Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Когато първостепенният интерес на любимите ви същества вече не е върху вас

Райско писмо #2457, публикувано на 17.08.2007

Бог каза:

Една форма на даването е позволяването. Голям дар е, когато позволявате свобода на друг, когато, на всички нива, вие пускате контрола. Едно е да не пипате, а по-велико е да не чувствате. Привързаността на вашето сърце може да задържа някого. Привързаността отглежда пипала.

Вие казвате, че обичате. Ако наистина обичате, тогава уважавайте волята на другия и наистина развържете неговите или нейните ръце. Ако някой романтичен интерес ви каже, че е време да продължи напред, повярвайте му. Когато нечий живот веднъж се е издигнал и ви е огрял, на вас ви харесва да вярвате, че това трябва да продължи така. Вие настоявате, че животът трябва да се възстанови, такъв какъвто е бил. Вие чувствате, че тъй като желаете нещо толкова силно, то трябва да се сбъдне. В този случай, възлюбени, колко загрижени сте за другия? Колко загрижени сте за себе си?

Вие не трябва да бъдете просяци на любов. Когато някой означава много повече за вас, от колкото вие за него, как можете да пренебрегвате желанията му? Как можете са поставяте своите желания пред неговите? Възлюбени, кога е било възхитително да сте привързани? Привързаността не е любов. Привързаността е привързаност. Вие обичате истински, когато не изисквате, дори мълчаливо, другият да се съобразява с волята ви. Без значение колко стойностно е вашето желание, не е обично от ваша страна да не зачитате волята на другия. Не задушавайте никого в прегръдките си. Оставете народът ми да си върви.

Когато се стигне до работите на сърцето, Моите деца често се държат за мечтите си, сякаш техните мечти са евангелие. Възлюбени, когато нечие внимание се стопява, с предизвестие или без, тогава и вие трябва да продължите напред и да позволите на свободната им воля да царува. Само защото някога е било вярно, че сте всичко за някого, това не означава, че то трябва да е вярно сега. Никой не е задължен да продължава да ви обожава. Вие обаче сте длъжни да ги пускате да си вървят. Вие трябва да позволите на другите да бъдат свободни. Аз ще направя това заповед. Пуснете народа Ми да си върви.

Даже когато на повърхността се оттегляте, вие може все още да се държите здраво за мечтите си относно някое Човешко Същество. Вие оставате верни на собствените си желания. По този начин вие омаловажавате желанията на другия. Вие продължавате да настоявате в мислите си вниманието на този определен човек да се върне към вас. Вие продължавате да настоявате, независимо от всички доказателства, че всичко, което трябва да правите, е да се държите и всичко ще е наред. Възлюбени, вие трябва да пускате и тогава всичко ще бъде наред.

Възлюбени, защо да се държите за минала любов, която е пуснала вас? Защо е цялата тази преданост към една мечта, която е преминала своя връх? Не можете ли да оставите живота да бъде? Трябва ли да се съпротивлявате на потока на приливите?

Често Съм ви казвал да не обръщате внимание на резултатите. Няма по-велик случай за не обръщане внимание на резултатите, от колкото когато първостепенният интерес на един мъж или една жена вече не е върху вас. Те не трябва да бъдат това, което вие искате. Те трябва да бъдат това, което те искат.

Вие казвате, че обичате този друг човек повече от самия живот. Би изглеждало, че обичате мечтата си повече от самия живот, защото когато обичате, вие пускате и позволявате доброто на другия. Да държите здраво, не е любов. Да държите здраво е привързаност. Да държите здраво е посегателство срещу любовта. Наистина ли бихте оковали някого към себе си по силата на волята си?

Оставете животът да се случи. Оставете животът да бъде свободен. Кой е казал, че животът трябва да пасва на вашата представа за него? Приемете възможността, че вие трябва да промените представата си за живота. Защо е толкова трудно да оставите животът да бъде? Независимо от това, че вие създавате своя живот, вие не сте шефът му. Не се опитвайте да държите живота на буксир. Плавайте с лодката на живота. Вие може да сте искали да спрете в определена точка, но лодката просто не спира там. Лодката вече е подминала тази точка.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева