Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #1868 Księga Twego Serca, 16 Grudzie&#32

Heavenletters™, by zbliżyć Ziemię ku Niebu
NIEBO jest tutaj, aby każda dusza na ziemi mogła się przebudzić:
Łączność z Bogiem * Wiara w siebie *
Świadomość, że wszyscy zaslugujemy na Boga*
Pokój na Ziemi *
Bóg bezustannie przybliża nas do siebie

HEAVEN #1868 Księga Twego Serca, 16 Grudzień 2005

Bóg rzekł:

Twe serce zawsze wypełnione jest miłością. Ty możesz ją ignorować, potępiać, odrzucać, ale miłość w twym sercu i tak pozostanie niewzruszona. Niczym dobry żołnierz, miłość w twym sercu jest zdyscyplinowana i stoi na baczność bez ruchu.

Żołnierz miłości twego serca nie porzuca swego miejsca. Ja jednak nigdy nie nakazywałem twemu sercu, by stało na warcie. Ono nigdy nie miało stać na baczność.

Niech twe serce uda się na wakacje, niech stanie się beztroskie, niech zwiedza, niech wybierze się na wycieczkę, radosne, niech czeka na przygodę, niech będzie gotowe na poznawanie nowości, niech przechadza się nieznanymi ścieżkami.

Pozwól swemu sercu wybrać się w podróż. Niech ułoży się wygodnie w leżaku, niech cieszy się słońcem i morzem, ukojone, spokojne, lecz gotowe, by bez wahania udać się na brzeg i odkryć skarby tam leżące.

Niech twe serce będzie jak Kolumb, niech odkryje nowy ląd. Niech odkryje ono siebie, niech rozpozna jak jest potężne i przeogromne. Niech twe serce nie będzie zamknięta księgą. Otwórz je.

Niech strony ujrzą światło dnia. Niech świeże powietrze poruszy kartki. Niech księga twego serca otworzy się na słońce i gwiazdy, i na księżyc, i na to, co wszechświat ma do zaoferowania twemu sercu.

Pozwól sercu otworzyć się szeroko. Niech ryknie niczym lew. Niech wyjdzie owieczkom na powitanie. Niech będzie łucznikiem wysyłającym strzały miłości, strzały niezliczone, delikatne, które nikogo nie ranią, strzały - jak delikatny deszcz.

Otwórz swe serce tak szeroko jak szeroko otwierasz usta, gdy jesteś u dentysty, albo tak, jak robi to śpiewak operowy. Właśnie, niech dźwięki miłości popłyną z twych ust, by błogosławić świat.

Niech miłość emanuje z twoich oczu. Niech twoje oczy wędrują za miłością. Pozwól swym oczom miłości zabłysnąć. Niech będą jak poduszka, która amortyzuje każdą krzywdę. Bądź Moim instrumentem miłości.

Jako Moje dziecko, ty masz obdarowywać miłością, nie masz się jej usilnie trzymać, nie masz jej gromadzić, zniewalać jej, ani się jej sprzeciwiać, ty masz obdarowywać nią świat. Wywołaj cichą lawinę miłości. Czy to takie trudne, by być instrumentem Mojej miłości?

Nie jest wystarczające niewyrządzanie bólu. Miłość czeka aż zaczniesz ją rozdawać. Zlituj się nad miłością i uwolnij ją ze swego serca. Gdy twoja miłość jest zamknięta w sercu, mech ją porasta, tak jak północną stronę drzewa.

Pozwól rozpoznać się swemu sercu i wystaw je na promienie słoneczne. Rozluźnij swe serce. To serce miłości. Zrzuć pajęczynę z serca.

Czy naprawdę sądziłeś, że serce miało ci służyć, by trzymać w nim cokolwiek? Czy naprawdę sądziłeś, że ono miało służyć ci do przechowywania zadrażnień, urazów, wzajemnych oskarżeń i podobnych emocji, które usztywniają twe serce?

Czy wiedziałeś, że twe serce zostało stworzone z Bożego złota, że zostało dane ci, byś mógł z niego korzystać, byś mógł je dzierżyć, by mogło promieniować tak jak słońce wysyłające wiązki światła?

Niech złoto w twym sercu zacznie się topić. Niech stopią się wszystkie serca. Niech twe serce będzie dzbanem miłości, która wypływa wiecznym strumieniem.

Z twego serca wypływać teraz będzie miłość, ale im więcej jej wypłynie, tym bardziej napełnione będzie twe serce. Tylko poprzez dawanie możesz je napełnić.

Czy nie wiedziałeś o tym wcześniej? Czy obcy był ci dotychczas dreszcz towarzyszący napełnianiu swego serca, tak jak przy napełnianiu kremem dzbana bez dna?

Gdziekolwiek teraz pójdziesz, pamiętaj, że służysz Mnie. A twoja misja polega na tym, by obficie rozdawać miłość.
Niech miłość będzie twą dewizą. Nic innego nią nie jest.

Heavenletters™ Copyright@ 2005
Translated by Szymon
Proszę o wszelkie uwagi i rady dotyczące tłumaczeń. Wymiana opinii dotyczących przekazów będzie również mile widziana. Adres tłumacza: hlchmurki [at] go2 [dot] pl

Heavenletters™ -- Helping Human Beings Come Closer to God and Their Own Hearts
Gloria Wendroff, Overseer
The Godwriting™ International Society of Heaven Ministries
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Visit www.heavenletters.org
Subscribe to Heavenletters by the hat!
See Heaven E-books!
Buy Heavenletters, Love Letters from God, Winner of Chelson 2004 Inspiration Book Award at Amazon
Join NEW Heavenletters Community Forum: A meeting place for Conscious People
Email Heavenletters to your friends by forwarding this email to them.
Your donations and support help spread the Light of Heaven.