Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2192 De Rechtmatige Erfgenaam 6 November, 2006

HEMEL # 2192 De Rechtmatige Erfgenaam 6 November, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Er zijn veel redenen om jet e beletten om van anderen te profiteren. Het is alsof je steelt. Er is geen reden om te stelen, geliefden. Er is geen reden om iemands rechten of onschuld weg te nemen. Je hoeft de wol over niemands ogen te trekken. Je hoeft niet te misleiden. Je kan denken dat je slimmer bent – je kan inderdaad ook slimmer zijn – Maar het is niet wijs om goocheltrucs uit te voeren, tenzij je in het publiek een goochelaar bent, en iedereen weet het dan.

Wanneer je een masker van eerlijkheid draagt, en misbruik van anderen maakt, kan je denken dat zij beetgenomen zijn, maar jij bent nu net beetgenomen. Je hebt misbruik van je eigen eer gemaakt. Je hebt het overtreden. Je hebt jezelf bedrogen. Het was nooit nodig.

Voor je eigen goed, leg al je kaarten op tafel.

Je betaalt een prijs, geliefden, en de prijs die je betaalt is veel te veel voor dat ene moment van vrolijkheid. Je hebt verkeerd-bekomen winst gekregen. Je hebt een povere handel gedreven.

Je mag de opvolger van de troon niet worden. jij bent de rechtmatige erfgenaam. Er is geen reden om het te verbergen.

Beter om een echte dief te zijn. Hij bedriegt zichzelf niet. Klein of groot, verkeer voorstellen, is verkeerd voorstellen. Hier is de fout, geliefden. Je voelde een gebrek, en je voelde dat je ervoor moest compenseren. Je hebt jezelf verkeerd ingelicht. Je hebt een laag zelfvertrouwen, en je je maakte het ook zo. Dit is jouw dwaasheid.

Wanneer je in kaarten vals speelt, heb je dan gewonnen? Wat heb je gewonnen, en wat heb je verloren?

Je hebt gegokt, geliefden. Je hebt integriteit weggegokt. Je hebt op het verkeerde paard gegokt. de volgende keer: wed op integriteit ipv te stelen. Wed dat integriteit wint. Diefstal doet dat niet. Misschien een kort durende overwinning, hier en daar, maar een overtreding is een overtreding.

Je bent het waardig om oprecht te zijn.

De persoon tegenover jou, is geen tegenstander. Hij is Mijn boodschapper. Hij is Mijn geliefde, zoals jij dat bent. Zou jij profiteren van Mijn zoon of dochter, als je je zou herinneren wie ze zijn? Zou je van gelijk wie profiteren, als je wist wie jij was?

Je hoeft niet voor te wenden dat je een beginneling bent, als je een gauwdief bent. Je moet niet glimlachen terwijl je vals bent. Je schudt geen handen, zonder het te menen. Je hoeft niet meer onwetendheid te pretenderen, dan de wetenschap.

Maak de gelofte , geliefden. Blijf bij de Waarheid. Draag het bij je en geef het aan allen. Je hebt gehoord, dat de waarheid je vrij zal maken. Natuurlijk bindt onwaarheid je. Onwaarheid profiteert van je. Het sluit je in een valse omarming. Wees vrij van huichelarij. Wees vrij van tekort. Vind je moment van glorie op een andere manier. Het is veel te kortstondig als je voorwendt dat je gewonnen hebt, als je de ander een gak hebt gezet. Wat een soort glorie is dat? Het is leeg.

Maak geen fiasco van het leven. Wees geen vos. Bereken niet. Wees in plaats verenigd. Wees waarheidvol. Heb geen spijt.

Vanaf vandaag, geen enkel word kan je lippen voorbij gaan, tenzij het waar is. Vanaf vandaag, geef geloofwaardigheid aan jezelf. Vanaf vandaag, eerbiedig jezelf en alles wta je doet. Wandel op een solide pad. Laat je voetafdrukken achter, en maak ze stevig.

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org