Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2073 Wat schoonheid is - 9 Juli, 2006

HEMEL #2073 Wat schoonheid is - 9 Juli, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Je hoeft niet over je leven te puzzelen. Geen nood aan onderzoek. Het is niet nodig uit te gaan zoeken waarom en hoe dingen gebeuren. Je hoeft waar te nemen en uit te spreken wat gebeurd is. Laat die logische vaststellingen. Als je iets moet ontdekken, ontdek dan wat het is, dat je hart naar hogere hoogtes brengt. Beweeg je in de arena van waardering. Beweeg je in wat mooi is. Beweeg in wat je hart raakt en niet zozeer de logistiek van je geest.

Keer je naar datgene dat boven alle uitleg wenselijk is. Dit is waar je aandacht wenst te gaan. Wie zou het wagen schoonheid te verklaren? Alles wat je erover kan zeggen, is dat het gewoon mooi is. Je hart weergalmt. Je hart kent schoonheid, als het dat tegenkomt. Dat is genoeg.

Schoonheid is een weerspiegeling van liefde. Alles in de natuur is zo. Komaan, je bewondert ongetwijfeld de dappere paardebloem in zijn gele pracht.

Alle kunst probeert de schoonheid , die Ik heb gecreëerd. Er is nood aan het schilderen van een roos, een kleurenrijke hemel of de buiging van een been en de boog van een arm. Er is nood aan het weven van een kleed met de strengen van het leven. Er is nood aan het componeren van muziek, die de roep van vreugde van je hart uitschreeuwt. Met elke beweging van je hand, ben je het leven aan het vlechten. Datgene wat je hart beroerd, is datgene wat je wenst te geven. Je hart heeft het nodig om in vervoering te zijn, omdat het zijn eigenlijke natuur is.

Datgene wat in het hart ligt, is groter dan het hart zelf. Het fysieke hart is een object waarvan niet velen zouden denken dat het mooi is. Maar ach, de schoonheid van wat het hart inhoudt! Wat een dans het creëert! Wat een verrukking! De schoonheid van het hart vindt zijn beeld waar het ook kijkt. Het zoekt naar zichzelf.

Zie de schoonheid van de volgende gezicht dat je ziet. Ik spreek niet van knapheid, maar van schoonheid. Neem met je hart een foto van het volgende gezicht dat je te zien krijgt. Er zullen geen ruwe kantjes aan zijn. Wanneer je met je hart ziet, waar je ook kijkt ligt er schoonheid. Het kan ook niet anders. Wat is er in dit universum van aardse liefde niet mooi? De ui is mooi. Het is een metafoor voor het leven, hoe het samen gestoken is. Hoe mooi is het artistieke van een ui dan niet?

Wie anders dan mezelf zou de ui bedacht hebben? Of een water meloen? Of een rots? Of een berg? Of een zee? Wie zou gedacht hebben aan de schittering van ogen en de beweging van de huid eromheen? Wie zou aan huid gedacht hebben? Wie zou aan vingernagels gedacht hebben? Wie zou aan geluiden gedacht hebben? Wie zou aan de dag en de nacht gedacht hebben? Of de zon en de maan en de sterren van vreugde?
Welke ster ben jij, geliefde?

Welke streek van de borstel ben jij?

Waar bevind je je nu? En waar kom je vandaan?

Wat zegt je hart? Neem je prachtigste inbeeldingen, en weet dat ze niet eens kunnen beginnen tippen aan de Waarheid over jou. als het over jou gaat, kan er geen overdrijven zijn. Je hebt amper de oppervlakte bereikt, als het over jou gaat. Je bent veel groter dan je dacht, als je er al over nadacht.
Waar je je bevind, weet je al zomin als de vissen in de ocean. De vis zegt niet: “ik zwem in Gods oceaan.”

Jij kent evenmin waar jij je bevindt. Je zegt niet: "Ik verblijf in een schepping van God die momenteel Aarde heet. Ik verblijf in de lucht, die God ademt. Ik verblijf in Zijn hart en de liefde die Hij schiep. He boetseerde mij uit klei. Ik ben het aardewerk, dat hij creëerde, en toch ben ik in geen enkel geval op het schab geplaatst. He heeft me in de oven van het leven geplaatst, om te bakken en te evolueren in Mijn eigen ware kleuren. Ik ben nu in de warmte van Gods hart, en zo weerspiegel ik die, en zo wordt ik die.”

Je zegt niks. Je verblijft eenvoudigweg.

Vertaald door Leen Joseph

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org