Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2578 Oud Tin voor Goud, 16 December, 2007

HEMEL # 2578 Oud Tin voor Goud, 16 December, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zegt:

Wat ben Ik vriendelijk. Wat ben Ik gevend. Hoe vrijgevig. Er is geen ogenblik dat ik niet aan jou geef. Waarom zou Ik geven om terug weg te nemen? En wat is er wat ik van je weg zou nemen? En wat is er dan dat Ik van je zou wegnemen? Ik geef oneindige vreugde en liefde. Ik, God, ben geen nemer. Ik ben een Gever.

Jij denkt dat Ik van je wegneem. Ik neem niets van jou. Ik weet dat het erop lijkt alsof Ik het wel doe. Dat is, geliefden, omdat je nog steeds in verlies gelooft. Je hebt geen object bestendigheid. Als je het niet ziet en je het niet kan aanraken, denk je dat het weg is.
Wat ik aan jou geef, eens gegeven, altijd gegeven. Het is nu eenmaal zo, dat Ik steeds geef. Als je eraan denkt, dat de Hemel boven je uit stijgt, verbeeld je dan, hoe Ik alle goeds op je uitgiet, al seen nooit eindigende stroom van liefde. De stock aan Mijn Liefde is nooit uitgeput.

En dan denk je: “Maar, God, ik heb de ene achter de andere geliefde verloren. Ik heb jobs verloren. Ik heb de moed verloren. Ik heb boeken verloren, en ik heb geld verloren. Ik heb toch niet wat ik verloren heb. Ik heb niet wat ik niet kan vinden.”

Mijn lieve kind, waar verblijft gelijk wie of gelijk wat dan anders dan in jous hart? Ken de volheid van je hart. Ik geef je geen doekje voor het bloeden gegeven. Ik zeg niet dat je hart zich niet verwond voelt. Ik weet dat je hart zich verwond voelt. Als je in verlies gelooft, wat kan je hart dan anders nog voelen? Ik zeg dat je van een Aards perspectief komt, en dat je Aards perspectief een begrensd perspectief is. Dergelijk perspectief snijdt je af. Afgesneden zijn, wil niet zeggen dat het niet bestaat.

We kunnen dit op verschillende manieren bekijken. We kunnen zeggen dat wat zich voor je bevindt, nooit voor je aanwezig was, en dat enkel de ilusie van de realiteit zich daar bevond. Je ka nook zeggen dat geliefden en verloren artikels altijd bij je zijn, of ze nu echt fysiek aanwezig zijn of niet. We kunnen zeggen dat je datgene wat van jou is nooit kan verliezen. We kunnen zeggen dat bezit en verlies even goed illusies zijn. We kunnen zeggen dat jouw gevoel van verdriet ook een illusie is, een ilusie die je diep vereert. We kunnen stellen dat jouw emotionele pijn, ongeacht hoe diep, evenzeer een ilusie is, als gelijk welk ander, en dat je het daarom niet hoeft in stand te houden. Je hoeft het niet bij jet e houden. Je hoeft je gedachte aan verlies niet vast te houden.

De gedachte aan bezit van dingen of mensen, is een eigenzinnige gedachte. De gedachte dat wat dan ook jou toebehoort, is even bedrieglijk als de gedachte dat alles wat je toebehoort, waarheid is. Je kan niet verliezen wat van jou is. En niets en alles is van jou.
In elk geval, zal het je goed doen om alles vanuit een ander perspectief te gaan bekijken, om minstens nieuw geloof te geven aan andere manieren van waarnemen. Je kan oud tin voor nieuw inruilen. Je kan oud tin voor goud inruilen! Oude gedachten glijden uit je greep, geliefden. Ah ja, je kan oude gedachten verliezen. Je kan gehechtheid verliezen. Je kan het concept van nood verliezen. Je kan geloven date r niets te verliezen valt, zelfs al zou je kunnen verliezen.

Je kan Onsterfelijkheid, Oneindigheid en al die zaken waar je van denkt dat ze omsluierd zijn en ver van je weg, niet verliezen, als ze vlak voor je staan. Ik ben hier. En jij bent hier ook bij Mij.

Vertaald door Leen Joseph

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org