Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Хвърлете списъците си

Райско писмо #2561, публикувано на 29 Ноември 2007 г.

Бог каза:

Колебаете ли се да изоставите дребността? Не искате да оставите онези дребни, досадни неща, които консумират толкова много от вниманието ви – за какво са ви? Защо са ценни за вас? Трябва да са ценни за вас, защото ги прехвърляте в ума си отново и отново. От дребност вие сте сигурни, че някой не се е отнесъл добре с вас. Някой е казал нещо, което е било клевета. Някой е бил неучтив, немислещ, хапещ, може би жесток. Не е било редно. Към вас не са се отнесли така както заслужава едно Мое дете, защото вие заслужавате да се отнасят към вас само с любов.

Възлюбени, докато све още изпитвате чувството на безсилие, което опитът е оставил върху ви, вие не се отнасяте към себе си с любовта, която заслужавате. Вие се обременявате с една неучтива дума, сякаш тя е някакъв заем, който виси над вас за изплащане. Вие скачате за възможността да прибавите тази клевета към натрупаните болки. Макар че болките са малки, купчината е голяма. Вие трупате миналото отгоре си, скалá след скалá, камъче след камъче, песъчинка след песъчинка. Издухайте миналото, възлюбени. Умолявам ви да не го пазите повече.

От невежество някой ви е пратил на кино. Невежеството му е било. Трябва ли да го присвоявате? Ако някой иска да бъде мъченик, предполагам можем да кажем, че това е негово право. Но не вие, не вие, скъпи, моля ви, не вие.

Като се приближавате до знанието си за Моето Присъствие, какъв списък ще Ми донесете? Не вярвам, че ще Ми донесете списък от грешки, тези, които виждате, нито тези, които другите може да виждат във вас. Вие не бихте Ми донесли списък на изминалата история на всички обиди и нападки срещу вас. Не вярвам, че бихте оставили дори и сериозните от тях при краката Ми. Ня вярвам, че бихте Ме поздравили с тъга по миналото. Не вярвам, че бихте Ме поздравили с цял списък от отложени мечти. Нито пък вярвам, че бихте ме поздравили със списък на всичките си лични грешки. Защо изобщо бихте съхранявали подобен списък? Ако не е достатъчно добър за Мен, не достатъчно добър за вас.

Сега помислете какъв списък бихте Ми донесли. Кои са някои от паметните неща, които може да са включени в списъка ви за Бог?

Много бих искал да видя един дълъг списък от добрини, ваши и чужди. Много бих желал да видя един дълъг списък от хора и събития, които са ви вдъхновили. Много бих се радвал да видя един дълъг списък от всичките прелести, които сте видели на Земята. Нищо не е твърде малко. Паднало листо ще свърши добра работа.

Списъкът ви не трябва да е списък на съвършенство, защото в относителния свят няма такова. Дори и една идеална праскова не е идеална. Или можем да кажем, че съвършенството й се променя всяка минута.

Не мислете, че промяната е по-малко предпочитана от постоянството. В относителния свят имаме привидението на пространството и времето и времето и пространството променят цялото не-съществуващо време. Всичко се повдига в относителния свят. Такава е природата му. Така че търсете и намерете хубавото на промяната в света. Възлюбени, сега имате изключителното право да промените мнението си. Променете мнението си за миналото. Освободете се от онова, което не е било ценно. Не ви е служило тогава, не ви служи и сега. Миналото може да не е било славно, но миналото е минало. Сега пред вас е една нова възможност. Вие дори имате възможността да се освободите от миналото и всичките му натрупани болки.

Не размишлявайте и върху красотата на миналото, защото има една нова и по-велика красота пред вас. Тя е точно зад ъгъла. Хвърлете списъците си и Ме срещнете с отворени обятия и отворено сърце, защото АЗ СЪМ тук.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева