Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #5217 Sannheten

Gud sa:

Kom til den realisasjonen at verden du kaller virkelig er bare et perspektiv av verden du lever i og livet du lever. Det er en kritisk en-vei tolkning. Livet, som du oppfatter det, er Ja eller Nei. Det er dette eller så er det. Det er begrenset. Det er begrenset i dens dikotomi og alt mangfoldet den identifiserer. Verden er begrenset. Det er en motsetning for alt, selv Enhet. Verden har en skille linje. Enhet har ikke.

Det er mer enn en dimensjon til verden du lever i. Og gå sammen med en klar-kuttet divisjon av motsetninger, Vi kan snakke om den uendelige Verden, eller, Vi kan like så gjern navngi uendelig som Himmelen eller Sannhet. Tro Meg, uendelig er Sannhet og Evighet er Sannhet. Uansett hvordan du oppfatter ditt liv å være, Jeg forteller deg absolutt at Evighet og Uendelig er Sannheten.

Som du ser det, verden er fylt med belastninger med motsetninger, og du er kjent med midlertidig hjertesorg og midlertidig lykke som motsetning. Som du ser livet i verden, lykke er begrenset, og hjertesorg er ubegrenset. Er dette hvordan det er for deg?

Hva som er begrenset er din oppfattning, elskede. Du har en tendens til å se Jorden Verden som virkelighet og Himmelen som vakker fiksjon når ditt konsept har å bli reversert. Himmelen er Sannhet, og Jordens Liv er fiksjon, overdrevent fiksjon, til og med fantasi fiksjon. Selvfølgelig, du ser bare hva du ser. Du ser årsak og virkning som konstante krefter i verden. Din mor kan ha fortalt deg at hvis du ikke bærer din hatt om vinteren, du vil få en fæl forkjølelse, og så du undrer på hva Jeg kan tenke når Jeg sier at årsak og virkning ikke eksisterer - De ser ut til å eksistere på grunn av falsk tid og sted som sikkert ser solid ut uansett hvor mange ganger Jeg sier hva du ser og rører og hører etc. er illusorisk.

Kjære, du har verden du ser, og verden Jeg snakker om som du ikke enda ser.

Og, derfor, i effekt, Jeg forteller deg at dine sanser er ikke å bli trodd. Ganske naturlig, du undrer: "Hvorfor på Guds Jord har vi sanser hvis de ikke proklamerer Sannhet til oss?"

De fem sansene er som katte værhår som lar katten vite hvis han kan passe gjennom åpningen. Sansene er om å beskytte deg i den fysiske verden.

Det fysiske kan formidle Sannhet bare så langt. Forbi det fysiske, du har hjerte og sinn. Fra en vei å tenke, hjerte og sinn er også fysisk. Du vet allerede at det er mer til livet enn hva du ser, rører, hører, smaker, lukter, og hjerte og sinn er mer enn fysisk.

De fem sansene er nytelse-søkende, eller de er advarende bjeller. De fem sansene tolker verden for deg. De forteller deg å gå framover, eller de advarer deg. Mens du er i en kropp på Jorden, de fem sansene er nødvendige for deg. Det er også andre mer raffinerte sanser som ikke er så klare og pålitelige for deg. intuisjon kommer til sinnet. Det er subtile sanser så gjerne som reiser seg fra annet enn den fysiske kroppen. Vi kan si at disse subtile sansene er sjel bevissthet sanser.

Et eksempel ville være den subtile sansen av å høre Meg, som i et Heavenletter. Vi snakker om sanser samstemt til mysterier og vidunderlige måter som Jeg utfører. Ja, la Oss kalle denne Sansen av samstemthet det Vidunderlige av Enhet. Denne sansen er mer som å se og høre og forstå. Du er ingen fremmed til dette subtile aspektet, uansett hva du må tenke.