Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #.2058 Een Universum van Licht 24 Juni, 2006

HEMEL #.2058 Een Universum van Licht 24 Juni, 2006

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Wanneer Ik afwezig ben in je gedachten, bent je eenvoudig weg niet oplettend. Het is alsof je weg bent. Je bent vergeten om aandacht te schenken. Natuurlijk, is de aandacht die je aan mij besteed, niet iets dat je moet besteden (betalen). Het is uw beloning, geliefden.

Mijn geest, zoals Mijn hart, is nooit elders dan bij jou. Ieder wakker moment, jij, Mijn geliefde, bent mijn hoofdgedachte. We kunnen het niet echt hoofdgedachte noemen, Mijn liefde is eigenlijk mijn focus. Elk moment geef ik je Mijn liefde, en het is allemaal voor jou. Het is allemaal voor Mijn schepping, en dat ben jij, degene die ik vanuit Mijn hart van liefde heb gecreëerd. Mijn liefde houdt nooit op. Ik hou je elke dag met veel vreugde voor me uit. Als je eens wist hoe ongebonden mijn Liefde is, dan zou je niks anders meet weten. Je zou als een bij in de honing vaststeken, zo vol van de overvloed van Mijn liefde. Je zou dronken van Mijn liefde zijn. Je zou sterk in Mijn liefde zijn.

Maar je zou er niet aan denken. Je zou er gewoon in zijn ondergedompeld. Je zou de oneindigheid , waarin je staat herkennen. Je zou de woorden niet kennen, maar je zou oneindigheid kennen. Je zou het met zo’n zekerheid kennen. Je zou niet aan liefde denken. Je zou gewoon weten dat je erin wandelt. Je zou erover heen strompelen. Je zou er niet van weg kunnen geraken. Er zou niks anders zijn. Je zou niets anders herinneren. Wat zou er anders waard zijn, herinnerd te worden? Je zou enkel vergeten wat het niet waard is om te blijven herinneren. Enkel liefde is het waard herinnerd te worden. Kan je aan iets denken, wat dan ook, dat in de schaduw van de liefde zou kunnen staan? Of wat aan de liefde zou kunnen tippen?

Je zou enkel datgene herinneren wat je nu vergeten was of dat enkel nu en dan in je hoofd opkwam. Liefde kan nu enkel als een gedachte nadien zijn, zoals ene muntje na het eten, of iets waar je jezelf in moet murwen, maar liefde is het hoofdgerecht, geliefden. Het is waar je van leeft. Liefde is het voedsel van het Universum en het hele doel ervan.

Je zou niet bewust van jezelf zijn, hoewel je intiem bewust zou zijn, van je Zelf. Je zou alles wat je nu over jezelf gelooft vergeten, en zou enkel weten wat je bent. Je zou het weten, maar er niet over nadenken. Je zou je naam in deze wereld zo vergeten zijn, zodat het eigenlijk niet bestaat. Als naam bijvoorbeeld Joe was, en je hoorde het gefluister van je naam: Joe, je zou je niet eens omdraaien. Het zou voor jou een vreemd geluid zijn.

Als je een gefluister over bezit en eigendom zou horen, zou je verward zijn. Iemand zou het wel twintig keer aan je kunnen uitleggen, en je zou in de war zijn. Je zou je afvragen of je het wel goed hebt gehoord.

Wanneer je over dood hoort, zou er een ongelooflijke blik van ongeloof op je gezicht te lezen zijn. Je zou er zeker van zijn, dat je verkeerd gehoord hebt. Je zou alleen Waarheid aannemen. Je kan je je niet eens onwaarheid voorstellen, het niet aannemen.
Je zou alleen jaarlijkse bloemen kennen.

Je zou alleen van Eeuwigheid afweten.

Je zou op en neer, dicht en ver weg, oud of nieuw, verloren of gevonden verstaan. Je zou scheiding niet kunnen doorgronden. Je zou alleen Eenheid kennen. Je zou zelfs niet eens weten wat Eenheid is. Je zou gewoon niets anders kennen. Je zou weten, dat er niks anders te weten viel. Je zou de afwezigheid van liefde niet kunnen toveren. Het zou onvoorstelbaar zijn, om zich liefdeloosheid in te beelden. Het zou onmogelijk zijn, om zich de duisternis voor te stellen, wanneer je vlak in het midden van zon bevindt, en overal om je heen is enkel licht en steeds maar meer licht. Er is enkel licht om in te gaan staan. Je zou licht zijn, in een universum van licht, en dat is waar je nu bent, als je je er alleen maar bewust van bent.

Vertaald door Leen Joseph,
Laat Je licht elke dag schijnen, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Copyright © 1999-2006 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org