Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3168 Peace Unto You

Love letters of spiritual upliftment from God

שלום לכל
28 יולי 2009 3168 #Heavenletter

God said

אנוכי רוצה לומר לכם, שאין זה הכרחי עבורכם להתרגז על כל מה שקורה בחיים. אנוכי מבין שהנכם מוצאים דברים מרגיזים. כל אחד מוצא שדברים מסוימים מרגיזים. מה שאנוכי אומר זה שאין זה נחוץ לאפשר לכה הרבה אירועים לשלוט עליכם. אנוכי מציע שתקצצו במספר הדברים שהנכם מאפשרים להם להרגיז אתכם. האם תחשיבו זאת כטובה למעני?

האיזון שלכם לא צריך לצאת מתקינותו לעתים יותר מדי קרובות כמו שקורה לכם. אם הנכם חייבים להתרגז, אולי תקציבו אותו רק לאירועים מיוחדים מאד?

כמה פעמים ביום ממוצע הנכם חושבים שאתם מתרגזים ?כמה פעמים אתם מתרגזים על עצמכם, על המחשב, או על מישהו אחר?
כמה פעמים אותו האירוע מרגיז אתכם שוב, ושוב בכל פעם?

אהובים, זה אפשרי שתוכלו להיתקל פחות במה שקורה.
כמה מרוגזים אתם צריכים להיות ובאיזו תדירות?

דמיינו יום בלי להתרגז! יום אחד בלי להתרגז יהיה היום שבו תפנו עורף להתרגזויות.

כשחלב נשפך, וחלב אכן ישפך, מה באמת כה מרגיז שאתם מתבלבלים?

זה מרגיז כשהנכם בסביבה של אנשים אחרים מרוגזים. האם ברצונכם להיות מרגיזנים? אנוכי משוכנע שהנכם מעדיפים להיות אלו
שמשכינים שלום בעולם.

וכשהנכם מרוגזים, הנכם מצדיקים את הרוגז! הרגזנות תמיד יכולה להצדיק את עצמה, ובכל זאת מדוע
הו מדוע הנכם מעונינים להצדיק אותה? האם הרגזנות של אחרים היא משהו שהנכם מעריצים?
הרוגז, לא משנה מה הצית אותו, איננו ארוע חיצוני. רוגז הנו הדרך בה הנכם מתיחסים לטריגר שהצית אתכם. ובכל זאת אתם הם אלו שמציתים את הטריגר.

שלום לכל , אהובי. כמה זה יהיה שווה לכם שתגיבו לעתים רחוקות יותר ולא באותה רמה שאתם עכשיו נמצאים בה? כמה שווה לכם לא לתת לשלוותכם להיפרע בקלות?

אם לא היה הכעס, האם היו עדיין מלחמות?

הרבה כעס בא ממה שאתם מחשיבים כזכותכם. מישהו חתך את נתיבכם, מישהו קטף את הפרחים שלכם. מישהו השליך פסולת על השביל שלכם, מישהו עשה קיצור דרך, דרך המדשאה שלכם. אנוכי מקווה שאף אחד לא יקצר את הדרך דרך החצר שלכם, ולא יחתוך את נתיבכם, ולא יקטוף את הפרחים שלכם, או ישאיר פסולת על השביל שלכם. אם הללו שלא מתחשבים, היו מתחשבים בכם ,הם לא היו עושים זאת. אז מה באמת מכעיס אותכם?שהם קטפו את הפרחים שלכם, או שהם לא התחשבו בכם וברגשותיכם? למה ההתנהגות שלהם משפיעה על האושר שלכם?למה הם מצליחים להפוך אותכם מתוכו החוצה או מלמעלה למטה? למה הם משפיעים על מצב הרוח שלכם בכלל?

אולי אתם חושבים שתמיד תכעסו כשמישהו ישליך ליכלוך.האם זה אפשרי שתחיו בשלום עם זה? האם זה אפשרי שפשוט תרימו את הליכלוך? האם אפשרי שפשוט תהיו שמחים שהנכם מסוגלים להתכופף ולאסוף את העטיפה של הסוכריה?

אנוכי מבין שהנכם חשים חסרי אונים מלהשפיע על מישהו לא לעשות זאת שוב,ובכל זאת האמנם חייבים הנכם להיות חסרי אונים לגבי הפרת שלוותכם? האם תפרו את שלוותו של יומכם הטוב בגלל שמישהו אחר אינו מתנהג כראוי?
האם אינכם עושים אותו דבר בכך שאתם מאפשרים לעצמכם להפר לכם את שלוותכם?
מי האחראי להרגשתכם הטובה?אתם בעצמכם.
מצאו איכשהו דרך לא לקחת כל כך ברצינות דברים שאינם כה רציניים, כפי שהנכם עושים מהם עכשיו, מיצאו דרך, אהובים.

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/peace-upon-you.html