hebben, en je zal liefhebben. Je liefde zal voluit gaan. Het zal het Universum doorkruisen. Het zal elk hart op aarde bevrijden. Jouw liefde zal elk hart op Aarde overwinnen. Jouw hart zal voor elk ander hart slaan en zijn naam roepen. Je zal een metronoom van liefde zijn.
Jouw liefde zal stil zijn, en toch zal het geuit worden. Het zal gehoord worden. Het zal donderende liefde zijn.

Er zal een aardbeving van liefde zijn, en wanneer je de liefde gul zichzelf laat zijn, dan zal je je vanuit de inhammen van je hart afzetten

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org