Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3240 הדרך בה הילד צומח מתוך נעליו הישנות והקטנות

הדרך בה הילד צומח מתוך נעליו הישנות והקטנות
#3240 Heavenletter

God said:

נעורים וגיל אינם כה משמעותיים, כפי שאתם חושבים. ישנם שהנם חכמים, וישנם מבוגרים אשר הנם חסרים את החכמה.
דבר לא משנה כל כך כפי שחשבתם.

הנושאים של העולם הנם רק הנושאים של העולם.הם הנם סיפורים המציגים את עצמם בפניכם.

מישהו יודע יותר מכם על משהו.
מישהו אחר יודע פחות מכם על משהו. אך הכל נמצאים במקום שווה.

לעתים הנכם מעמידים את החיים בניסיון. לעתים קרובות זה הופך להיות ניסיון שגוי.
רק בעיניכם ההתנסות היתה שגויה. אך בעיני שלי היה זה דבר אחר לגמרי בכלל. מנקודת ראותי אין כלל ספקות הנכם יכולים להיות בטוחים שהנני רואה מפרספקטיבה אחרת לחלוטין, אך זה לא אומר שאתם לא תפשתם נכון. זה רק שהנכם נמצאים בתוכו של השיעור
אהובים. אינכם יכולים תמיד להיות מודעים לשיעור שלכם. אתם יכולים לחשוב שלקחתם את הפניה הלא נכונה בדרך, ולא תרצו לשוב ולטעות ובפעם הבאה תזכרו, בו בזמן שבעצם הנכם לומדים כן ללכת בדרך הזו אך עם אנרגיה חדשה וחזון אחר.

אתם רואים רק את החלק, אך לא את השלם.
אך זה לא משנה, אינכם חייבים לראות את כל מה שיש לראות.
זה בסדר לראות כפי שאתם רואים.
הנכם רואים דרך העיניים שלכם, אינכם יכולים לראות דרך עיניהם של אחרים, עד אשר תוכלו לראות באור חדש.

בקרוב מאוד תוכלו לראות מנקודת מבט גדולה הרבה יותר, ואף תוכלו לראות איך שאנוכי רואה. זה לא יהיה שינוי חד. זה יהיה שינוי בהדרגה. זה לא שפתאום יום
אחד תאמרו: " וואו, אני רואה, אני רואה הכל אחרת,אני רואה כפי שGod רואה. יש."

זה יהיה יותר בהדרגה זה יהיה כפי שילד צומח מתוך נעליו הישנות והקטנות,ואתם קונים להם חדשות.
הילד בכלל לא הבחין שנעליו היו כבר קטנות, אך קניתם לו זוג נעליים חדשות לפני שהוא הבחין בכך שנעליו הישנות כבר אינן מתאימות לרגליו יותר.

השינויים בתפישותיכם, אהובים,בדרך כלל לא
יהיו דרמטיים כל כך. השינויים יהיו כמעט לא מורגשים. הדרמות הגדולות שייכות לבמה
או לספרים. לכם היה מספיק מזה.

בלי כל קשר לדרמות, אתם לא נשארים אותו הדבר. אם הנכם מבחינים בכך או לא מבחינים, אתם גדלים ומשתנים על ימין ועל שמאל.

לפעמים הנכם חווים שוק בשינוי שלכם.
אך אין זה באמת שוק, אהובים.זהו ביטוי שמדגיש את התקדמותכם!
ושמחה רבה היא עבורי לראות את כל השינויים
שאינם מפתיעים,אותי כלל.

האם תאמינו לי , אם אומר לכם ,שהנכם חלומי
שהתגשם?

זה את\אתה, כל מי שקורא מילים אלו, שהנך
חלומי שלי שהתגשם. וזה אף
את\אתה שאינך קורא מילים אלו, שהנך חלומי שלי שהתגשם.

הנכם מבינים כמובן, שכאן על האדמה הנכם תמיד ובהתמדה ממשיכים ומתהווים.הנכם נעים,הלאה ,ממה שהייתם בעבר.אתם תמיד בתהליכי עיבוד,ומתקדמים כל הזמן.
אתם תמיד בהתהוות.

נהדרים וטובים כפי שהנכם עכשיו,מחר תהפכו לנהדרים אף יותר.

אני יודע שיש חלק בכם שכבר רוצה לסיים עם הצמיחה.
אתם כבר רוצים להגיע לסיום.
אכן היא כבר נמצאת, אך ישנה גם הצמיחה שנמצאת עדיין בתהליך.
כאילו שהנכם גומי, יש לכם עוד כמה סנטימטרים שתוכלו למתוח.
זה איננו דבר רע,אהובים,שיש לכם עוד קצת מקום בנעליים .
האין זה דבר טוב שיש לכם עוד מקום לצמוח, לצמוח, לצמוח?

תרגום מאנגלית
עדנה בת-אל.