Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#1931 KATILIN GECIT TORENINE Subat 17, 2006

CENNET#1931 Katılın Geçit Törenine Şubat 17, 2006

Tanrı dedi ki:

Sizin yüreklerinizden, sevdiklerim. Sizin yüreklerinizden, çağlarım Ben. Sizin yürekleriniz vesilesiyle, çağlarım. Asla terketmem buna karşın sürekli hareket halindeyimdir. Her zaman galip gelirim lakin mağlup etmem. Tek bir hamlede armağan ederim ve kabul ederim. Bu damarlarınızdan akan Benim sevgimdir. Ben atardamarıyım yüreklerinizin. Ben Sevginin Tanrısıyım, hepinizi tüm kalbimle severim ve gerçekten muazzam bir sevgidir bu.

Sevgimin bir zerresinin dahi ne denli derin olduğunu ölçemeseniz de sevgim size erişir. Sevgim parmaklarınızın uçlarından yayılır. Gözleriniz sevgi verir ve gözleriniz sevgiyi alır. Yüreğiniz sevgi pompalar lakin zihniniz tereddüt eder. Zihniniz, Benim sevgimin yüreğinizden yayılmasına nezaret etmektense başka meşgaleler aranır.

Sevginin, kendinize saklamak için mi olduğunu düşündünüz gerçekten? Onun mucidi olduğunuzu veya üzerinde rehin hakkınız olduğunu mu düşündünüz? Sevgimi, yüreklerinize bitimsiz bir sevgi ırmağı olarak Benim yerleştirdiğimi bilmiyor muydunuz? Yüreğinizi doldurduğum sevgi azar azar damlamak için değildir. Bir balinanın sırtından püskürttüğü sular gibi fışkırmak içindir o. Bırakın yüreğinizden sevginin selleri çağlasın. Bir şeylerin sevginize ilgi göstermesi için beklemeyin. Sevgi, sevginin kendisi içindir.

Sevginin bir fırsat beklemesi gerekmez. Yavaşlaması veya kendini kapatması gerekmez. Daimi olarak genişleyen bir ırmak gibi çağlamak içindir o. Yüreğinizdeki Sevgim, tüm kainata ihtimam göstermek, onu gözetmek içindir.

Bırakın Sevgi döndürsün mütemadiyen Dünyayı.

Yüreğiniz sevgiye ivme kazandırandır. En büyük çağlayanların gücü bile yüreğinizdeki sevginin gücü yanında küçücük kalır. En yüce çağlayan bile yüreğinizden kabarıp taşma arzusundaki sevginin kudretini hissettiremez. Şimdi farkına varın yüreğinizdeki sevginin. Açın kapaklarını. Kendinize saklamanız için değildir o. Benimdir, vermeniz için size bahşedilen.

Yüreğinizde muazzam bir sevgi vardır. Bırakın özgür kalsın o. Yüreğiniz sevgiyi saklama amaçlı bir depo değildir. Eğer bir tulumbaysa kalbiniz, bırakın sevgi pompalasın. Bizim Bir Yüreğimizin dünyayı sevgi seliyle kaplamasına izin verin. Bırakın Dünya sevgiye boğulsun. Şimdi sevginin muazzam taşkınlarının zamanıdır. Bırakın sevgi dünyadaki kıtaların üzerinde serbestçe dolaşsın. Sevgi hangi kıyıya ulaşırsa sıra bir sonrakine gelsin ve sevgi olması gerektiği şekilde, aksın.

Yüreğiniz diğerlerinin de dikkatini çekecektir.

Hatta bir sevgi çölünde yaşıyor olsanız bile bırakın sevgiyi ilk fışkırtan kuyu sizin yüreğiniz olsun. Bırakın yükselsin yüreğiniz. Sevgiyi yüreğinizde tutmanın bir gereği yoktur. Asla da yoktu. Yalnızca kuraklık zamanı için ayrılan buğday yığınları gibi saklanması gerektiğini üşünüyordunuz onun. Lakin sevgi asla saklanmak için değildir. Sevginin zamanı şimdidir. Tam şu anda, açın sevginin kanallarını ve serbest bırakın Benim olan o sevgiyi; çarpan yüreğinizden durmaksızın çağlaması için.

Yüreğinizin geçit yapan bir bando olduğunu farz edin. Bakın nasıl da gidiyor! Duyun çaldığı müziği. Alkışlayan kalabalıklara bakın. Evet, bırakın yüreğiniz görülsün. Bırakın caddelerde, sokaklarda dere tepe geçit yapsın. Yüreğinizdeki sevgi, ebedi bir geçit töreninin parçasıdır. Sizin de içinde yürüdüğünüz bu geçit töreni tam şimdi başlıyor, sevdiklerim.

Çeviren: Engin Zeyno Vural