Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#1962 DUNYA YUKSELIYOR Mart 20, 2006

CENNET#1962 Dünya Yükseliyor Mart 20, 2006

Tanrı dedi ki:

Pek iyi bir şöhreti yoktur dünyanın. Sıklıkla yan bakılır; yaramazlık ve adaletsizlik vakfedilir ona hakkıyla. Ve lakin aynı dünyada çiçekler açar, güneş yükselir ve tüm o kendine münhasır hallerine rağmen sizin dünyanızdır bu; hoştur her şeyiyle. Güzellikler yükseliştedir. Siz de yükselmektesiniz ve dünyayı da beraberinizde yukarıya çekmektesiniz. Dünyaya ivme kazandırmaktasınız.

Tüm kusurlarına rağmen yükselmektedir dünya. Bir gülün açıp renklenmesini görmek daha kolay olacaktır artık dünyada. Yatışmaktadır dünya. Güç sahibi iktidar ile haklı adalet arasındaki çekişme azalmaktadır. Güç iktidarından uzaklaştırılacaktır rahatlıkla çünkü bilinç düzeyi yükselmektedir. Dün ala görülen şeyler onaylanmayacaktır bugün. Yeni bir telaş başlayacaktır. Dünya değişecek aziz canlarım. Hayaller gerçek olacak.

Doğruluk-dürüstlük olacak düşüncelerde ve konuşmalarda. Daha az tafra, debdebe ve kibir olacak. Daha az insan olacak homurdanıp söyleneceğiniz. Dünyadaki yaşam daha dingin bir tablo haline gelecek. Daha az karmaşa yaşanacak. Mücadele azalacak çünkü uğruna mücadele verilecek bir mesele kalmayacak artık? Barış mı? Huzur mu? Ateşkes anlaşmaları mı? Köşelerine çekilen savaşcılar mı?

Daha fazla güleceksiniz. Bu önceden bilinen bir neticedir ki sirenlerden çok daha fazla olacak kahkaha sesleri.

Kabalıktan bıkan çeteler nezaket ekipleri haline gelecekler. Daha farklı bir yağma şekli türeyecek. Maskeli adamlar “vermekten” taraf olacaklar. Robin Hood bile geçerliliğini yitirecek. Yoksula vermek için zenginden almak gibi bir mevhum olmayacak çünkü artık zenginler de iyi çocuklar olacaklar. Yoksullar zenginlere daha farklı bir üstünlük anlayışı ile bakacaklar ve yoksul olmayacaklar artık. Zengin müsamaha göstermeyecek yoksulluğun mevcudiyetine. Servet, servet içindir anlayışı geçerliliğini yitirecek. Evrensel rahmet artacak.

Ayrımlardan ziyade birliktelik olacak. Yürekler yükseldiğinde var olabilecek tek şey birlikteliktir haliyle. Onunla doluyken kim sevgiyi bir köşeye atabilir ki? Kim red edebilir cömertliği? Alan ve veren arasında nasıl bir fark olabilir ki? Veren de alan denli rahmete vakıf olduğunda. Yaşam daha fazla benzeyecek bir kucaklaşmaya.

Yumruklarını aşağı indirecek dünya. İlan edilecek bir savaş olmadığında ne için savaşılacak? Barış hakim olacak. Kendini teslim etmiş olacak dünya. Kendini kendine teslim etmiş olacak. Artık gardını almayacak dünya. Kapılar kapanmayacak insanların üzerine. Engeller olmayacak. Özgürce akacak herşey.

Şarkılar söylenecek sokaklarda. Mutluluk tanıyacak mutluluğu. Tüm sesler tatlı olacak. Yeni bir ritm hakim olacak Yeryüzüne. Yürekler farklı bir ahenkle atacak. Sevgi hakimi olacak Dünyanın ve her yer onunla temizlenecek. Önlenemeyecek bir dalgadır bu. Söylediklerim aynen söylediğim şekilde gerçekleşecek. Şimdi yaklaşıyor bu. Huzur, barış ve sevgi yaklaşıyor, her şeyi beraberlerine almak için hazırlanıyor onlar. Barışın çanı çalıyor.

Tüm bunları benim tanzim ettiğimi düşünmeyin. Köşede ne belirdiyse onu ilan ediyorum Ben. İnanın Bana şimdi. Hatta dünya tutarsızlık gösterirken bile inanabilirsiniz Bana. Geleceği görmeyi arzu etmiştiniz ve şimdi gösteriyorum size onu.

Çeviren: Engin Zeyno Vural