Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2585 Het Eeuwige Lied, December 23, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
*
* Onze verbinding met God
*
* Ons geloof in ons zelf
*
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God
*
* Vrede op aarde
* * God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zei:

“God zei: “God zegt niet echt iets. God heeft lief.”

Ik spreek met de liefde in Mijn hart, voor alle prachtige mensen op de Aarde, die voor Mij komen.

Je kan denken dat het puur toeval is, waar je op de groepsfoto van het leven in de wereld staat. Geliefden, je bent net waar je bedoeld bent te zijn, exact op de juiste plaats, enkel jij bent niet waar je denkt dat je bent. Je kan denken dat je in de achterste rij bent, of op de rand, misschien zelfs afgesneden. Deze zijn onmogelijkheden.

Je moet weten dat Ik deze foto beter zie, dan jij. Ik nam ze! Iedereen zit vooraan, smak in het centrum. Jij bent vooraan, helemaal in het centrum. Vergeet de feiten en de mogelijkheden die je kent. Vergeet feiten. Feiten zijn de onmogelijkheden. Luister gewoon naar de Waarheid van Mijn Hart nu. Hoor Mijn Hartslag nu.

Mijn hart spreekt je aan. De liefde van Mijn Hart besnuffelt jou. Wat je vorm ook mag zijn, je bent door Mijn Hart besnuffeld. Of je nu een Mens bent, of een hondje, een olifant, giraffe, zand op het strand, Ik besnuffel je met Mijn Liefde. Ik kan niets anders doen. Mijn hart kan niet sanders doen. Je bent machteloos, in die verstande, dat je gevoelig voor Mijn Liefde bent. Je kan niet ontsnappen. Mijn Liefde is ver en wijd. Mijn Liefde vindt jou, en brengt je terug.

Weet je dan niet dat ik je in en uitadem? Weet je dan niet dat ik je eigen adem ben, en jij de Mijne? Natuurlijk is het Mijn adem die je de levensadem gaf, en ik beadem je nog steeds. Dit is Mijn beloning.. Dit is hernieuwbaar, Onze Liefde. Ik ben de Grote Bron in het Leven, en ik recycleer Mezelf door jou.

Weet je dan niet dat Ik door jou leef? Ik ben de Ouder die van alles wat je doet, geniet. Ik hou ervan je aan het werk of aan het spleen te zien. Moge er geen verschil zijn tussen je werk en je spel. Moge het ene in het andere versmelten. Moge vreugde je naam zijn. Neem de temperatuur ven Mijn hart, en wat anders kan jouw leven zijn, dan vreugde, en wat anders kan jij zijn, dan Mijn vreugde?

Schud die oude gedachten van je hoofd af. Hernieuw jezelf. Recycleer jezelf. Rijs op naar het voorste van Mijn Hart. Er is een plaats die op je wacht. Eigenlijk niet echt op je wacht, want je bent al door Mijn Hart omhelsd. Je houdt je plaats voorbehouden, terwijl je er eigenlijk al plaats hebt in genomen.

Ongeacht wat je dacht te zijn. Vergezel Mij nu in Mijn denken. Hoor Mijn Hartslag. Dat is Mijn denken. Mijn hart slaat voor jou, en het is Jou waar Ik aan denk. Jou, geliefde, bent het Eeuwige Lied in Mijn Hart.

Wanneer je Mij tegen je hoor spreken, hoor je het geruis van Mijn Hart. Vanuit deze oneindige hartslag, neem jij de vibraties op zen de vibratie verzamelt zichzelf in gedachten en resoneert doorheen jou, in woorden. Natuurlijk, hoor je van Mij. De geluiden die je hoort, zijn de Mijne. Mijn hart slaat een drum, en je kent de bedoeling van elke slag van Mijn Hart. Jouw hart vertaalt elke slag van Mijn Hart. Jij hoort met Jouw hart. De slag van Mijn hart is liefde, liefde zelf. En de slag van Mijn hart is in woorden vertaald. Elke slag zegt: “Ik hou van je” dat is Mijn refrein. Ik zeg het niet één keer, niet twee keer, maar eeuwig. Het ogenblik zal komen, dat je Mijn woorden aan jou zal horen, Mijn woorden aan jou, herhaald, opnieuw en opnieuw, oneindig herhaald, “Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je.”

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen 
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org