Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3167 The Sun Doesn't Work at Shining

Love letters of spiritual upliftment from God

השמש אינה עובדת כשהיא מאירה
27 יולי 2009 3167 # Heavenletter

God said
כמובן, כל מה שמתרחש או לא מתרחש בחיים חשוב לכם. צבע שיערכם חשוב ,אורכו חשוב,שתיראו טוב, מזג האויר,
איזה נעלים תנעלו, מה תאכלו , מה תאמרו , האם תתפשו את האוטובוס, האם הלחם עטוף או לא, מה השעה , מה זכרתם ומה שכחתם. אהובים, מה לא חשוב לכם בעולם?

למרות שברור שהכל בחיי העולם הנו בר חלוף, כל הדברים חשובים לכם. אפילו שידוע לכם שמשהו הנו חסר משמעות , זה משנה לכם. כל פרט הופך לבעל חשיבות עליונה עבורכם. תוהה אנוכי אם אתם צריכים לחוש דחיפות, שאפילו הדחיפות חשובה לכם.
הממ, תוהה אנוכי , האם תחושת הדחיפות היא ההיי שמניע אתכם?

כמו גלגלי הרכבת, המוח שלכם משקשק שיק -שק, שיק- שק : "אני חייב לעשות זאת,
ואני חייב לעשות את זה . אני חייב למהר, או שהשמים יפלו. שיק-שק, הכל בחיים שלי זה דברים שצריכים להיות חשובים, או שיק-שק, אחוש בזרם נסחף. תחושת הדחיפות בחיים, היא כנראה העוגן שלי בחיים. אינני יכל לחיות אחרת, אני לא יודע איך חיים בלי תחושת הדחיפות הזו."

האם בגלל זה כל דבר נעשה כל כך חשוב לכם?

אם תחושו כל הזמן נינוחות בחיים ,במקום הדחיפות, שאתם כנראה חשים עכשיו ,האם נראה לכם שלא תדעו איך לטפל בזה?

בחופשות לעיתים ,למרות שפיללתם לזמן חופשי, אינכם יודעים מה לעשות עם עצמכם.
כל מה שאתם עושים, או לא עושים, לא חשוב מה אתם כן, ומה אתם לא, שחררו את אחיזתכם המתוחה בחיים.פשוט הרגעו.
אין באמת כזה צרך לאחוז כה חזק במושכות.אולי אפילו אינכם צריכים לאחוז במושכות כלל.אולי אין צרך שתהיו כל כך תכליתיים, אהובים.

אנוכי איני אומר לכם להתבטל,למרות שאתם יכולים לעשות גם את זה ,מדי פעם.למרות
הכל קחו את הדברים יותר בנינוחות.

בצבא אומרים : "עמוד דום". ואחר-כך "עמוד-נח". אפילו בצבא יודעים שאי אפשר תמיד לעמוד על המשמר.

כן , ישנה הפעילות, וישנה המנוחה. מה שאנוכי מציע, שגם בעת הפעילות אתם יכולים לפעול במנוחה.הו באמת, האם זה לא יהיה נהדר !

היו מודעים כשהינכם ממהרים.כשהינכם ממהרים אינכם נינוחים.

ברור לכם שאנוכי לא מציע לכם להתבטל .
אנוכי אומר לכם שזה לא תחרות כאן שתוכלו לנצח. אנוכי אומר לכם שהכל כשורה. הכל תחת פיקוח. מלאו את משימתכם ככל יכולתכם, ודעו שהכל בסדר.דעו שהשמש איננה עובדת כשהיא מאירה. היא מאירה.

ואתם שמנקים את הבית, ועל המחשב וצריך גם לתפוס את הרכבת, עשו את תפקידכם,אך אל תעבדו כל כך קשה.
אנוכי לא אומר להשאיר עבודה לא גמורה.
אנוכי אומר אל תבזבזו כל כך הרבה אנרגיהבלהיטותכם.

מה החכמה בלהשאר חסרי נשימה? אולי נתן להשיג הרבה יותר בלי למהר מאשר כאשר אתם כל כך מזדרזים.

איני אומר לכם שתהיו צב, ולא אומר אנוכי שתהיו ארנבת. אנוכי אומר לכם התידדו עם החיים.
ידידות עם החיים היא חשובה.
לא המתחים. כל המתחים אינם הכרחיים , כלל וכלל לא.

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/the-sun-doesnt-work-at-shining.html

חשים את האהבה ? עכשיו העבירו אותה.