Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2583 Zoem in het Hart van God, 21 December, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:

* * Onze verbinding met God
*
* Ons geloof in ons zelf
*
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God
*
* Vrede op aarde
* * God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zei:

Dit is Mijn belofte aan jou. Recht als een pijl, zal je in Mijn hart binnen zoemen, blijf, en ga nooit meer weg. Jouw bewustzijn, is wat nooit zal weggaan, omdat je al altijd in Mijn Hart bent gecentreerd. Ik ben je woonkamer geweest, geliefden. Je bent altijd al meer dan aangesloten geweest op Mij. Je hebt in Mijn Hart plaatsgenomen, met je voeten omhoog, comfortabel, veilig, een sigaretje rokend, en van elk moment van Onze Eénheid genietend.

Zelfs al ben je, in wat jij mysterie zou noemen, geweest, heb je van Mijn gastvrijheid genoten. Het is enkel in je geest dat je verdwaald was. Je hebt een ingebeelde reis ondernomen. Je bent erop uit getrokken om alleen jezelf te vinden, terwijl je jezelf eigenlijk al lang gevonden had, je bent nooit veloren geweest.

Ongeacht het doel van je reis, kan je ervan genieten. Het is niet voor ondeugendheid. Er is waarde en schoonheid in het zoeken van jezelf, zelfs als de conclusie al vastgelegd is.
Je kan je reis bekijken, als een verhaal, dat zich in je geest afspeelt. Je denkt erover na. Je beschrijft het. Je weet wat je aan het schrijven bent, tegelijkertijd, als je ontdekt wat je wil zeggen. Je drukt je boek, en dang a je verder en bazuint andere verhalen, hoewel ze al lang uitgebazuind zijn.

Jij bent de ontdekker van wat je al weet.

Je bent vaak verbaasd, zelfs al ser geen verrassing is. Je wist al de hele tijd.

Je kende elke stap in je reis, en je kende je bestemming. Je overloopt het zogezegd opnieuw. Je vind voor jezelf dat, wat je al altijd hebt geweten, “Eureka”.

Je zwerft omheen de omtrek van Mijn Hart. Er is geen andere plaats, voor jou om te zwerven. Maar je inbeeldingen zijn levendig. Je verbeeldingen zijn op een scherm afgebeeld, en je bekijkt de film van je leven. Natuurlijk, ga je niet alleen, er zijn dus andere acteurs in je film. Het komt allemaal samen. Er is geen echt zwerven. Het is gewoon een film, en toch is er verwondering en speculatie en conclusies, en er zijn gillen, en er is vreugde, en er is handgeklap, en grote staande ovaties. Het applaus is eindeloos lang, curtain call na curtain call. Je applaudisseert voor je eigen film. Je bent erin en erbuiten, in dezelfde drievoudigheid.

Je staat nooit echt recht en stapt op. je denkt dat je het doet, net zoals je denkt dat je ergens anders bent dat in de Innerlijke Kamer van Mijn Hart. Je denkt dat je ergens in een theater binnenstapte, of in een arena, of zelfs in een leeuwen kuil. Wat je van dingen maakt, en wat de realiteit is, zijn twee verschillende dingen. Maar het komt allemaal uit in de was.

Ding is: Wij leven in Eeuwigheid samen, en in de gehele Eeuwigheid is dit ene moment van Onze Liefde vervat, Onze grenzenloze, nooit eindigende niets ontvluchtende liefde. Wij leven in liefde. Wat anders is Mijn Hart, dan liefde, en waar elders dan in de liefde van Mijn Hart kan jij leven, en waar anders kan je zwerven, dan in Mijn Hart, waar kan je anders heen? Nergens. Wanneer kan je Mijn Hart verlaten? Nooit. Wanneer zal je de diepten van je bestaan ontwaren en weten waar je echt bent, weten, zonder twijfel, voor altijd vastberaden, onwrikbaar, je bewust van zelfs meer dan de Eeuwigheid, en zo intiem bewust zijn zonder zelfzuchtig te zijn in de plaats, eerder, God-bewust zijn, weten weten weten, enkel de liefde, enkel de ademloosheid van liefde dat niet eens een geluidje maakt, maar voluit gehoord wordt, in de harten is gedonderd, harten, die barsten en in de weidsheid van Mijn Hart overvloeien. Je zal het spoedig weten. Je zal het nu weten. Er is geen andere plaats, waar je kan zijn, geliefden. Nergens elders dat je het kan weten. Dacht je dan echt dat die er was?

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen 
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org