Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2224 Hoger op rijzen 27 December, 2006

HEMEL #2224 Hoger op rijzen 27 December, 2006 (in Brasov, Roemenië geschreven)

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Al het goede wat je toekomt, is voor jou. Het is aan jou gericht. Een geschoten pijl, komt naar je terug. En toch, geliefden, is het niet altijd zo. Of, laat het Mij op een andere manier verwoorden: je kan niet beginnen te begrijpen hoe zoveel goeds naar je toe kan komen. Op dezelfde manier, als je reageert als een prachtige maaltijd in het restaurant geserveerd wordt, neem het goede dat naar je toe komt en slorp het op. Je hoeft niet te weten waar het vandaan komt. Of eerder, je weet best waar het vandaan komt. Het is een geschenk van je Vader in de Hemel, die van je houdt, van jou hield vanaf het eerste moment dat Hij aan je dacht, nooit is opgehouden, niet kan ophouden, nooit zal ophouden. Ik heb geen keus, geliefden. Ik die alleen liefde ben, kan alleen maar liefhebben, en dat is het verhaal van Creatie.

Nu, je kan vragen over de ongelukkige voorvallen in het leven, en heb jij ze zelf besteld? Heb je ze zelf uitgelokt? Geliefden, als je alles wat voorvalt ontleed, zal je je hart omtraliën. Dan zal je eerder denken dan te leven. Je zal alles op de top van je neus uitbalanceren en struikelen. Aanvaard vervulling als je recht. Vervulling is wat je verondersteld bent te krijgen. Dat is Mijn plan voor jou.

Wanneer h et ongewenste zich voordoet, verwijt jezelf niet. Zeg niet tegen jezelf: “hoe dan ook, heb ik dat veroorzaakt. Ik moet iets slechts gedaan hebben.” Probeer de geschiedenis van gelijk welk gebeuren na te gaan. Vandaag regent de lucht. Morgen schijnt de zon. Zou je jezelf verwijten voor de regen, de overstroming of de pest? Weet gewoon dat ze jou niet toebehoren. Alleen zegeningen zijn voor jou. Opnieuw, geliefden, denk niet meer na over oorzaken en gevolg. Denk over plezier en hoe het te verspreiden.

Er is te veel verwijt in de wereld. Er is teveel vingerwijzen. Geliefden, wijs jezelf niet met de vinger na. Dat is in het verleden leven, zelfs al is het verleden slechts een minuut geleden. Maak komaf met het verleden. Het verleden wijkt terug. Datgene wat je ook als een zegening beschouwt, wijkt ook terug. Het was, en nu is het niet meer. Hetzelfde is zo met datgene dat je zou wensen, dat er niet komt.

Er si geen voordeel in verwijt. Het veroorzaakt lijden. Heel wat is uit berouw gemaakt. Denk niet aan berouw. Denk eenvoudigweg aan hoger opstijgen. Gisteren was je minder wijs dan je nu, vandaag bent. Morgen ben je zelfs nog wijzer. Blijf jezelf promoten in je evolutie. Eerlijk, denk er zoveel niet over na. Je evolutie zal uit zichzelf wel voor je zorgen.

Hou van Mij, hou van jezelf, hou van iedereen in je leven, degenen die tegen je aanstoten, evenzeer als degenen die voor je applaudisseren. Aanvaard alle gebeurtenissen als de wereld waarin je jezelf bevindt. Het ene ogenblik ben je in het centrum van het bos. Het volgende ben je op het strand, het zonlicht op jou en de rollende golven van de oceaan.

Bednk dat, in het leven, ben je op een reis. Vandaag ga je doorheen één terrein, morgen door een ander. Heb jij het terrein veroorzaakt? Denk er niet langer meer aan. Het gebeurt gewoon dat je vandaag op deze plaats rijdt, en morgen zal er een andere zijn.

In de ene betekenis ben je verantwoordelijk voor de honger en de ongemakken in de wereld, evengoed, als je verantwoordelijk bent voor zijn goedheid. Ga gewoon vooruit, en voor alles zal worden gezorgd. Laat geen vuilnis achter. Neem alles achter je op, zo goed en kwaad als je kan. Hou deuren open voor anderen, zodat ze erdoorheen kunnen gaan.
Blaas je hoorn niet in het verkeer. Wees een hoffelijke chauffeur op je trip doorheen de wereld.

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org