Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#1871 Yüreğin Birliği Aral&

Tanrı dedi ki:

Ben Tanrıyım ve sen Tanrı-sallığı içinde barındırıyorsun. “Sen” diyerek son derece inandığın bu bireyselliğe rücu ediyorum. Bu “Sen” küçük bir çocuktur. Senin bireyselliğin uydurulmuş bir hikayedir. Sonuç itibariyle, göreli yaşamın tamamı bir yanılsama olduğu için, o gerçek değildir.

İyi bir roman okuduğunda, bu sanki gerçek gibidir. Romandaki karakterlere gelince, onlar da sanki gerçek gibidir. Gerçek gibi, gerçek ile aynı şey değildir. Yaşamın gerçeği Hakikat’le aynı şey değildir. Sadece Hakikat Hakikat’tir. Ve hakikat şudur ki: Münferit bir Varlık şeklinde mevcut değilsiniz.

Kuşkusuz olabilirmişsiniz gibi görünüyor. Bu size tüm istediğiniz gibi görünebilir, ancak görünmek ve Olmak aynı değildir.

Bireysel varlığınızın gerçek olmadığıni farzetmek üzere kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Tabii ki, bu gerçek bireyselliktir, ancak Hakikat değildir. Hakikat hayalden daha olağandışıdır ve hakikat şudur ki siz bireysellikten çok evrenselliksiniz.

Ego muhtemelen birey ile Birlik arasındaki köprüdür. Köprünün üzerinde bulunduğu diyar ise Dünya olarak adlandırılır. Dünyayı bir avlanma alanı olarak farzedin, peşinde olduğunuz şey Hakikattir. Doğal olarak Dünya yaşamınızdaki anlamı arıyorsunuz. Ben, Tanrı, bu anlamım. Ben sizin anlamınızım. Üzerinizdeki tüm maskeler, kılıflar kaldırıldığında, BENİM. Sonuç olarak, BEN, buradayım.

Bademin kabuğu badem midir? O sadece kabuktur. Bademin kendisi kabuğun içindedir. Kabuk sadece bir örtüdür. Pek çok renkteki örtülere bürünebilirsiniz, ancak siz üzerinizdeki örtü değilsiniz. Ve siz anlattığınız hikayeler de değilsiniz. Hikayelerin altında sizin Hakikatiniz yatar ve sizin Hakikatiniz Benimki ile aynıdır.

Beni hayranlık ve hürmetli bir korku beslediğiniz, gökyüzündeki Ulu bir Tanrı olarak hayal etmek hoştur. Sizin bireyselliğinizden daha azametli bir şeyi hayal etmek hoştur. Daha fazlasının olduğunu bilirsiniz. Bu bilmek için iyi bir şeydir. Çok geçmeden aynı Azametin sizin yüreğinizin içinde bulunduğunu doğrulayacaksınız. Kalbiniz sizin özünüzdür. Şüphesiz, Ben her yerde mevcudum, ve mevcudum sizin içinizde sizinle birlikte her yerde. Kalbinizin Benim başlangıç noktam olduğunu düşünün. Hayali “sen”in içinde ve dışında Ben her yerdeyim. Aynı zamanda senin kalbinde yaşarım. Kalbin badem şekerinin içindeki tatlı badem gibidir.

Kalbin maddesel kalpten daha fazlasıdır. Şüphesiz, öyle. Öyle olmak durumunda. Madde yanılsamadır, oysa kalbinin özü Hakikattir. Bir ruha sahipsin ve bir süre için o senin kalbinde, kalplerin kalbinde barınıyor.

Kalbin bir kelebek gibidir. O kelebekten daha hafiftir.

Kalbiniz güzel bir şarkı söyler. Kalbiniz bir soloyu seslendirir, sevdiklerim. Yalnız başınıza şarkı söylediğiniz gibi zaten yalnız başına söylenecek TEK ŞARKI vardır, bir SEVGİ ŞARKISI, aşkın bir aryası, BİR YÜREK, tek YÜREK-BİRLİĞİ, BİR nota tüm Dünyanın dayanağı olan. Dinleyin. Şimdi duyun onu. Kalbim sizinkinin içinde atar. Yalnız kendi yürek atışınızı değil “Benim” Olanı da duyarsınız ve böylelikle “sizinkini”. “Benim” ve “sizin” kelimelerdir ve kelimeler uydurulur, fakat Bizim Yüreğimizin Birliği gerçektir.

Çeviren: Engin Zeyno Vural

Re: CENNET#1871 Yüregin Birligi Aralik,19 2005

adrachin wrote:

Tanrı dedi ki:

Ben Tanrıyım ve sen Tanrı-sallığı içinde barındırıyorsun. “Sen” diyerek son derece inandığın bu bireyselliğe rücu ediyorum. Bu “Sen” küçük bir çocuktur. Senin bireyselliğin uydurulmuş bir hikayedir. Sonuç itibariyle, göreli yaşamın tamamı bir yanılsama olduğu için, o gerçek değildir.

İyi bir roman okuduğunda, bu sanki gerçek gibidir. Romandaki karakterlere gelince, onlar da sanki gerçek gibidir. Gerçek gibi, gerçek ile aynı şey değildir. Yaşamın gerçeği Hakikat’le aynı şey değildir. Sadece Hakikat Hakikat’tir. Ve hakikat şudur ki: Münferit bir Varlık şeklinde mevcut değilsiniz.

Kuşkusuz olabilirmişsiniz gibi görünüyor. Bu size tüm istediğiniz gibi görünebilir, ancak görünmek ve Olmak aynı değildir.

Bireysel varlığınızın gerçek olmadığıni farzetmek üzere kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Tabii ki, bu gerçek bireyselliktir, ancak Hakikat değildir. Hakikat hayalden daha olağandışıdır ve hakikat şudur ki siz bireysellikten çok evrenselliksiniz.

Ego muhtemelen birey ile Birlik arasındaki köprüdür. Köprünün üzerinde bulunduğu diyar ise Dünya olarak adlandırılır. Dünyayı bir avlanma alanı olarak farzedin, peşinde olduğunuz şey Hakikattir. Doğal olarak Dünya yaşamınızdaki anlamı arıyorsunuz. Ben, Tanrı, bu anlamım. Ben sizin anlamınızım. Üzerinizdeki tüm maskeler, kılıflar kaldırıldığında, BENİM. Sonuç olarak, BEN, buradayım.

Bademin kabuğu badem midir? O sadece kabuktur. Bademin kendisi kabuğun içindedir. Kabuk sadece bir örtüdür. Pek çok renkteki örtülere bürünebilirsiniz, ancak siz üzerinizdeki örtü değilsiniz. Ve siz anlattığınız hikayeler de değilsiniz. Hikayelerin altında sizin Hakikatiniz yatar ve sizin Hakikatiniz Benimki ile aynıdır.

Beni hayranlık ve hürmetli bir korku beslediğiniz, gökyüzündeki Ulu bir Tanrı olarak hayal etmek hoştur. Sizin bireyselliğinizden daha azametli bir şeyi hayal etmek hoştur. Daha fazlasının olduğunu bilirsiniz. Bu bilmek için iyi bir şeydir. Çok geçmeden aynı Azametin sizin yüreğinizin içinde bulunduğunu doğrulayacaksınız. Kalbiniz sizin özünüzdür. Şüphesiz, Ben her yerde mevcudum, ve mevcudum sizin içinizde sizinle birlikte her yerde. Kalbinizin Benim başlangıç noktam olduğunu düşünün. Hayali “sen”in içinde ve dışında Ben her yerdeyim. Aynı zamanda senin kalbinde yaşarım. Kalbin badem şekerinin içindeki tatlı badem gibidir.

Kalbin maddesel kalpten daha fazlasıdır. Şüphesiz, öyle. Öyle olmak durumunda. Madde yanılsamadır, oysa kalbinin özü Hakikattir. Bir ruha sahipsin ve bir süre için o senin kalbinde, kalplerin kalbinde barınıyor.

Kalbin bir kelebek gibidir. O kelebekten daha hafiftir.

Kalbiniz güzel bir şarkı söyler. Kalbiniz bir soloyu seslendirir, sevdiklerim. Yalnız başınıza şarkı söylediğiniz gibi zaten yalnız başına söylenecek TEK ŞARKI vardır, bir SEVGİ ŞARKISI, aşkın bir aryası, BİR YÜREK, tek YÜREK-BİRLİĞİ, BİR nota tüm Dünyanın dayanağı olan. Dinleyin. Şimdi duyun onu. Kalbim sizinkinin içinde atar. Yalnız kendi yürek atışınızı değil “Benim” Olanı da duyarsınız ve böylelikle “sizinkini”. “Benim” ve “sizin” kelimelerdir ve kelimeler uydurulur, fakat Bizim Yüreğimizin Birliği gerçektir.

Çeviren: Engin Zeyno Vural

[color=darkblue][/color]