Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2219 Je specifieke doel in het leven, zal jou vinden

HEMEL # 2219 Je specifieke doel in het leven, zal jou vinden - 21 December, 2006 (Geschreven, terwijl ik nog in Duitsland was)

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

De eerste dag van de winter is een voorbode van de lente. De Aarde maakt zichzelf al klaar voor de grote ontbloeseming, dat nu aan zijn botjes begint. De sneeuw overdekt de Aarde en houdt haar warm. De koude sneeuw houdt de Aarde warm. Alles is een zegen. De sneeuw is een zegen. De kou is een zegen. Als er geen kou was, hoe er dan sneeuw kunnen zijn om de Aarde te bedekken?

Diezelfde sneeuw, die de aarde warmt, koelt haar ook af. Sneeuw associeert zichzelf met de aardetemperatuur. Alle aanpassing gebeurt automatisch. Sneeuw moet niet gezegd worden wat het moet doen. Aarde moet niet gezegd worden wat het moet doen. Sneeuw moet niet beslissen wanneer ze gaat smelten, noch het te weerstaan. Op die manier gelijkt het smelten van de sneeuw, op jouw open hart.

De natuur heft zijn doel heel duidelijk uitgelijnd. Het houdt alles in balans en harmonie. Dit is natuurlijk. De natuur vraagt geen tweede opinie. En zijn doel is net hetzelfde als zijn vreugde. Om zijn doel te vervullen is iets heel moois. Jij, bijvoorbeeld, verlangt ernaar je levensdoel te kennen, je specifieke doel in het leven.

Geliefden, Je weet al heel duidelijk wat je niet te doen hebt. Het is niet aan jou om geschillen te veroorzaken noch ze op te voeren. Jij moet oordelen noch bekritiseren. Het is niet aan jou om het leven van andere mensen te commanderen. Jij moet niet ongelukkig zijn. Jij moet je voeten slepen. Je moet je niet tegen verandering verzetten. Je moet verandering ook niet forceren, aan jezelf, noch aan anderen opdwingen. Wees als de seizoenen en ga overal in vreugde.

Jouw specifieke doel zal naar je toe komen. Je hoeft er je brein niet voor te rekken. Jouw goddelijk doel hangt als een stap onder de baan. Je bent voorbestemd om je doel te vervullen. Je moet niet weten wat je doel is om het te vervullen. Je hoeft het niet voor zijn tijd te weten. Wees eenvoudigweg klaar, om zegen na zegen uit te strooien, waar je je ook bevindt. Welke delende zegen van jezelf kan je op dit moment geven?

Misschien zie je het leven op deze Aarde als een gigantische puzzel, die je graag zou afmaken. Je zou graag één laatste stukje plaatsen, en één plaatsje om het te leggen. Je zou het leven graag zo gebonden zien. Maar toch heeft het relatieve leven zijn eigen streven, en meer en meer volgt hierop. De volledige puzzel is oneindig, en toch heeft elk stuk nog zijn eigen volledigheid of het nu zijn plaats in de puzzel heeft of nog niet.

Vloei met de stroom des levens mee, geliefden, zoals de riemen de boot verder roeien. De riemen hebben iets te zeggen over waar de boot heen roeit, alhoewel de riemen en de boot aan de winden, en de stromingen in de rivier moeten gehoorzamen. De roeispanen verkiezen hun taken. Dit is wat ze weten dat ze moeten doen. De riemen maken zich geen zorgen over de komende bocht. Ze zijn roeispanen. In die zin zijn jullie ook zoals de roeispanen, die hun eigen verplichtingen nakomen. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft je bestemming niet te kennen, voordat je begint te bewegen. Zoals de riemen, wees gelukkig met wat je doet. Roeispanen weten dat ze ergens heen roeien. Ze kunnen niet roeien en stil blijven tegelijk. Jij toch ook niet?

Jij ben veel meer dan een roeispaan. Jij bent de mens die de roeispanen aandrijft, De bewegingen opnieuw en opnieuw maakt. Terwijl jij en je armen, zoals de roespanen, de instrumenten zijn, voor het roeien van het schip des levens. Doe wat voor je ligt en doe het met vreugde.

Vertaald door Leen Joseph

Kijk eens naar: Heaven’s Flash Presentation!
http://www.deeptrancenow.com/heavenletters.html

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org