Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2222 Kerstavond 24 December, 2006

HEMEL #2222 Kerstavond 24 December, 2006 (in Boekarest, Roemenië geschreven)

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

De vooravond van de geboorte van Christus, is de ochtend van de jouwe. Wanner je hart Christus ontmoet, dan rijs je naar een hogere vibratie. Dit gebeurt heel spontaan. Wanner je ook lief hebt, waardeert, geniet, stijgt je bewustzijn. Wat anders dacht je dat de verrijzenis anders was, dan stijgen? En waar rijs je naartoe, anders dan je eigen status? Niets wordt aan jou toegevoegd, geliefden. Je blijft gewoon niet meer zoals je vroeger was – zoals je dacht dat je was.

Wanneer je naar de zevende verdieping van een hotel wenst te gaan, druk je op de knop in de lift, sta in en ondervind je dat je automatisch naar de zevende verdieping opgaan. Je stijgt naar de verdieping die je aandrukt.

Wanneer het in het leven wil opstijgen, druk dan de knop van de liefde, vreugde, de essentie van Boeddha, Christus, Mohammed – je kan alleen maar automatisch rijzen. Er is geen hoogste verdieping, geliefden. Je rijst altijd. Zoals geur rijst, zo alleen kan ook jij rijzen, geliefden.

Nu, op de vooravond van Kerstdag, vier je je eigen geboorte. De Christus in jou, is jouw eigen Goddelijke Menselijkheid. Het is niet dat van iemand anders. Christus is jouw eigen Eénheid. Hij heft de éénheid met God en de mens aangetoond. Christus was zo, dat hij niks anders kon. Hij kon alleen zijn zoals hij was.

Jij, daarentegen, hebt andere manieren gevonden, om jet e verkleden. Het ene ogenblik ben je in je eigen goeie gratie. De volgende ben je in onmin met jezelf gevallen. Je bent de Gratie Gods vergeten, die je omringt. Christus had het onthouden, en hij herinnert er jou ook aan. Hij herinnert je aan jouw mogelijkheden. Ik, God, ben de Jouwe, als je ernaar vraagt, en jij ben van Mij voor het geven.

Christus deed niks anders dan over de Aarde wandelen. Hij sprak Mijn Wil. Hij leefde Mijn Wil. Hij hield Mij voor zich uit als een lantaarn. En nu houdt Hij die lantaarn hoog en gaat verder met de wereld met Mijn Licht te verlichten. Christus wou niks voor zichzelf aannemen. Hij zou alles aan Mij geven. Hij kende geen andere manier. Hij kende de Eénheid van Onze Harten, en hij wist wat hij van deze Eénheid moest maken. Hij wist dat het voor hem was. Hij wist niet hoe hij een geschenk moest afslaan.

Welke geschenken ik Christus ook gaf, Ik geef jou dezelfde. Je vraag is eigenlijk niet: “Wat kan ik worden?” Jouw vraag is: “Wat ben ik nu?” Jouw vraag is: “Waar ben ik nu?” Wanneer je echt kan antwoorden, niet enkel met de juiste bewoording, maar met de zelfzekere wetenschap van wat je nu bent, zal je een lied zingen. Jouw leven zal een lied worden.

Wiens lied zong Christus, als het niet dat van Mij was? Hij wist dat hij een getuige van mijn minzaamheid was, Mijn kracht, en mijn Wil. Hij wist wie mirakels maakt, Wie kenbaar maakte, Wie hem bij elke ademhaling gaf.

Een wonderbaarlijk iets gebeurde. Terwijl Christus Mij openbaarde, dan openbaarde Hij ook zichzelf. Dit is openbaring. Christus beleefde zijn Eénheid met Mij. Zal jij ook niet hetzelfde doen, uit vriendelijkheid tegenover Mij? Wil je Mij ervaren, als je Zelf? Dan, met elke wakende of slapende ademhaling, zal je liefde over het aangezicht van de Aarde verspreiden. Je zal Mijn liefde verspreiden. Individuele liefde is liefde, en het is mooi, en , toch, is het niks in vergelijking met de liefde die alle verstaan overstijgt. Het overstijgt alle verstaan, omdat je jezelf nog de toelating niet hebt gegeven, om het te verstaan. Jij moet nog verstaan, zodat je opnieuw vrij kan zijn en herenigd met Alles, waar je je Zelf eerder van hebt losgerukt.

Vertaald door Leen Joseph,

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org