Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #2070 Een Illusie Over een Ander, 6 juli 2006

Hemelse brieven™, brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
De Hemel is hier om te bereiken dat elke ziel op aarde weer bewust wordt

*Onze verbinding met God * Ons geloof in ons zelf *
*Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God*

*Vrede op aarde*

God brengt ons altijd dichter bij Hem.

HEMEL #2070 Een Illusie over een Ander, 6 Juli 2006

God zei

Je zou het nu wel moeten weten dat je je niet door kleine dingen ongemakkelijk laat voelen. Je weet dit en toch, steeds maar weer, laat je het gebeuren. Je laat het zelfde kleine ding jou ongemakkelijk doen voelen, 10 keer per dag. Natuurlijk, op dat moment ís het geen klein ding voor jou. Wat het voorval ook veroorzaakt, welk uiterlijk het ook heeft, het lastige kleine ding wat jou dwarszit heet EGO. Jouw ego wil dat niet toegeven. Jouw ego, met of zonder stem, zet het volgende refrein in jouw gedachten "Je kunt dit niet met mij doen", of "Zij kunnen dit niet met mij doen".

Je zou kunnen voelen dat het jouw Hart is, wat is gekrenkt, maar het is eerder jouw ego die op je Hart stampt, die het klein maakt en die jou klein maakt, terwijl het de hele tijd vloekt in plaats van geprezen te worden en eerbied verdient. Jouw ego zegt in je gezicht dat jouw belangrijkheid niet is om over het hoofd gezien te worden. Jouw ego prikkelt jou en gniffelt achter je rug. Geliefden, de sneren en het spotten komt van jullie ego. Het beeld wat je ego heeft gesmeed is uit elkaar getrokken.

Het spijt Mij dat iemand je gevoel pijn doet. Het spijt Mij dat ze je niet meer waarderen. Als ze jou inderdaad niet waarderen, ben je dan nu niet gezegend om te weten dat je je niet langer verplicht voelt? Geef toe dat je nu over die ander ook niet al te hoog denkt. Hoe diep was jouw genegenheid, geliefde? De eerste is de eerste niet meer. Nu ben je verlost om een paraplu op te houden met gaten boven jullie beiden, doen alsof het de regen weghoud.

Geliefden, jullie hechten te veel waarde aan wat iemand van je denkt. Jullie houden hen voor ongerept. Laat dit grote kleine ding uit je gedachten verdwijnen. Wat is er echt veranderd? Slechts een idee welke je had. Nu is er een gedachte verwisseld voor een andere. Een ander mens is nu gebrekkig in jouw vaststelling. Is er meer tegen dit dan dat? Hoe wereldschokkend is deze gebeurtenis? Is er iets anders gaande? Ben je gestoken door onrechtvaardigheid?

Geliefden, Jullie hoeven niet te geloven in de waardering van iemand anders in jullie. Waar gaat al deze drukte over?

Niemand heeft Mijn Liefde voor jou weggenomen. Niemand kan dat. Niemand zal dat doen. Wiens opinie doet er meer toe? Natuurlijk geef je iemands anders opinie niet meer betekenis geven dan die van Mij? Jullie maken toch niet meer van hun gemompel dan Mijn Liefde, wel? Wat is er gebeurd? Niets is er gebeurd. Het Leven vindt plaats. De ene illusie heeft plaats gemaakt voor een andere. Een illusie van belonig heeft plaatsgemaakt voor een illusie van minder beloning. Wat heeft dit met jou van doen?

Haal hier je schouders over op. Blijf verheven. Stijg boven de kleine dingen uit. Maak de kleine dingen niet groot. Als alles is gezegd en gedaan, kan niets in dit tijdelijke bestaan jouw geluk overnemen. Natuurlijkis jouw geluk niet afhankelijk van wat iemand over jou zal denken. Geef jezelf iets anders om over te denken. Geef jezelf Liefde om te overdenken. Maal niet om teleurstelling. Neem afstand van wanhoop. Breng enige tijd met Mij door. Geef Mij aandacht. Ik zal jouw ziel doen rijzen. Je hoeft niet ontevreden te zijn.

Wat zou het je nu kosten om geluk toe te laten? Wat ook een ander mag denken van jou, sinds wanneer zijn ze verantwoordelijk voor jouw geluk of rampspoed? Als Ik het mag zeggen, JIJ bent verantwoordelijk. Alleen JIJ. Jij bent verantwoordelijk om iets groots van iets kleins te maken.

Wat er ook heeft plaatsgevonden of niet heeft plaatsgevonden, alles is goed. God is in de Hemel en God is op de Aarde, en jij bent absoluut in Mijn Hart.

Vertaald door Gert Overweg

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Helping Human Beings Come Closer to God and Their Own Hearts
Gloria Wendroff, Overseer
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Visit www.heavenletters.org
Subscribe to Heavenletters by the hat!
Download the free e-book 10 Magnificent Heavenletters
Buy Heavenletters, Love Letters from God, Winner of Chelson 2004 Inspiration Book Award at Amazon
Join NEW Heavenletters Community Forum A meeting place for Conscious People
Email Heavenletters to your friends by forwarding this email to them.
Your donations and support help spread the Light of Heaven.

Although Heavenletters are copyrighted, you are invited to share them, send them to friends, add to your newsletter, use as a signature, make bumper stickers, skywrite with them – whatever you like, and please include the Source! www.heavenletters.org. And, of course, do not charge for them!

We love to have new readers come to Heavenletters through you.

Feel the Love? Now share the Love. Send this to someone.

We would be honored to continue sending you Heavenletters. If you do wish to stop receiving Heavenletters, please click unsubscribe and come back soon.
Blessings and love, Gloria