Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2582 Het Slot en de Sleutel, 20 December, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.
God zei:

Het goeie deel van eisen, is dat je heel duidelijk bent, over wat je echt wenst. Je bent zo duidelijk, dat je kan eisen. Zet door, vraag van Mij, tegelijkertijd, als je weet dat , datgene waar je naar vraagt, eigenlijk niet nodig hebt. Wat je naar vraagt, is geen criterium om het ook te ontvangen. Je bent niet meer of minder waard, als je wel of niet krijgt waar je naar vraagt. Beoordeel jezelf helemaal niet, maar beseer jezelf ook niet op wat je ontvangt. Wat je wel of niet ontvangt is geen indicatie naar wat je waard bent. Rijk of arm, is niet een schaal om je op te wegen. Je kan de rijkste der rijken zijn, of de armste der armen, je waarde voor Mij zal onveranderbaar dezelfde zijn.

Je zou me niet om een nieuwe wagen vragen. Bewaar je vragen aan Mij, voor zaken die het waard zijn gevraagd te worden. Er is één ding waard vragen aan Mij. Als je dan vraagt, wat ik je in enkele ogenblikken zal voorstellen, zal dit je manier zijn, om je zuiverheid van intentie en doel aan te geven. Je kan denken dat het aan Mij ligt om je te geven waar je naar vraagt, maar het ligt eigenlijk aan jezelf, geliefden, dat je veeleisend bent. Ja, ere en ding waar je goed aan doet het Mij te vragen. Nu zal ik je zeggen wat het is. Zeg:
“Kijk, God, ik wil je voor Mezelf leren kennen. Ik wil niet langer meer over Jou lezen. Ik wil niet meer horen wat anderen te zeggen hebben. Ik wil Jou, en ik wil weten dat ik Jou ken. Ik wil geen geloof meer. Ik wil het geloof dat Jij aan mijn zijde bent, niet langer. Ik wil dat Je aan mijn zijde bent. Ik wil vanuit mezelf weten dat Je diep in mijn hart aanwezig bent. Ik wil de liefde die je me van eerste hand geeft kennen. Ik wil niemand anders word hiervoor aannemen, behalve dat van Jou. Ik wil je voor mezelf horen. Ik wil geen enkel rapport meer over Jou. Ik wil Jou hier. Ik wil Jou ontegensprekelijk, daar waar ik Jou wil. Met alle respect, God, geel mij mijn bewustzijn van Jou terug. Geef mij mijn bewustzijn voor eens en altijd terug, en me nooit mijn contract met jou verbreken.”
Deze oproep aanvaard Ik. Ik ben dit tegenover jou verschuldigd. Dit is Mijn Wil, dat jij voor jezelf aan Mij vraagt. Het vertelt me van je oprechtheid en je aandacht naar je doel, en het spreekt me van je bereidwilligheid.
Vraag of verzoek in een luide stem of stiletjes, Ik hou ervan, dit van jou te horen. Het vertelt me dat je wensen sterk zijn. Het vertelt me dat je wee twat wat is. Het vertelt me dat je je leven wil vullen met Mijn aanwezigheid. Je wenst onwrikbaar bewustzijn. Je wil geen aanwijzing, een hint, een veronderstelling. Je zegt me dat dit je ware wens is, en dat het vervuld zal worden. Jij zal het vervullen.
Vraag dat je Me kent, wees je voortdurend bewustzijn van Mij.eis dat Ik mij ondubbelzinnig aan jou presenter. Daar ga ik mee akkoord, omdat je datgene hebt gevraagd, wat Ik van je heb gevraagd.
Je zegt Me dat je rijp bent.je vertelt Me dat je overrijp bent. Je zegt Mij dat je het meent. Je zegt Me dat je je bewustzijn van Mij meer dan gelijk wat anders wenst. Je zegt Mij dat je klaar bent en wil je geboorterecht ontvangen. Je zegt het ook aan jezelf, geliefden.
Beschouw Mij als het slot. Beschouw jezelf als de sleutel. Jij bent de sleutel die het slot opent. Jij bent degene die het wijdse Universum voor je opent. En je bent degene die door de ingang wandelt, en zo wandel je recht in Mijn Volle Hart dat al die tijd op je heft gewacht.
ertaald door Leen Joseph.
Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org