Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL #1885 Een Boer van het Leven, 2 januari 2006

HEMEL #1885 Een Boer van het Leven, 2 januari 2006

God zei:

Wat zijn gekwetste gevoelens? Jullie maken je zorgen over jullie eigen gevoeligheden, en jullie maken je zorgen over die van anderen ook. Wat kunnen gekwetste gevoelens anders zijn dan een fout? Veroorzaakt door woorden of daden, of veroorzaakt door verbeelding, is het geen fout om jullie gevoelens te begraven in pijn? Dit is een verspilling van goed gevoel.

Natuurlijk, jullie willen nooit iemand anders zijn gevoelens kwetsen. Wees zo meedogend en vriendelijk als jullie kunnen zijn voor anderen en voor jullie zelf. Toch kunnen jullie niet echt de last van gekwetste gevoelens dragen van anderen. Ik begrijp dat jullie dat doen. De fout is dat jullie gekwetste gevoelens omkeren in realiteit. Jullie zeggen dat kleine kwetsingen groot zijn. Jullie zeggen dat ze machtig zijn. Jullie zeggen dat jullie onder hun invloed zijn. I stel voor dat jullie, jullie leven meer leven dan in de kleine beledigingen aan het ego. We kunnen net zo goed alles eerlijk zeggen. Gekwetste gevoelens zijn ego-orienterend, en jullie moeten voorbij het ego en enige sliertjes of krullen ervan stappen. Ego is niets om jullie druk over te maken. Bevrijd jullie zelf van zijn doornen

Jullie hoeven niet van kwetsingen te lijden, die van jullie of van een ander. Meer, houdt jullie vast aan goede gevoelens. Stijg boven de stekels uit die jullie doorboren. Laat jullie aandacht op iets anders zijn. Geef liefde zonder te buigen aan persoonlijke kwetsingen.

Het is gemakkelijk om een beledigd te zijn, toch is het niet een vereiste. Weet jullie wat beledigd zijn is? Het is leven in het verleden. Het is herleven het verleden, alsof het verleden waar was. Het verleden is verleden, en Waarheid ligt daar niet in.

Blijf niet de krant van gisteren lezen. Kom, begin met een schone lei. Dit is niet iets voorwenden. Dit is simpel de aandacht geven aan goede wil dan aan treurige wil of gekwetste wil of kwade wil. Heb wat goede wil naar jullie toekomend, geliefden. Hou aan niets vast. Laat alles los.

Gevoelens zijn niet de invoer van jullie leven. Er is meer aan het leven dan jullie gevoelens. Gekwetste gevoelens zijn klein. Niets meer dan ergernissen.

Jullie stappen in een nieuwe wereld van beschouwingen. Jullie gaan binnen in een andere dimensie waar er meer is aan het leven dan waar jullie aan gewend waren. Kleine dingen kunnen jullie niet langer bezighouden, omdat jullie een groter territorium bezetten.

Wanneer een mug jullie bijt, laten jullie de beet niet de aandacht van jullie leven worden, niet voor een uur, niet eens voor 5 minuten. Gekwetste gevoelens zijn niets meer dan muggenbeten. ze zijn er niet voor jullie om dat persoonlijk aan te trekken. Jullie zijn veel te belangrijk om bezorgd te zijn met het onbelangrijke.

Liefde is belangrijk, niet kwetsingen. Hou genoeg van jullie zelf om gemakkelijk voorbij de kwetsingen te komen.

Jullie moeten vooruit in het leven.

Geef om mensen maar wordt niet door ze opgeslokt. Wat andere mensen denken is niet het einde van alles en het zijn van alles van jullie leven. Het is zelfs niet eens jullie zaak. Geef hulde aan genade. Laat schaduwen van ongenade gaan. Mijn genade is echt.

Het hele van jouw leven kan niet besteed worden in het omkeren van fouten net zoals het hele leven niet besteed kan worden aan het opknappen van jullie huis. Het leven hoeft niet altijd jullie te passen. Dit is een grote ontdekking. Mensen hoeven niet altijd bij jullie te passen. Laat iedereen bij zichzelf passen.

Laat jouw doel zijn om meer te passen dan jullie zelf. Pas meer dan jezelf. Wat denken jullie ervan om bij Mij te passen? Wanneer Ik bij jullie ben, en jullie zijn met Mij, stijgen jullie dan niet op naar grotere hoogtes?

Net als een boer van het leven, een keus gegeven, welke gewassen zouden jullie kiezen om te laten groeien?