Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5218 Vær Rettferdig mot Verden

Gud sa:

Ingen ting er viktig, og alt er viktig. Til det menneskelige sinn, derimot, noen ting er viktigere enn andre.

Døden virker bemerkelsesverdig til deg, og likevel det er ingen død. Jeg vet dette som en fakta.

Selv en liten ting er viktig til noen ett sted.

I en ørken, et blad av gredd er en skatt, i andre plasser, ett blad av gress betyr meter med gress å klippe, og, derfor, en byrde eller kanskje et levebrød.

Dette går til å beviste at alt i verden er relativt. Til mange eller flesteparten av Mitt barn, ideen av verden slik du ser den, den er hard å svelge, for i så mange veier du tenker verden er fikset og ukrenkelig. Du og verden forandrer seg hvert øyeblikk, ofte fram og tilbake, gå her, gå der, og ikke sikker i det hele tatt. Uansett, du tenker du vet hva er sant og hva er godt og hva er dårlig, og så du dømmer hver dag. Bedømme virker normalt for deg.

Du kan være enig i at det er bedre å ikke dømme, likevel du dømmer til venstre og høyre. Du dømmer deg selv og andre. Noen ganger du fordømmer. Noen ganger du applauderer, likevel du prøver å sile verden inn i god og dårlig, gunstig eller ugunstig. Å leve på Jorden ser ofte ut som et dobbelt bind.

Dette er ikke for å si at hva du tenker og føler ikke er viktig. Hva du tenker og føler er av høyeste viktighet. hvordan du tenker og hvordan du føler ruler verden. Din antagelse gjør all forskjellen i verden. Du er berettighet til din egen oppfattning. Gjennom din oppfattning, du unnfanger verden. Til deg, verden kan være elskende en dag og slitsom den neste eller til og med slem. Bare vit at hvordan du tenker og føler deltar til hva verden ser ut som i morgen.

En person kommer ut av teateret og sier: "Det var slikt et fantastisk spill." En annen person kommer ut teateret og sier: "Jeg har aldri kjedet meg så fælt før," eller sier: "Jeg kunne se noen mening av den. Jeg skjønte ikke engang hva de snakket om."

Forteller disse kommentarene deg mer om spillet eller personen?

Når du er gretten en dag og munter den neste, hva forteller dette deg mer om? Dagen eller deg?

Og hvem lytter du til, elskede?

Det er Sannhet, og det er det jeg tror å være sant. Det er en annen type av gjennvinning i verden. Gjenvinnede tanker. Levert videre fra en person eller gruppe til en annen person eller gruppe.

Verden forandrer seg foran dine veldige øyne. Du ser kanskje ikke dette fordi du ikke ser hva som er foran deg men hva du har fortalt deg selv å se og tro på eller prøve å tro på. Det er sant at du ikke ser hva som er rett foran deg, og du holder fast på din ide om hva som må være foran deg.

Du er ikke i fangenskap til verden med mindre du sier så. kom fra en plass av forståelse. Tilbyd verden muligheter. Gi den en mulighet til å være som du ville like den å være. Det ser ut til for Meg at du holder verden i fangenskap til deg.

Verden er din. Du arvet den fra Meg, likevel det kan være du lytter mer til hva dine nabor ned i gaten forteller deg eller toppnyhetene som papiret forteller om livet eller til og med hva du hørte om livet femti år før det Jeg sier til deg.

Ha noe høflighet for verden og hvordan du snakker. Verden er hva du sier den er. Verden er som du ser den. Du kan tenke at verden er urettferdig til deg. Nå Jeg spør deg om å være rettferdig med verden, vil du vennligst?