Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3172 The Frog Prince August 1, 2009

Love letters of spiritual upliftments from God

הנסיך צפרדע
Heavenletter # 3172 2009 1 אוגוסט

God said:

כשנראה כאילו קשה לכם להתמקד,אולי נכנסתם לדלת רחבה הרבה יותר.
אולי התרחבתם. איך אפשר להתמקד בגדל העצום הזה, אהובים, כשהכל גדול כל כך?

הנכם לומדים חוקים חדשים,הנכם לומדים חיים ללא חומות,
חיים ללא חוקים. הנכם לומדים חיים,
אהובים.

פעם הייתם בביצה, והבקר הנכם מבקיעים את הקליפה, והנכם מגיחים.
זה דומה כאילו לבשתם את גלימתו של "סופרמן". פעם הייתם רק האדם
הבינוני "קלארק קנט"{שמו של הגיבור שהופך להיות סופרמן}, ועתה איך זה ייתכן
הנכם "סופרמן" החוצה במעופו את
היקום. הוא אינו מטוס, הוא איננו ציפור. הוא סופרמן, וסופרמן הוא
בעצמו מבין שקלארק קנט, הנו הדמות שבה הוא מתחפש כבן אדם.

זה כביכול אתם עצמכם הגעתם ממקום אחר ושם אחר אך עכשיו
זה לא נמצא, כאילו נוריתם החוצה
מהמקום ההוא, ושכחתם גם את שמכם. זה מרגיש לכם שהנכם אבודים
הנכם אבודים במרחב ,והזמן אבד . ובכל זאת הרווחתם.

שלא כמו קנט קלארק, אינכם מסירים את המשקפיים.
זה יותר דומה לכך, שהנכם מרכיבים עדשות מגע, ואתם רואים יותר טוב מאשר
אי פעם. לעתים זה ממש מדהים אתכם כמה מצוין אתם יכולים לראות.
אתם רואים רחוק. אתם רואים את צדו האחר של היקום.
אתם רואים את מה שאינו יכל להיות מובן. הנכם רואים.
ועכשיו אינכם מבינים מה קורה אתכם, אתם חשים חצי עוורים.

אולי אתם אוהבים לשחק כסינדרלה,ולעבוד בניקיון. אולי אינכם כה בטוחים בלהיות הנסיכה.
הנכם חשים לא שייכים. ואולי לא ירחק הזמן וגם הנסיכות תילקח מעמכם.
הנכם מרגישים שאינכם יכולים להיות שוב סינדרלה,אבל נסיכה, זה קצת
מעורפל בשבילכם, והנכם צולעים בנעלי הזכוכית.

אולי אותו נסיך, אהב להיות צפרדע. הוא לא באמת היה צפרדע. הוא רק נראה כזה.
הוא השמיע קולות כאלה, ועתה כשהוא נסיך, הוא לא מכיר את עצמו. כולם חושבים שהוא הנסיך.
הוא עטור מן כתר,אך הוא בעצמו לא בטוח איך זה הגיע אליו. הוא אינו בטוח אם זה מתאים.
הוא אינו בטוח אם הוא עצמו מתאים.
הוא חשב שזהותו היתה צפרדעית. נכון שלפעמים הוא חלם להיות
נסיך, אך אף פעם באמת הוא עצמו לא לקח את חלומותיו ברצינות.
היתה מן נוחיות בלהיות צפרדע המתאווה להיות נסיך, ולהשאר
בבטחה בממלכת הצפרדעיות.
היה משהו נעים בלהיות חבוי מהעולם ומעצמו.

ואז נסיך צפרדע, והנסיכה סינדרלה המנקה נפגשים.
במקרה שלהם, חיצוניותם השתנתה.
זה השתנה מעבר לכל המצופה.

במקרה שלכם, זו פנימיותכם שהשתנתה, ובכל זאת ראה
זה פלא, נס הנסים, אחרים מתחילים לראות את פנימיותכם.
הדימוי העצמי שלכם עצמכם ,לא קולט עדיין עד כמה נהדרים הנכם.
אחרים מתחילים לראות, מה שאתם עדיין לא רואים.
מה שברור לאחרים מאוד משונה לכם.

בדומה לאנשים שעברו ניתוח פלסטי, הנסיך והנסיכה,
צריכים להסתגל להופעתם. הם עדיין רואים את מה שהיה פעם.
הופעתם הממשית, והמציאות עדיין מחוץ לראייתם.
אין הם יכולים להאמין למראה עיניהם.

באשר אליכם, אהובים, אנוכי רואה את מה שהנכם,
ובכל זאת אתם חושבים שהצפרדע, וסינדרלה הנם זהותכם.
עדיין אינכם רואים את מה שברור כל כך.
אתם לא רואים עדיין. אתם לא מבינים עדיין
אתם עדיין חושבים שאתם שייכים לליכלוך ולבצה שליד הארמון.

שמחה אמתית אינה לגמרי שלכם עדיין,משום
שעדיין לא עיכלתם את האמת של עצמכם.
אך אתם עוד תכירו. אתם עוד תכירו.

תרגום
עדנה בת-אל

www.heavenletters.org/the-frog-prince/html