Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3199 Tender is The Heart That Loves עדינות היא הלב האוהב

עדינות היא הלב האוהב.
Heavenletter #3199
גלוריה וונדרוף

God said:

כשבאמת הנכם יודעים להתחלק,אינכם חושבים על התחלקות. לחלוק או לא לחלוק לא תהיה בעיה. היא תהיה טבעית כמו הנשימה.אין לכם רב הזמן מודעות לנשימה. ולא תהיו מודעים כשהנכם מתחלקים. תדעו אחדות. ולכן , יש רק אפשרות לחלוק ורק את עצמכם תחלקו.

מה טבעי יותר מאשר לאכל פרוסת מאפה!

לא תחשבו במונחים של כמות. לא תחשבו במונחים של מיקום. לא תחשבו במונחים של מה. אפילו לא תחשבו במונחים של לתת, או לא לתת. אתם פשוט נותנים באותה הדרך שהאור מאיר. אתם פשוט נותנים באותה הדרך שהשמש מאירה, מבלי לאמוד, או לחשוב על כך.

כאשר קיימת האחדות ,למי הנכם נותנים?
ומי אתם שתתנו? לתת מה?
ממתי אהבה נותנת אהבה כשהכל הוא אהבה?
אין באמת מראה להביט אל תוכה.ואין באמת מי שיביט אל תוכה. איזו ישות הנכם. איזו אהבה אתם.

כשאתם מרחיבים את תפישתכם באחדות, הנכם פורחים באהבה. עדינות היא הלב האוהב.עדינות היא הכח שלו.כח איננו הכח.
העדינות הנה.
עדינות הנה הכח הכי עצום שיש לכם, וזה לא שיש לכם ,
כך הנכם פשוט הווים .

אין למעשה חולשה, ואין עוצמה. זה רק נראה כך,והמראה הוא רק על פני השטח.

אפילו שמרגיש לכם שאין טפה של אהבה לסחוט מלבכם,הנכם כל כולכם אהבה.המראה החיצוני יכל להוליך שולל, ואכן הולכתם שולל. הולכתם את עצמכם שולל. אין משהו אחר להוליכו שולל. שכחתם את עצמכם. הפכתם לצייד הצד את עצמו. אין מה לצוד.אין צייד. יש אתם ואתם הנכם הכל.

אל מי אנוכי מדבר?
ומי נמצא שם מאזין?

האם אנוכי דולה החוצה אהבה בפיסות זעירות? האם אנוכי מתאמן ברחב לב? אנוכי אינני מתאמן בדבר. אנוכי זה מכבר יודע מי הנני. אנוכי מנסה לערוך לכם היכרות עמדי. אנוכי מנסה לערוך לכם היכרות עם עצמכם.

מה יש לי לחלוק עמכם ,כשאתם הנכם אני בעצמי? מה יש לי לחלוק עמכם?

איך לא תשרתו את כולם כאשר אתם הנכם בעצם שרתי היקום?

מגיעים זמנים. מגיעים זמנים ,שכשתפתחו את "תיק האוכל" שלכם, מים יהפכו ליין,והכריך שהכנתם בכזו מיומנות יאכיל צבור הגדול. כך נכתב על "תיק האכל" שלכם: " יש די לכולם. כוליות ישנה לכל וזה כל מה שישנו."

הנכם נכנסים לעולם האהבה, ואין פה יציאה. אתם מציגים עצמכם לעולם עתה.

זהו עולם של שפע, למרות שאין זה עולם השפע ,מאחר שאין מחסור, ואף פעם לא היה.

אינכם יכולים לשמור את העולם לעצמכם.
אינכם יכולים לשמור את נדיבותו לעצמכם.

שם אין לקיחה. יש רק נתינה. תקחו נשימה גדולה של נתינה מבלי שבכלל תדעו .אתם תהפכו למפיצי האהבה. תרקדו משמחה בעוד הכרתכם מתרחבת בידיעה שהאהבה היא לכולם,שייכת וניתנת לכולם.

לב נדיב אינו מכיר בנדיבותו. כי כאשר לא קיים היפוכו ,איך הוא ידע את עצמו?
אז לשם מה יש לזהות את הנדיבות?

תרגום
עדנה בתאל

www.heavenletters.org/tender-is-the-heart-that-loves.html

חשים את האהבה? העבירו הלאה.