Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2557 De Wereld Was God, 25 November, 2007

HEMEL # 2557 De Wereld Was God, 25 November, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.

God zei:

‘s Nachts stop ik je onder. En ‘s ochtends, wek ik je. Voel het genoegen dat ik je geef, omdat ik wil dat je het meemaakt. Het is goed om de Oorsprong van je genoegen te kennen, zelfs al heb je er slechts een voorgevoel. Die aanduiding zal je goed doen. Een atoom is ook slechts een aanwijzing van de Grootsheid, dat het is.

Je zou kunnen zeggen: “wat als je geen aanwijzing hebt, van wie je eigenlijk bent, God? Wat als mijn idée over Jou overtrokken is? Wat als ik Je vrees? Je verwerp, je verafschuw?”

Dan denk je niet aan Mij, geliefden. Je hebt een beeld opgemaakt, of het was je gegeven, en je hebt het aanvaard. Maar dat is ook goed, omdat gedachten kunnen veranderen. Als je Mij kent als iets dat minder is dan Liefde, zal je er nu overheen raken. Het is liefde die je wil en het is liefde die je verdient, en ik ben degene die grote liefde geeft. Ik ben liefde. God is een andere naam voor Liefde. Je kan de liefde die ik je geef niet lang weerstaan. Mijn liefde zal in je bewustzijn kruipen. Je wee twat liefde is, en nu ken je de bron van deze grote liefde, en je zal weten dat het voor jou is en daardoor de jouwe is. Je hebt het gekregen. Je zal het als je gebpprterecht kennen en helemaal niet als een geschenk. Liefde is jouw erfenis. Het is je niet enkel aangeboden. Het hoort jou toe. Het was van jou voor je geboren was. Het was van jou, voor je wist wat je vanuit je bewustzijn miste. Je wou liefde, en nu herken je het midden in jou, en je legt er beslag op. Jouw beslag neemt niet van iemand anders beslag weg. Er is genoeg liefde voor iedereen.

Je hoeft niet naar de rechtbank, om wat van jou is te gaan opeisen. Je moet je er niet voor inschrijven. Je hoeft er geen school voor te lopen. Je hoeft er niet in opgeleid te worden. Je hoeft het enkel te aanvaarden.

Ik dring Mijn Liefde niet aan je op. mijn Liefde betsaat altijd, en je had het altijd al, en je hebt er steeds in gesopt. Je kan dit nu wel als een aanneembaar feit aannemen. De gigantische liefde van God is van jou. Het is van jou, meer dan gelijk wat in de wereld. Het is ook veel meer waard dan gelijk wat in de wereld. Mijn liefde is veel meer waard dan een ieuwe wagen. Het is meer waard dan gelijk wat je kan bedenken. En toch, waarom zou je aan gelijk wat anders denken, als je aan Mij kan denken, God, Deze God die van je houdt, met al de liefde van het Koninkrijk. Ik hou van je, geliefde, met al wat ik waard ben, en ik ben goud waard. Ik ben de God van Liefde, en iIk ben zijn Goud. Hou je armen wijd uit, zodat je Mijn liefde kan aannemen.

Zelfs als jenog steeds gelooft, dat je de voleldigheid van Mijnliefde niet waard bent, aanvaard het toch. Hou je hand uit, om te ontvangen, zoals je de hand uitsteekt, om de regen vanuit de hemelen aan te voelen. Wat is er dat ik jou niet kan geven? Wat is er dat ik jou niet heb gegeven? Ik heb je al mijn Alles gegeven, en Mijn Alles, is heel veel. Alles. Het is absoluut de essentie van jou? Mijn liefde is waar je uit gemaakt bent.

Terwijl een paashaasje in de vorm gegoten is, blijft het nog steeds een chocolade. De Paashaas moet niet in een paashaasje gevormd worden om chocolade te zijn. Een chocolade haasje is chocolade, ongeacht zijn vorm. Als zijn oor afgebten is, is het nog steeds chocolade. In stukje, blijft het haasje toch chocolade.

Als jij een mens bent, dan ben je eenvoudigweg Mijn Liefde, en er is niets anders dat je kan doen. Hoe je Mij ook weerlegt of probeert jezelf te weerleggen, je bent onontkoombaar Liefde, Mijn Liefde, in elke zin van het word. Het word was God, en het Woord was Liefde.

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen 
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org