Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5876 - Het Leven vertelt zijn eigen verhaal

God zei:

Waar gaat een dag heen? Waar komt een herinnering terecht? Wat betekent het wanneer iemand zegt dat uit het oog is uit het hart? Wanneer je wordt overgeleverd aan, wat betekent iets wanneer alles aan het weggaan is op zijn weg, op het moment dat het lijkt voor te vallen of net doet alsof het voorvalt of optreedt als of het voorvalt en wat was, als het eens was, om nooit meer voor te komen. Iets vulde een plaats. Jij dacht dat het voor altijd zou zijn. Het glipte weg, om nooit meer te zien, zoals jij zeker wist dat het had gemoeten.

Er zijn die tijden wanneer niets zinvol lijkt. In dat geval, waarom voortdurend spreken over het Leven dat het vervolgens voor jou zinnig of verstandig moet zijn? Vergeet over zinnig. Het Leven hoeft niet zinvol te zijn. Wie zegt dat het Leven zinvol moet zijn? Wie heeft dat idee geplaatst en jou verteld dat het Leven gebonden is aan het volgen van jouw gezonde verstand?

Laat het Leven zijn hoe het plaats vind te zijn. Het Leven is een puzzel zoals Humpty Dumpty dat niet kan worden samengevoegd om het volkomen logisch te maken --- zoals Humpty Dumpty ooit was in een ingebeelde tijd. Het Leven is volmaakt in staat om te zijn wat het is, wanneer het is. Voor Mijn kinderen, betekent dat vaak om geheel geen zinnigs te doen. Je hebt inspraak in het Leven, maar je bent niet de geautoriseerde uiteindelijke beslisser van de wereld.

Je bent niet om jouw Leven te herschikken volgens opinies of mode of beperkingen wanneer het Leven onbeperkt is en meer inspraak heeft dan jou.

Alles gaat in het Leven. Je kunt je afvragen:

“Hoe kan het Leven nieuwe plannen voor ons bevende mensen maken tegen onze wil? Werkelijk, hoe kan er iets nieuws verschijnen in het Leven wanneer ons geen kans is gegeven om het te voorkomen of het te veranderen voor het definitief zijn? Hoe kan het zijn dat het Leven misschien kan weten wat het aan het doen is terwijl het vernietigend voor ons is, die meer lijken te geven om het Leven dat het Leven zelf doet?”

Geliefde, het Leven vertelt zijn eigen verhaal. Maakt niet uit hoe nadrukkelijk je je voelt, het kan niet zijn dat het Leven verward is. Het moet zijn dat er gedachten zijn van jou om te ontrollen en laat het Leven zijn. Het ontrollen of het onzeker maken van jouw eigen gedachten en indrukken is wat jij kan veranderen. Een andere manier van zien is jouw tweede pacht op het Leven.

Eieren vallen van de muur. De Zon kookt eieren en de wind kan boter maken. Van ijs wordt gezegd dat het meer ruimte inneemt dan water. Wie weet waar de dobbelstenen zullen vallen? Werkelijk, wie kan zeggen dat de dobbelsteen op deze manier of op die manier vallen?

Je kan het Leven beschuldigen van onaardig zijn of oneerlijk tegen jou. Het kan niet helemaal eerlijk zijn van jou om het Leven te beschuldigen van onjuist management. Misschien vraag je teveel van het Leven om welvoeglijk en begrijpelijk te zijn en om te zich te voegen naar jouw persoonlijke wil?

Lieverd, dien het Leven. Je hebt inspraak in jouw Leven, maar het is niet aan jou om te heersen en uit te varen tegen het Leven. Het Leven doet een beroep op en zo is het.

Het Leven kan je verbazen met zijn kracht.
Eenmaal de dobbelsteen geworpen, verandert het Leven de worp van de dobbelsteen niet.

We spreken over jouw rechtstreekse Leven, toch heb je gehoord dat er een kenvermogen is dat Al van het Leven echt enorm gaande is allemaal in één keer en je bent in vele lagen of dimensies in allemaal tegelijk aan het leven. Omdat je niet helemaal kunt bevatten, betekent niet dat het Leven niet kan zijn op enigerlei wijze het Leven Zelf Zegt Het Is te Zijn.

Het Leven is vrije vorm. En zo moet je opgeven welke vorm Het Leven lijkt te nemen en jij bent even goed vrije vorm.

Vertaald door: Anja