Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEMEL # 2509 Een pleziers koepel van geluk, 8 Oktober, 2007

HEMEL # 2509 Een pleziers koepel van geluk, 8 Oktober, 2007

Heavenletters™ ,brengt de Aarde dichter bij de Hemel.
HEMEL is hier om elke ziel op aarde te bereiken en weer bewust wordt:
* Onze verbinding met God *
* Ons geloof in ons zelf *
* Ons bewustzijn van onze gedeelde waardigheid naar God *
* Vrede op aarde *
God brengt ons altijd dichter bij Hem.
God zei:
Wat houd je van grote vreugde weg? Wat is het , als je verder kijkt, dat je alleen volle en pure vreugde vindt? Wat houdt je tegen? Ik zal het je zeggen. Het is jouw manier van het zien van onvolmaaktheid en het als dusdanig te benoemen. Je benoemt een manier of een verschijnsel met zijn gebreken. Het gebrek is de splinter in jouw ogen.

Niets hoeft te veranderen, behalve jouw perceptie. Jouw zicht zit vol fouten, geliefden. De dag zal komen, dat je doorheen en achter wat je nu als imperfect waarneemt zal kijken. Als je bvb een litteken ziet, dan za je het in je gedachten niet al seen tekort zien. Je zal enkel een liteken zien, en je aandacht zal er niet naartoe getrokken zijn. Geen enkele fysiek teken zal je verstoren, want je aandacht zal getrokken worden naar het heldere innerlijke licht van zijn, dat uitschijnt je ogen zullen de wonde zien. Je geest zal het liteken niet zien als een teken dat op beschadiging duidt. Je zal daaruit dus niet concluderen, dat het liteken er verkeerd is. Je zal ook niet besluiten dat he teen tekortkoming is, om er goed uit te zien. Een liteken zal een liteken zijn, een symbol van een gehealde wonde. Op gelijke manier, kan je ook zien dat grootte, alleen een objectieve maatstaf is, en niet een statuut. Er zullen nergens extra attributen aan toegevoegd worden. Alles zal zijn wat het is.

Er zal geen negatieve beoordeling zijn, er zal ook geen positieve beoordeling zijn. Van goud en diamanten zal worden genoten voor wat ze echt zijn, evengoed als er van gele bloemen en schitterende meren gelijkwaardig zal genoten worden. Is dat dan geen vreugde? Is dat dan geen ongeremde vreugde?

Er zal geen beoordeling zijn, omdat beoordeling een waarde oordeel is. Je weet al wat Ik over oordelen denk. Je zal meer genieten en veel flexibeler zijn, zonder oordeel. Als je rug je pijn doet, dank an het zijn, dat je strak in oordelen bent. Dit is het lot van Mijn Kinderen op Aarde geweest, om verstijfd van oordeel te staan. Kies voor mildheid, boven stijfheid, en je rigide gevoel van zelf-genoegzaamheid zal oplossen. Je zal niet langer ontdaaan zijn van de Wereld zoals ie is. Het is het fysieke wat je ontstemt. Mochten er geen lichaam schijnbaar in je weg zou staan, wat zou er nog kunnen zijn, dat in je weg zou staan? Je zou een prachtige ongelooflijke wereld zien. Natuurlijk is de wereld uitgezet voor een Koning.

Deze wereld is er voor jou, om ervan te genieten, niet om erop te gaan pikken. Blijf minder hangen in wat je lijkt tegen te houden om ervan te genieten en je zal er meer van kunnen genieten. Verwens de wereld niet en de slaande harten die erin wonen. Maak de wereld een betere plaats, gewoon door je aanwezigheid. Wees tevreden en je men zal je tevreden stellen. Wees voldaan en je zal voldaan worden. Je zal de wereld een plezier koepel maken, van geluk.

Oh, geliefden, hoe krachtig jullie zijn. Veel te krachtig om kieskeurig te zijn. Veel te krahtig om je te ontdoen van de aanvaarding en de realiteit van Liefde. Laat je ogen, oge van liefde zijn. Je hebt zulke ogen aangekeken, en je kent het gemak en de zegening die ze je gaven. Je bent het nooit vergeten. Geef nu dat onsterfelijke geschenk aan anderen. Laat anderen zich tegeoddoen in het zonlicht van je liefde.

Waarom niet? Waar ben je je liefde voor aan het opsparen? Kijk niet langer afstandelijk naar de wereld, bekijk ze zoals ze van jou is. Dit is jouw wereld. Dit is jouw meefruimte. Maak het liefdevol. Doe je deel. Ongeacht wat ergens anders moet uitgezuiverd worden. Zet je eigen leven recht. Ongeacht welke tuin gewied moet worden. Of het nu je eigen tuin is, of die van iemand anders, geniet er toch van.

Vertaald door Leen Joseph.
Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen 
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org