Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL. #2064 Laat Je Hart Verrijzen – 30 juni, 2006

HEMEL. #2064 Laat Je Hart Verrijzen – 30 juni, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

Wat er ook komen moge, open je hart, geliefden.
De waarde van je hart kan niet gewaardeerd worden, naar waar het mee gevoed wordt.
Je hart zou zwak gespierd zijn, mocht het wachten op de juiste en perfecte conditie om te geven. Je hart moet in de gewoonte zijn van liefde, altijd, dag en nacht, regen of zon. Je hart moet niet wachten tot het signalen van buitenaf krijgt. Je hart slaat op zijn eigen. Je hart hoeft niet te oefenen. Het is altijd betrokken in het echte leven.

Uitzien voor een aanwijzing, is op iets zitten wachten. Je hart is bedoeld om op niks te wachten. Het blijft kloppen, ongeacht welke schepen er wel of niet aan de horizont verschijnen. Je hart moet zichzelf leiden.

Of denk aan je hart als een express trein. Het ene hart wacht niet op het andere. Het gaat gewoon zijn eigen weg, ongeacht waar de andere treinen heen gaan. Het krijgt zijn gegevens niet van andere treinen.

En zo gaat je hart verder, het start niet en stopt niet afhankelijk van het weer. Of we kunnen zeggen, het start altijd, altijd iedereen aan boord latend, gemakkelijk en automatisch. Wie ook voor de trein verschijnt, wordt verwelkomd en geëerd. De trein buigt voor iedereen en knielt voor geen enkele.

De treein, die we als ons hart beschrijven, blinkt en schittert. Een andere trein kan buiten stoom zijn, maar die van Ons, nooit. Ons liefdeshart is steeds vol en zoals altijd het langs de sporen van het leven trekt, liefde uitzend.

Op de een of andere manier, heb je de indruk dat je hart van jou is en dat het jou toebehoort, om ermee te doen wat je wil, dat het van jou is om te geven en te behouden, het jouwe om te geven en te nemen, het jouwe om te geven en te beslissen wanneer en waar. Jouw hart is van Mij, en Mijn hart is nooit beperkend. Mijn hart houdt zich niet bezig met pietluttigheden. Mijn hart sluit zich niet in zichzelf op, alsof het een kou zou kunnen vatten.

Jouw hart is gevraagd het Mijne te volgen, niet gelijk welk censurerende vlaag van een verkeerde geest. De geest is niet bedoeld als de ingenieur om het te bevelen wanneer te stoppen en wanneer te kloppen. Dat moet je je geest zeggen, voor eens en voor altijd.
“Ga, Ga als een oplader. Wees als een Lichthuis, van wie het licht steeds brandt. Geef je liefde op elk moment ten volle uit. Hou je niet in. Een gelukkig hart geeft, en ik wil dat je hart gelukkig is. Ik, je geest zal geen strenge opzichter zijn. Ik zal helemaal geen gezagsdrager zijn. Ik zal ervoor zorgen dat er geen poort aan de ingang van je hart is. Ik zal ervoor zorgen dat je hart steeds open is. Dat is wat ik je zal zeggen te doen. Ik zal erop toezien dat je je hart onophoudelijk aan allen zal geven, die voorbij komen, en aan allen die veraf zijn, want Ik, jouw geest, weet wat je te doen staat, en ik maak dat nu voor je mogelijk. Niet langer zal ik me moeien en de ene persoon met liefde bezegelen en de andere niet.

“Ik zal nu en voor altijd aanvaarden, dat één slag van jou, Hart, meer waard is dan mijn berekeningen en classificaties. Ik zal niet langer je richtinggever zijn. Ik zal je niet langer zeggen om voorzichtig te zijn en te wachten. Ik zal je niet langer ondermijnen. Ik zal jen iet langer eisen stellen, hart, dat slaat, behalve de liefde die voor jou is om te geven, om te geven in een steeds wijder wordende cirkel, om in de volheid te geven, die God jou gaf. Hoe dwaas was ik toch, om zelfs maar één keer tussenbeide te komen bij het gulle geven van je hart. Nu, gracieus, vraag ik je om voorrang op mij te nemen. Ik kan denken, maar jij kan liefhebben. Daarvoor neem ik voor jou mijn hoed af.”

Vertaald door Leen Joseph,

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org