Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5872 - Wandelen door de Poorten van het Leren

God zei:

Geliefde jij, je doet het verbazend goed in het Leven. Is dit een nieuwe gedachte – dat je het goed doet?

Hoe je je voelt over jezelf dat maakt heel veel uit in de wereld. Het lijkt dat je over je zelf gedacht kan hebben als onvolkomen, onvoldoende presterend, te kort schieten terwijl de Waarheid is dat je de wereld vult met grote bossen bloemen en als IK het mag zeggen, Grote Liefde.

Het is niet langer aan jou om enige schuldresten te houden. Ik praat tegen jou, wie Mij ook hoort.

Blijf jouw Liefde in beweging houden en verder in het Leven. Laat het verleden gaan. Denk niet aan onvolkomen. Verwijder het idee dat er iets aan de hand is. Gedurende dat je een mens bent verstrikt in de wereld, wordt jouw waarneming in hokjes verdeeld. Je neemt waar dat er iets is onderbroken terwijl het mogelijk is dat wat je ziet is dat jezelf vleugels krijgt en op je zelf vliegt.

Dit is het Leven in de wereld. Banden worden gevormd en banden raken verbroken. Drama’s zijn geschreven over het doen en laten van vriendschappen. Sommige eindes of --- liever, werelds waargenomen eindes --- doen hun uren afnemen totdat je het merkt en sommige vriendschappen komen nooit van de grond en het ter ziele gaan van vriendschappen is vaak dramatisch en traumatisch.

Weet dat vendetta’s niet bestaan. Vriendschappen bestaan. Het Leven gebeurt. Banden lijken te breken. Er is geen goed of slecht behalve als iemand het verklaart. Goed en slecht zijn beweerde kunstgrepen. Het Leven is wat het is terwijl het is. Dit is enkel het Leven in de wereld en geen travestie. Wie kan met garantie zeggen wat acceptabel in het Leven is en wat niet?

Het weer verslijt de buitenverf. Niemand heeft het recht om het Leven te veroordelen vanwege versleten verf. Je hebt zeker niet het recht om een oordeel te vellen over jezelf of anderen, noch heeft iemand anders het recht. Het Leven is wat het is terwijl het is. Juich het toe wanneer je kunt.

Niemand kan al de bagage voor een mensenleven dragen. Niemand is geweldig om zich vast te houden aan het verleden. Je leeft het en nu laat je het achter en je gaat verder. Wanneer je eten hebt verteerd, blijf je het niet aan het verteren.

Laat het verleden gaan. Eens hield je van de elementen van het verleden of je hebt ze ondergaan. Dit is goed genoeg. Het verleden niet meer herbergen.

Zeg hallo tegen elke hoek van het Leven. En wanneer de tijd komt om afscheid te nemen, zeg vaarwel en kijk niet langer over je schouder terug en verander in zout.

Wat zijn de Lessen van het Leven? Wat zijn de Lessen van Gisteren en van Weleer? Welke lessen zijn er om te eindigen om ermee om te gaan?

Dit is iets wat jij te weten komt in het Leven. Je richt je hier niet op bij je geboorte. Je weet vooraf niet wanneer of welke lessen opduiken. Je kan ze niet zien komen. Je hoeft ook al de lessen niet voor jezelf te leren. Je observeert. Je kan ook leren van literatuur en theater en van anderen om je heen.

Waar is het leven over, zo niet over leren? Je bent een verzamelaar van leren. Je hoeft echter niet al het leren te sorteren, te vergelijken en systematisch in te delen. Je loopt verder door de Poorten van het Leren en je gaat door. Je gaat er door heen. Je brengt jezelf niet samen bij de Poorten. Je blijft doorgaan. Je passeert alleen maar.

Passeren, onderweg leer je meer. Het concept van het Leren is niet bedoeld om een verrassing te zijn. Er is veel te leren om onderweg te plukken. Er zijn mooie bloemen waar je naar neerbuigt en er zijn doornen die krassen. Dit is niets om verbaasd over te zijn.

Het maakt niet uit hoe geleerd je bent, je vergaart nieuwe ervaringen bijeen. Het Leven in de Wereld is een ervaring, begrijp je. En er zijn altijd meer ervaringen van diverse soorten op hun weg naar jou. Waaronder altijd schoonheid is, schoonheid naar jou toe buigend om je te begroeten.

Ziedaar! Het Leven wacht op je, vlak voor je.

Vertaald door: Anja